352-0065/02 – Mikroelektronické měřicí systémy (MikMS)

Garantující katedraKatedra automatizační techniky a řízeníKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Jaromír Škuta, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jaromír Škuta, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník6Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1990/1991Rok zrušení2005/2006
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SKU51 doc. Ing. Jaromír Škuta, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámení studentů se způsoby unifikace signálů pro řídicí systémy. Druhým cílem je seznámit studenty se základními vlastnostmi SCADA/MMI systémem Control Web 5 a tvorbou programů pro tento systém. Třetím cílem je seznámit studenta s jednočipovými počítači řady PIC.

Vyučovací metody

Anotace

Osnova předmětu Základní mikroelektronické prvky,jejich hlavní aplikace,zapoje- ní,statické a dynamické vlastnosti (Dioda, Tranzistor, Tyristor, Triak,...).Operační zesilovače - základní vlastnosti, ideální a skutečný operač. zesilovač, základní zapojení, využití v měři- cí a regulační technice. Jednotlivé generační řady operačních zesilovačů. Moderní způsoby měření vybraných technologických veličin - teploty, tlaku, polohy, rychlosti. Způsoby přenosu informace, zabezpečení proti poruchám. Číslicové integrované obvody zejména TTL, hlavní technické parametry, porovnání s ostatními číslicovými řadami.Časovací obvody, jejich použití pro měření. Logické analyzátory. Číslicové měření - praktická zapojení perspektivních typů A/Č převodníků. Zapojení Č/A převodníků. Sběrnicové napojení měři- cích přístrojů na počítač - měřicí systém IMS-2, CAMAC, příklad jednotky styku s procesem (DASOR, DASIO). Měřicí a řídicí mikro- počítač na bázi 8XC552. Matematické a programové prostředky pro oblast měřicích systémů a analýzu naměřených hodnot (FFT, Lab Windows, IMS.LIB, LOTUS...). Cvičení : - Praktické úlohy z oblasti analogových a číslicových obvodů (operační zesilovače, převodníky,kombinační a sekvenční logické obvody,...) - Návrh a realizace měřicího nebo řídicího obvodu

Povinná literatura:

Balátě,J. a kol.:Technické prostředky automatického řízení, SNTL, 1986 Hofmann,D.: Priemyselná meracia technika, Alfa, 1988 Vrba,K.: Technika analogových obvodů,skripta VUT Brno,1988

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Informace o obsahu přednášek a cvičení najdete na adrese http://www.352.vsb.cz/predmety/Predmet.ASP?Predmet=35265

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0 3
                Laboratorní práce Laboratorní práce 35  0 3
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 35  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 30  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 6 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 6 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.