352-0113/02 – Expertní systémy (ES)

Garantující katedraKatedra automatizační techniky a řízeníKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Lenka Landryová, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Lenka Landryová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník6Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1998/1999Rok zrušení2005/2006
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LAN25 doc. Ing. Lenka Landryová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Hlavním cílem předmětu Expertní systémy je naučit studenty analyzovat problém související s rozhodováním a řízením technologií a výroby, navrhovat a vyvíjet komponenty prostředí znalostních bází z analýzy zkušeností a znalostí obsluhy či uživatele systému řízení a ve vývojovém prostředí software pro expertní systém, neuronovou síť, genetický algoritmus vytvářet algoritmy pro úlohy simulované podle konkrétních problémů z praxe a realizovat zadané úlohy v dostupných programových prostředích. Součástí výuky v tomto předmětu je analýza současného stavu nasazování expertních systémů a jejich integrace do systémů řízení pro podporu rozhodování a řízení v různých odvětvích průmyslu. Po absolvování předmětu bude student schopen formulovat principy a požadavky na integraci nástrojů expertních systémů se softwarem pro průmyslovou automatizaci, analyzovat podmínky, vysvětlit postup a fáze vývoje a nasazování expertních systémů v průmyslové praxi, zhodnotit jejich dosavadní vývoj a výhody i omezení pro další vývoj s novými technologiemi. Součástí absolvování předmětu je zpracování samostatného semestrálního návrhu báze znalostí expertního systému a obhajoba tohoto návrhu, v němž studenti posoudí a shrnou principy a klíčové vlastnosti expertních systémů a na vlastním příkladě zhodnotí svůj výsledný projekt.

Vyučovací metody

Anotace

Předmět poskytuje vysvětlení k některým částem výzkumu umělé inteligence, a to zejména k těm, které jsou propracovány na úrovni praktického využití a mohou pomoci inženýrům v jejich práci. V jednotlivých přednáškách a cvičeních se probírají způsoby využití programovacích technik umělé inteligence (založené na funkčním, objektově-orientovaném a pravidlově-orientovaném programování), expertní systémy, neuronové sítě a genetické algoritmy.

Povinná literatura:

[1] Mařík, V.: Umělá inteligence. Praha, Academica 1993. [2] Vondrák, I.: Umělá inteligence a neuronové sítě. Ostrava, VŠB-TU 1994. 140 s. ISBN 80-7078-259-5. [3] Pokorný, M.: Řídicí systémy se znalostní bází. Ostrava, VŠB-TU 1995. 128 s. ISBN 80-7078-275-7. [4] Vondrák, I.: Umělá inteligence. Olomouc, UP 1991. [5] Zbořil, F. - Hanáček, P.: Umělá inteligence. Brno, VUT Brno 1991

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Informace o obsahu přednášek a cvičení najdete na adrese http://www.352.vsb.cz/predmety/Predmet.ASP?Predmet=352113

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 6 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 6 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 6 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 6 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 6 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.