352-0102/01 – Design of Process Systems (PROSY)

Gurantor departmentDepartment of Control Systems and InstrumentationCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Lenka Landryová, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Lenka Landryová, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year6Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2005/2006
Intended for the facultiesFSIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
LAN25 doc. Ing. Lenka Landryová, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 10+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Hlavním cílem předmětu Návrh procesních systémů je naučit studenty navrhovat a vyvíjet komponenty operátorských prostředí ve vývojovém prostředí software pro supervizní řízení a sběr dat - SCADA/HMI, vytvářet algoritmy pro simulace ve skriptovacím jazyce podle konkrétních problémů z praxe a realizovat zadané úlohy v běhovém prostředí programu. Součástí výuky v tomto předmětu je analýza současného stavu nasazování systémů supervizního řízení a prostředků průmyslové automatizace pro podporu rozhodování a řízení do různých odvětví průmyslu. Po absolvování předmětu bude student schopen formulovat principy a požadavky implementace nástrojů a software průmyslové automatizace, analyzovat podmínky, vysvětlit postup a fáze nasazování systémů v průmyslové praxi, zhodnotit jejich dosavadní vývoj a výhody i omezení pro další vývoj technologií. Součástí předmětu je zpracování samostatného závěrečného semestrálního návrhu zvolené části operátorského prostředí a obhajoba tohoto návrhu, v němž studenti posoudí a shrnou principy a klíčové vlastnosti systémů supervizního řízení a na vlastním příkladě zhodnotí výsledný projekt.

Teaching methods

Summary

Cílem předmětu je seznámení posluchačů se softwarem pro vizualizaci, monitorování a sběr dat, se supervisními systémy pro řízení technologických procesů, s produkty typu MMI (HMI) a jejich vývojovými nástroji. Ve výuce jsou k dispozici profesionální programy pracující v prostředí DOS a Windows, jejichž aplikace komunikují přes DDE, OPC, atd. jak mezi sebou, tak i s dalšími I/O zařízeními.

Compulsory literature:

[1] Landryová, L. - Pawelek, M. - Konečný, M.: Návrh procesních systémů. Programové systémy SCADA/MMI. 1. vyd. Ostrava, KAKI 1996. 96 s. ISBN 80-02- 01100-7. [2] Kebo, V. - Landryová, L. - Holub, P.: Návrh procesních systémů v prostředí SCADA / MMI - CITECT. 1. vyd. Ostrava, VŠB TU Ostrava 1996. 100 s. ISBN 80-7078- 410-5.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Informace o obsahu přednášek a cvičení najdete na adrese http://www.352.vsb.cz/predmety/Predmet.ASP?Predmet=352102

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.