352-0083/01 – Automatizace a řízení (Autom)

Garantující katedraKatedra automatizační techniky a řízeníKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Jiří Tůma, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jiří Tůma, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2005/2006
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FOR57 doc. Dr.Ing. Ivo Formánek
LAN25 doc. Ing. Lenka Landryová, CSc.
SKU52 Ing. Jolana Škutová, Ph.D.
TUM52 prof. Ing. Jiří Tůma, CSc.
WAG52 doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Obsah předmětu : Technická kybernetika, vznik, vývoj, základní pojmy a členění, náplň a využití. Základy teorie informace, informace, signál, zpráva, kódy a kó- dování, modulace, informační zdroj, informační kanál, přenos in- formace. Teorie systémů, typy systémů, popis, identifikace, modely, mode- lování a simulace. Teorie automatické regulace, matematické prostředky (LT), pře- nos, členy regulačního obvodu, regulační obvod Systémy lineární a nelineární, analýza a syntéza regulačního ob- vodu. Logické řízení, základní logické obvody, typy, vlastnosti, rea- lizace Logické řídicí systémy, analýza, syntéza a příklady využití. Analogové simulační systémy, typy, vlastnosti, využití, zásady návrhů a realizace blokových struktur, amplitudová a časová transformace. Číslicové systémy, technické prostředky, řídicí počítače,typy systémů, vlastnosti, využití, typické způsoby provozování. Vyšší forma automatického řízení, základní principy optimálního řízení, adaptivní řízení, typy, možnosti realizace,příklady a využití Hierarchické řídicí systémy, příklady realizace Robotické systémy, základní rozdělení, typy, struktura, vlast- nosti, využití, vývojové tendence. Základy automatizace inženýrských prací, současný stav a výhled, počítačová podpora , technické prostředky a využití.

Povinná literatura:

[1] Vítečková, M.: L. a Z. - transformace. Ostrava, KAKI 1995. 86 s. [2] Balátě, J.: Vybrané statě z automatického řízení. Brno, VUT 1996. 359 s. [3] Švarc, I.: Teorie automatického řízení I. Brno, VUT 1992. 210 s. [4] Zítek, P.: Základy automatického řízení. Praha, ČVUT 1993. 147 s. ISBN 80- 01-01016-3. [5] Kotek, Z. -Vysoký, P. - Zdráhal, Z.: Kybernetika. Praha, SNTL 1990. 376 s.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (2301T999) Strojírenství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2301T999) Strojírenství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2301T666) Strojnictví /přestupy/ P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2301T999) Strojírenství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2301T666) Strojnictví /přestupy/ K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2301T999) Strojírenství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2301T999) Strojírenství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2301T666) Strojnictví /přestupy/ P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2301T666) Strojnictví /přestupy/ K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (2301T999) Strojírenství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (2301T999) Strojírenství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku