352-0061/01 – Computer Systems (PocSy)

Gurantor departmentDepartment of Control Systems and InstrumentationCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Marek Babiuch, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Marek Babiuch, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1990/1991Year of cancellation2005/2006
Intended for the facultiesFSIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BAB75 doc. Ing. Marek Babiuch, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+3
Part-time Credit and Examination 10+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Hlavním cílem předmětu Počítačové systémy je naučit studenty myslet počítačovým jazykem, navrhovat a řešit dílčí úlohy v programovacím jazyce, vytvářet algoritmy podle konkrétních problémů, navrhovat a realizovat programy zadaných praktických úloh. Druhým cílem předmětu je analýza současného stavu počítačového hardwaru. Po absolvování předmětu by student měl být schopen formulovat princip činnosti počítače, analyzovat jeho součásti, vysvětlit podstatu funkčnosti jednotlivých komponent, zhodnotit jejich dosavadní vývoj a predikovat vývoj technologií do budoucna. Důležitou součástí předmětu je samostatná závěrečná týmová práce, v němž studenti spojí obě probírané oblasti dohromady, navrhnou a realizují výsledný projekt řešící hadwarovo úlohu v programovacím jazyce.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Project work

Summary

Cílem předmětu je seznámení posluchačů se základy počítačové a mikroprocesorové techniky a počítačových systémů. Podrobně je probírána konstrukce počítačů, mikroprocesorů, pamětí, sběrnicí a dalších součástí výpočetní techniky a periferních zařízení. Na cvičení jsou pak prakticky ověřena práce s různými stykovými obvody počítače třídy PC. Na cvičeních je od základu probírán jazyk C pomocí něhož je tvořen závěrečný projekt s počítačovým HW.

Compulsory literature:

[1] Minasi, M.: IBM PC - velký průvodce hardware. Praha, Grada 1996. [2] Staudek, J.: Přenos dat a počítačové sítě, část II. Brno, PCDIR 1994. 155 s.

Recommended literature:

[3] Zápalka, J.: Anatomie IBM PC. Praha, Grada 1993. 416 s. ISBN 80-85424-28-2. [4] Lošťák, D.: Makroasembler pro mikroprocesory Intel 80x86, I. a II. část. Slušovice 1990. [5] Brandejs, M.: Mikroprocesory INTEL Pentium a spol., Praha, Grada 1994.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Během semestru je naplánován praktický test ze základu programování v jazyce C. Na začátku semestru je zadán zápočtový úkol řešení úlohy v jazyce C a prezentace v oblasti nových HW technologií. Na konci semestru je písemný test kontrolující znalosti v oblasti hardwarových komponent PC.

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Informace o obsahu přednášek a cvičení najdete na adrese http://www.352.vsb.cz/predmety/Predmet.ASP?Predmet=35261

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.