352-0302/01 – Výpočetní technika (VT)

Garantující katedraKatedra automatizační techniky a řízeníKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Petr Kočí, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Kočí, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2001/2002Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FOJ74 Ing. David Fojtík, Ph.D.
KOC55 doc. Ing. Petr Kočí, Ph.D.
SMU78 Ing. Pavel Smutný, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 1+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Hlavním cílem předmětu Výpočetní technika je naučit studenty myslet počítačovým způsobem, využívat výpočetní techniku pro potřeby studia a následně v technické praxi. Dalším cílem je aktivní využívání počítačové sítě FSNET a INTERNET/INTRANET, dále zvládnutí pokročilé práce s textem a grafikou, tabulkovým procesorem a prezentačními programy používanými na FS. Po absolvování předmětu by student měl být schopen používat pokročilé nástroje pro editaci textu (styly, automatický obsah, automatické číslování obrázků, …), zpracování a úpravu dat v tabulkovém procesoru s využitím matematických, databázových a logických funkcí (LINTREND, LINREGRESE, KDYŽ, VYBRAT, INVERZE, SOUČIN.MATIC, …). Zároveň bude student schopen vytvořit prezentaci pro potřebu obhajoby. Důležitou součástí předmětu je aplikace konkrétních technických problému do prostředí výuky a zaměření na schopnost samostatného řešení daného předmětu a orientaci v dané problematice.

Vyučovací metody

Anotace

Předmět seznámí posluchače se základními možnostmi a využitím textových, tabulkových a grafických procesorů. Jeho cílem je rozšíření znalostí posluchačů a schopnosti využívat osobních počítačů PC včetně jejich práce v počítačové síti FSNET a INTERNET/INTRANET, se základními uživatelskými vlastnostmi operačních systémů s důrazem na OS Windows/Win95/WinNT, pokročilou práci s textem a grafikou, tabulkovými procesory. Základní postupy při algoritmizaci a jejich využití pro využívání simulačních nástrojů. Předmět je zaměřen na praktické použití získaných dovedností v průmyslu a administrativě.

Povinná literatura:

[1.] KOČÍ, P. Výpočetní technika 1. vyd. Ostrava, VŠB-TUO, 2007, 240s. ISBN 978-80-248-1515-2.

Doporučená literatura:

[1.] ŠATÁNEK, J. & FARANA, R. Integrované programové prostředky. Aplikace tabulkového procesoru MS-Excel. 1. vyd. Ostrava: KAKI, 1996. 104 s. Dostupný také z www http://www.fs.vsb.cz/books/Excel/Start.htm. ISBN 80-02-01103-1. [2.] VÍTEČKOVÁ, M. VOJÁČEK, M. FARANA, R. Aplikace počítačů v řízení. Zpracování textů na počítači. 1. vyd. Ostrava: KAKI, 1995. 59 s. ISBN 80-02- 01026-4. [3.] MATÚŠ, Z. Word : sbírka příkladů - 1. vyd.. - Praha : BEN, 2002. - 126 s. ISBN 80-7300-071-7 [4.] PECINOVSKÝ, J. PECH, J. Word 2000 : podrobný průvodce začínajícího uživatele - 1. vyd.. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 239 s. : il. ISBN 80- 7169-869-5 [5.] GILPINOVÁ, R. Word 2000 : příprava textů s použitím Microsoft Word 2000 anebo Microsoft Office 2000 [překlad Pavel Kostecký]. - 1. české vyd.. - Bratislava : Príroda, 2001. - 64 s. : il. ISBN 80-07-00223-5 [6.] BŘÍZA, V. Word 2002 : podrobný průvodce pokročilého uživatele. - 1. vyd.. - Praha : Grada Publishing, 2002. - 215 s. : il. ISBN 80-247-0190-1 [7.] BŘÍZA, V. Word 2002 : podrobný průvodce začínajícího uživatele - 1. vyd.. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 195 s. : il. ISBN 80-247-0157-X [8.] PERRY, G. Excel 2000 : odpovědi na nejčastějsí otázky - 1. vyd.. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 251 s. : il. ISBN 80-7169-871-7 [9.] PECINOVSKÝ, J. Excel 2000 : podrobný průvodce začínajícího uživatele - 1. vyd.. - Praha : Grada PUBLISHING, 1999. - 256 s. : il. ISBN 80-7169-872-5 [10.] FRANCŮ, M. Excel 2000 : učebnice - 1. vyd.. - Brno : CCB, 1999. - 213 s. : il. ISBN 80-85825-42-2 [11.] KOŘÍNEK, M. Excel 2002 - 1. vyd.. - České Budějovice : Kopp, 2001. - 176 s. : il. ISBN 80-7232-156-0 [12.] PECINOVSKÝ, J. Excel 2002 - 1. vyd.. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 132 s. : il. ISBN 80-247-0149-9 [13.] PECINOVSKÝ, J. Excel 2002 : podrobný průvodce pokročilého uživatele - 1. vyd.. - Praha : Grada Publishing, 2002. - 211 s. : il. ISBN 80-247-0184-7 [14.] PECINOVSKÝ, J. Excel 2002 : podrobný průvodce začínajícího uživatele - 1. vyd.. - Praha : Grada Publishing, 2001. - 220 s. : il. ISBN 80-247-0150-2

