352-0060/01 – Informační a přenosové systémy (InfPS)

Garantující katedraKatedra automatizační techniky a řízeníKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Radim Farana, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Radim Farana, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1990/1991Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FAR10 prof. Ing. Radim Farana, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Obsah předmětu: Teorie systémů, základní pojmy a vlastnosti. Informační systém, typy informačních systémů, obecné a technické požadavky, spo- lehlivost systému. Zdroj informace, informační obsah, informační tok, redundance, informační obsah a tok snímačů, přesnost, dynamické vlastnosti, signál spojitý a nespojitý, deterministický a stochastický. Informační kanál, typy kanálů, kanálová matice a matice spojení. Kódy, kódování, rozdělení podle vlastností a využití, způsoby zabezpečení, kódy detekční, korekční, optimální kódy, kódy li- neární a nelineární, kódy pro aritmetické operace a kódy pro přenos zpráv. Modulace, modulace harmonického signálu, modulace impulsní, přednosti, nedostatky a využití. Rušení, poruchy, šum, zdroje šumu, typy, vlastnosti a eliminace. Systémy dálkového měření, rozdělení, vlastnosti, využití a způso by provozování. Dálkový přenos dat, přenosové systémy, typy systémů, požadavky, využití. Databázové systémy, banka dat, vymezení pojmů, popis a vlastnost konfigurace a provozování. Diagnostické systémy, typy, vlastnosti a provozování. Expertní systémy, rozdělení, vlastnosti, provozování, význam a využití. Cvičení: - Opakování počtu pravděpodobnosti a spektrální analýz signálu - Procvičování příkladů z probírané látky v návaznosti na přednášky - Zpracování tří programů s individuálním zadáním - Písemný test

Povinná literatura:

FARANA, R. Kapitoly ze základů informatiky. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2003. 108 s. ISBN 80-248-0265-1. Janoušek,J.-Kusyn,J.: Úvod do teorie informací. Skripta VŠB Ostrava 1979. Pužman,J.: Dálkový přenos dat. SNTL, Praha 1977. Bogr,J.-Čajka,J.-Šebesta,V.: Teorie přenosu zpráv. Skripta VUT, Brno, 1986.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Relační databáze, základní relační operace, relační algebra 2. Datová analýza a návrh tabulek, metodika datové analýzy, normální formy relace, dokumentace datových toků, distribuce zdrojů. 3. SQL server, možnosti, nástroje pro správu. 4. Tvorba tabulek, datové typy, omezení. 5. Zajištění referenční integrity a konzistence databáze. 6. SQL - DDL 7. SQL -DML 8. SQL - DCL 9. Uložené procedury a spouště 10. OLAP analýza dat 11. Datamining, možnosti a využití 12. Metodika tvorby informačního systému, požadavky a jejich realizace. 13. Možnosti a využití ADO.NET.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (30) Technologie a řízení dopravy K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (30) Technologie a řízení dopravy K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (30) Technologie a řízení dopravy K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (30) Technologie a řízení dopravy P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (30) Technologie a řízení dopravy K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (30) Technologie a řízení dopravy P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (30) Technologie a řízení dopravy K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (30) Technologie a řízení dopravy P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (30) Technologie a řízení dopravy K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (30) Technologie a řízení dopravy P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (30) Technologie a řízení dopravy K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (3708T018) Provoz a údržba dráhových vozidel (30) Technologie a řízení dopravy P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.