352-0113/02 – Expert Systems (ES)

Gurantor departmentDepartment of Control Systems and InstrumentationCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Lenka Landryová, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Lenka Landryová, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year6Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2005/2006
Intended for the facultiesFSIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
LAN25 doc. Ing. Lenka Landryová, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+3
Part-time Credit and Examination 8+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Hlavním cílem předmětu Expertní systémy je naučit studenty analyzovat problém související s rozhodováním a řízením technologií a výroby, navrhovat a vyvíjet komponenty prostředí znalostních bází z analýzy zkušeností a znalostí obsluhy či uživatele systému řízení a ve vývojovém prostředí software pro expertní systém, neuronovou síť, genetický algoritmus vytvářet algoritmy pro úlohy simulované podle konkrétních problémů z praxe a realizovat zadané úlohy v dostupných programových prostředích. Součástí výuky v tomto předmětu je analýza současného stavu nasazování expertních systémů a jejich integrace do systémů řízení pro podporu rozhodování a řízení v různých odvětvích průmyslu. Po absolvování předmětu bude student schopen formulovat principy a požadavky na integraci nástrojů expertních systémů se softwarem pro průmyslovou automatizaci, analyzovat podmínky, vysvětlit postup a fáze vývoje a nasazování expertních systémů v průmyslové praxi, zhodnotit jejich dosavadní vývoj a výhody i omezení pro další vývoj s novými technologiemi. Součástí absolvování předmětu je zpracování samostatného semestrálního návrhu báze znalostí expertního systému a obhajoba tohoto návrhu, v němž studenti posoudí a shrnou principy a klíčové vlastnosti expertních systémů a na vlastním příkladě zhodnotí svůj výsledný projekt.

Teaching methods

Summary

Předmět poskytuje vysvětlení k některým částem výzkumu umělé inteligence, a to zejména k těm, které jsou propracovány na úrovni praktického využití a mohou pomoci inženýrům v jejich práci. V jednotlivých přednáškách a cvičeních se probírají způsoby využití programovacích technik umělé inteligence (založené na funkčním, objektově-orientovaném a pravidlově-orientovaném programování), expertní systémy, neuronové sítě a genetické algoritmy.

Compulsory literature:

[1] Mařík, V.: Umělá inteligence. Praha, Academica 1993. [2] Vondrák, I.: Umělá inteligence a neuronové sítě. Ostrava, VŠB-TU 1994. 140 s. ISBN 80-7078-259-5. [3] Pokorný, M.: Řídicí systémy se znalostní bází. Ostrava, VŠB-TU 1995. 128 s. ISBN 80-7078-275-7. [4] Vondrák, I.: Umělá inteligence. Olomouc, UP 1991. [5] Zbořil, F. - Hanáček, P.: Umělá inteligence. Brno, VUT Brno 1991

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Informace o obsahu přednášek a cvičení najdete na adrese http://www.352.vsb.cz/predmety/Predmet.ASP?Predmet=352113

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.