352-0065/02 – Microelectronic Measurement Systems (MikMS)

Gurantor departmentDepartment of Control Systems and InstrumentationCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Jaromír Škuta, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Jaromír Škuta, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1990/1991Year of cancellation2005/2006
Intended for the facultiesFSIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
SKU51 doc. Ing. Jaromír Škuta, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 10+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Cílem předmětu je seznámení studentů se způsoby unifikace signálů pro řídicí systémy. Druhým cílem je seznámit studenty se základními vlastnostmi SCADA/MMI systémem Control Web 5 a tvorbou programů pro tento systém. Třetím cílem je seznámit studenta s jednočipovými počítači řady PIC.

Teaching methods

Summary

Osnova předmětu Základní mikroelektronické prvky,jejich hlavní aplikace,zapoje- ní,statické a dynamické vlastnosti (Dioda, Tranzistor, Tyristor, Triak,...).Operační zesilovače - základní vlastnosti, ideální a skutečný operač. zesilovač, základní zapojení, využití v měři- cí a regulační technice. Jednotlivé generační řady operačních zesilovačů. Moderní způsoby měření vybraných technologických veličin - teploty, tlaku, polohy, rychlosti. Způsoby přenosu informace, zabezpečení proti poruchám. Číslicové integrované obvody zejména TTL, hlavní technické parametry, porovnání s ostatními číslicovými řadami.Časovací obvody, jejich použití pro měření. Logické analyzátory. Číslicové měření - praktická zapojení perspektivních typů A/Č převodníků. Zapojení Č/A převodníků. Sběrnicové napojení měři- cích přístrojů na počítač - měřicí systém IMS-2, CAMAC, příklad jednotky styku s procesem (DASOR, DASIO). Měřicí a řídicí mikro- počítač na bázi 8XC552. Matematické a programové prostředky pro oblast měřicích systémů a analýzu naměřených hodnot (FFT, Lab Windows, IMS.LIB, LOTUS...). Cvičení : - Praktické úlohy z oblasti analogových a číslicových obvodů (operační zesilovače, převodníky,kombinační a sekvenční logické obvody,...) - Návrh a realizace měřicího nebo řídicího obvodu

Compulsory literature:

Balátě,J. a kol.:Technické prostředky automatického řízení, SNTL, 1986 Hofmann,D.: Priemyselná meracia technika, Alfa, 1988 Vrba,K.: Technika analogových obvodů,skripta VUT Brno,1988

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Informace o obsahu přednášek a cvičení najdete na adrese http://www.352.vsb.cz/predmety/Predmet.ASP?Predmet=35265

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0 3
                Laboratory work Laboratory work 35  0 3
        Examination Examination 65 (65) 0 3
                Written examination Written examination 35  0 3
                Oral Oral examination 30  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.