352-0094/01 – Operating Systems and Programming (OSPro)

Gurantor departmentDepartment of Control Systems and InstrumentationCredits6
Subject guarantorIng. David Fojtík, Ph.D.Subject version guarantorIng. David Fojtík, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2005/2006
Intended for the facultiesFSIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
FOJ74 Ing. David Fojtík, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+3
Part-time Credit and Examination 10+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Hlavní cíle předmětu jsou: vštípit studentům znalosti z oblasti vnitřní architektury moderních operačních systémů tak, aby byly schopni analyzovat a řešit problémy vzniklé při provozu různých aplikací a služeb; a současně je naučit navrhovat, vyvíjet a tvořit nízkoúrovňový software s úzkou vazbou na hardware a vnitřní mechanizmy operačního systému. Studenti tak získají: - Profesionální přistup k tvorbě programových modulů nízkoúrovňového charakteru s úzkou vazbou k hardwaru. - Hluboké znalosti vnitřních mechanizmů a principů činností programů. - Přehled v architekturách operačních systémů a řešených problémech ohledně správy procesů, virtuální paměti, přístupových práv, nároků na reálný čas apod. - Analytické schopnosti odhalovat problémy spjaté s provozem softwarových řešení na moderních operačních systémech. - Plně využívat schopnosti programového jazyka ANSI/ISO C.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Project work

Summary

Předmět se zabývá vnitřní architekturou operačních systémů a základními programovacími technikami v jazyce C. V první části věnované programováním se probírá jazyk C na úrovni ANSI normy. Druhá část předmětu se zabývá architekturou a funkčními principy operačních systémů se zaměřením na platformu MS Windows NT a UNIX/LINUX.

Compulsory literature:

FOJTÍK, D. Operační systémy a programování. VŠB – VŠB-TU Ostrava, Ostrava, 2007, 1.vydání, 304 stran. Dostupný z URL http://vyuka.fs.vsb.cz/. ISBN 978-80-248-1510-7. HEROUT, P. Učebnice jazyka C. České Budějovice, nakladatelství KOPP, září 2004, IV. přepracované vydání, ISBN 80-7232-220-6, 280 stran. JEFFREY, R. 1997. Windows pro pokročilé a experty. Brno: Computer Press, 1997. ISBN 80-85896-89-3. KAČMÁŘ, D. - FARANA, R. Vybrané algoritmy zpracování informací. Ostrava, VŠB- TU 1996. 136 s. ISBN 80-7078-398-2. KAČMÁŘ, D. - Pustka, M. Operační systém UNIX. VŠB - TU, Interní učební text, Ostrava 1996. KADLEC, V.: Učíme se programovat v jazyce C. Praha: Computer Press, 2002, ISBN 80-7226-715-9. KOLEKTIV AUTORŮ. LINUX Dokumentační projekt. Praha: Computer Press, 1998. ISBN 80-7226-114-2. dostupné také z http://www.cpress.cz/knihy/linux/ SILBERSCHATZ, A. GALVIN, P. GAGNE, G. OPERATING SYSTEM CONCEPTS SIXTH EDITION. NEW YORK: JOHN WILEY & SONS, INC, 2002, ISBN 0-471-41743-2

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Informace o obsahu přednášek a cvičení najdete na adrese http://www.352.vsb.cz/predmety/Predmet.ASP?Predmet=35294

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.