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Předmět je zaměřen na seznámení studentů bakalářského studia ve studijním programu „Strojírenství“s možnostmi a využitím výpočetní techniky ve studiu na VŠB-TUO a v technické praxi. Seznámí se s využitím osobních počítačů v počítačové síti FSNET, TUONET a INTERNET/INTRANET, se základními uživatelskými vlastnostmi operačních systémů s důrazem na OS Windows, pokročilou práci s textem a grafikou, tabulkovými procesory a se softwarovými prostředky používanými v dalších odborných předmětech na FS. Součástí osnovy předmětu jsou také základy algoritmizace. Dále se seznámí s tvorbou a zpracováním technické zprávy (protokolu z měření), zpracováním a vyhodnocením experimentálních dat a jejich prezentací s počítačovou podporou.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0 3
        Projekt Projekt 35  0 3
        Písemka Písemka 60  0 3
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 5  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (B2341) Strojírenství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B2341) Strojírenství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství K čeština Třinec 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (2341R999) Bakalářské strojírenství / 1-3 semestr (00) Bakalářské strojírenství / 1 - 3 semestr K čeština Šumperk 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (2341R999) Bakalářské strojírenství / 1-3 semestr (00) Bakalářské strojírenství / 1 - 3 semestr K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (2341R999) Bakalářské strojírenství / 1-3 semestr (00) Bakalářské strojírenství / 1 - 3 semestr K čeština Uherský Brod 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (2341R999) Bakalářské strojírenství / 1-3 semestr (00) Bakalářské strojírenství / 1 - 3 semestr K čeština Třinec 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2341R999) Bakalářské strojírenství / 1-3 semestr (00) Bakalářské strojírenství / 1 - 3 semestr K čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2341R999) Bakalářské strojírenství / 1-3 semestr (00) Bakalářské strojírenství / 1 - 3 semestr K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2341R999) Bakalářské strojírenství / 1-3 semestr (00) Bakalářské strojírenství / 1 - 3 semestr K čeština Uherský Brod 1 povinný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2341R999) Bakalářské strojírenství / 1-3 semestr (00) Bakalářské strojírenství / 1 - 3 semestr K čeština Třinec 1 povinný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (2341R999) Bakalářské strojírenství / 1-3 semestr (00) Bakalářské strojírenství / 1 - 3 semestr K čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (2341R999) Bakalářské strojírenství / 1-3 semestr (00) Bakalářské strojírenství / 1 - 3 semestr K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (2341R999) Bakalářské strojírenství / 1-3 semestr (00) Bakalářské strojírenství / 1 - 3 semestr K čeština Uherský Brod 1 povinný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (2341R999) Bakalářské strojírenství / 1-3 semestr (00) Bakalářské strojírenství / 1 - 3 semestr K čeština Třinec 1 povinný stu. plán
2004/2005 (B2341) Strojírenství (2341R999) Bakalářské strojírenství / 1-3 semestr (00) Bakalářské strojírenství / 1 - 3 semestr K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (2341R999) Bakalářské strojírenství / 1-3 semestr (00) Bakalářské strojírenství / 1 - 3 semestr K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2009/2010 zimní