352-0062/01 – Měreni a senzorová technika (MaST)

Garantující katedraKatedra automatizační techniky a řízeníKredity3
Garant předmětuProf. Dr.RNDr. Lubomír SmutnýGarant verze předmětuProf. Dr.RNDr. Lubomír Smutný
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2005/2006
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SMU50 Prof. Dr.RNDr. Lubomír Smutný
SKU51 doc. Ing. Jaromír Škuta, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 14+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Obsah předmětu Systémy řízení,měřicí obvod,statické a dynamické vlastnosti členů měřicích obvodů Chyby měření (druhy,vlastnosti,výpočet,příklady). Snímače,senzory,čidla a převodníky(struktura,vlastnosti, rozdělení). Fyzikální principy snímačů - pasivní snímače (odporové,indukční, kapacitní,ionizační,magnetické,fotoelektrické,polarizační, Hallovy,atd...). Aktivní snímače - rozdělení,vlastnosti,příklady (termoelektrické fotoelektrické,piezoelektrické,indukční,...). Měřicí metody a senzory - vyhodnocovací obvody pro měření vybra ných fyzikálnich veličin. Měření mechanicko silových statických a dynamických veličin (poloha,rozměr,posunutí,otáčky,rychlost,zrychlení,síla,chvění) Měření tepelných veličin a tepla (senzory,kontaktní, bezkontaktní,příklady aplikace) Měření tlaku,průtoků a výšky hladiny,spotřeba médií a energií. Měření složení a koncentrace látek plynných,kapalných a pevných. Měření fyzikálních vlastností plynů a kapalin (vodivost,pH, viskosita,...) Nové principy a materiály v senzorové technice (optické vláknové senzory,laserové měřicí systémy...) Měřicí systémy s počítači (technické a programové řešení, příklady) Praktické úlohy v laboratořích katedry :8 úloh a jejich zpracování s programovou podporou na PC/XT/AT - návrh měřicího řetězce a výpočet výsledné náhodné relativní chyby - seznámení s programem DATABANKA SNÍMAČU

Povinná literatura:

Zehnula,J.: Čidla robotů. SNTL,Praha,1990 Balátě,J.-Smutný,L.a”j.:Tech.prostř.automat.řízení, SNTL Praha,8 Smutný, L. - Novák, R.: Prostředky automatického řízení. Návody do cvičení. Ostrava, VŠB 1993.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Informace o obsahu přednášek a cvičení najdete na adrese http://www.352.vsb.cz/predmety/Predmet.ASP?Predmet=35262

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0
        Úloha Jiný typ úlohy 100  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (2301T999) Strojírenství K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2301T999) Strojírenství K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2301T666) Strojnictví /přestupy/ P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2301T999) Strojírenství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2301T666) Strojnictví /přestupy/ K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2301T999) Strojírenství K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2301T999) Strojírenství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2301T666) Strojnictví /přestupy/ P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2301T666) Strojnictví /přestupy/ K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (2301T999) Strojírenství K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (2301T999) Strojírenství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku