352-0303/02 – Automatické řízení I (AŘ I)

Garantující katedraKatedra automatizační techniky a řízeníKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
WAG52 doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Hlavním cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy z oblasti teorie automatického řízení pro spojité systémy. Studenti budou umět určit matematický model systému a vykreslit jeho charakteristiky. Budou schopni definovat základní typy konvenčních regulátorů a vybrat vhodný regulátor pro danou regulovanou soustavu. Dále se naučí vyhodnotit kvalitu regulačního pochodu (stabilita, trvalé regulační odchylky, ...). Seznámí se s vybranými metodami syntézy regulačních obvodů a budou umět vybrat vhodnou metodu pro konkrétní regulační obvody.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Hlavním cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy z oblasti teorie automatického řízení pro spojité systémy, navrhovat a řešit dílčí úlohy z oblasti automatizace (výpočet matematického modelu, určení základních charakteristik, kontrola stability regulačních obvodů).

Povinná literatura:

Vítečková, M., Víteček, A. Základy automatické regulace. 2. přepracované vydání. Skripta FS VŠB-TU Ostrava, 246 str. 2008. ISBN 978-80-248-1924-2. VÍTEČKOVÁ, M. Slovníky L- a Z- transformace s řešenými příklady. Ostrava : VŠB- TU Ostrava, 2005, 76 s. ISBN 80-248-0851-X. WAGNEROVÁ, R. & MINÁŘ, M. Syntéza lineárních regulačních obvodů. Ostrava: FS VŠB-TUO, 2000. Available from web: URL: http://www.fs.vsb.cz/fakulta/kat/352/uc_texty/Synteza/index/htm WAGNEROVÁ, R. & MINÁR, K. Analýza lineárních regulačních obvodů. Ostrava: FS VŠB-TUO, 2000. Available from web: URL: http://www.fs.vsb.cz/books/Analyza/index.html

Doporučená literatura:

BALÁTĚ, J. Automatické řízení. Praha : Nakladatelství BEN, 2003, 663 s. ISBN 80-7300-020-2. ŠULC, B. Teorie automatického řízení s počítačovou podporou. Praha: ČVUT, 1999. 153 s. ISBN 80-01-01974-B. ZÍTEK, P. Matematické a simulační modely 1. Modely v komplexním oboru. Praha: vyd. FS ČVUT, 2001, 110 s. ISBN 80-01-02300-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Studenti musí vypracovat dva programy a napsat tři testy.

E-learning

Další požadavky na studenta

Studenti musí vypracovat dva programy a napsat tři testy.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. L-transformace a její vlastnosti. Řešení diferenciálních rovnic. 2. Matematické modely spojitých lineárních dynamických členů. 3. Algebra blokových schémat. Logaritmické kmitočtové charakteristiky. 4. Základní pojmy, Spojitý lineární regulační obvod a jeho vlastnosti, dělení regulačních obvodů. 5. Z8kladní typy lineárních dynamických spojitých systémů. 6. Spojité konvenční regulátory a jejich vlastnosti. 7. Stabilita spojitého lineárního regulačního obvodu a kritéria pro její ověřování. 8. Stabilita spojitého lineárního regulačního obvodu a kritéria pro její ověřování. 9. Kvalita regulačního pochodu. 10. Syntéza spojitých regulačních obvodů. Experimentální metody. 11. Syntéza spojitých regulačních obvodů. Metoda optimálního modulu a symetrického optima. 12. Syntéza spojitých regulačních obvodů. Standardních tvarů a kmitočtových charakteristik. 13. Syntéza spojitých regulačních obvodů. Metoda násobného dominantního pólu. Metoda SIMC. 14. Syntéza spojitých regulačních obvodů. Metoda požadovaného modelu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  21
        Zkouška Zkouška 65  16
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii
Kombinovaná forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  20
        Zkouška Zkouška 65  16
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2020/2021 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2019/2020 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2018/2019 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2017/2018 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2016/2017 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2015/2016 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng 2014/2015 prezenční čeština povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng 2013/2014 prezenční čeština povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng 2012/2013 prezenční čeština povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok