352-0303/02 – Automatické řízení I (AŘ I)

Garantující katedraKatedra automatizační techniky a řízeníKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
WAG52 doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Hlavním cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy z oblasti teorie automatického řízení pro spojité systémy. Studenti budou umět určit matematický model systému a vykreslit jeho charakteristiky. Budou schopni definovat základní typy konvenčních regulátorů a vybrat vhodný regulátor pro danou regulovanou soustavu. Dále se naučí vyhodnotit kvalitu regulačního pochodu (stabilita, trvalé regulační odchylky, ...). Seznámí se s vybranými metodami syntézy regulačních obvodů a budou umět vybrat vhodnou metodu pro konkrétní regulační obvody.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Hlavním cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy z oblasti teorie automatického řízení pro spojité systémy, navrhovat a řešit dílčí úlohy z oblasti automatizace (výpočet matematického modelu, určení základních charakteristik, kontrola stability regulačních obvodů).

Povinná literatura:

Vítečková, M., Víteček, A. Základy automatické regulace. 2. přepracované vydání. Skripta FS VŠB-TU Ostrava, 246 str. 2008. ISBN 978-80-248-1924-2. VÍTEČKOVÁ, M. Slovníky L- a Z- transformace s řešenými příklady. Ostrava : VŠB- TU Ostrava, 2005, 76 s. ISBN 80-248-0851-X. WAGNEROVÁ, R. & MINÁŘ, M. Syntéza lineárních regulačních obvodů. Ostrava: FS VŠB-TUO, 2000. Available from web: URL: http://www.fs.vsb.cz/fakulta/kat/352/uc_texty/Synteza/index/htm WAGNEROVÁ, R. & MINÁR, K. Analýza lineárních regulačních obvodů. Ostrava: FS VŠB-TUO, 2000. Available from web: URL: http://www.fs.vsb.cz/books/Analyza/index.html

Doporučená literatura:

BALÁTĚ, J. Automatické řízení. Praha : Nakladatelství BEN, 2003, 663 s. ISBN 80-7300-020-2. ŠULC, B. Teorie automatického řízení s počítačovou podporou. Praha: ČVUT, 1999. 153 s. ISBN 80-01-01974-B. ZÍTEK, P. Matematické a simulační modely 1. Modely v komplexním oboru. Praha: vyd. FS ČVUT, 2001, 110 s. ISBN 80-01-02300-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Studenti musí vypracovat dva programy a napsat tři testy.

E-learning

Další požadavky na studenta

Studenti musí vypracovat dva programy a napsat tři testy.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. L-transformace a její vlastnosti. Řešení diferenciálních rovnic. 2. Matematické modely spojitých lineárních dynamických členů. 3. Algebra blokových schémat. Logaritmické kmitočtové charakteristiky. 4. Základní pojmy, Spojitý lineární regulační obvod a jeho vlastnosti, dělení regulačních obvodů. 5. Z8kladní typy lineárních dynamických spojitých systémů. 6. Spojité konvenční regulátory a jejich vlastnosti. 7. Stabilita spojitého lineárního regulačního obvodu a kritéria pro její ověřování. 8. Stabilita spojitého lineárního regulačního obvodu a kritéria pro její ověřování. 9. Kvalita regulačního pochodu. 10. Syntéza spojitých regulačních obvodů. Experimentální metody. 11. Syntéza spojitých regulačních obvodů. Metoda optimálního modulu a symetrického optima. 12. Syntéza spojitých regulačních obvodů. Standardních tvarů a kmitočtových charakteristik. 13. Syntéza spojitých regulačních obvodů. Metoda násobného dominantního pólu. Metoda SIMC. 14. Syntéza spojitých regulačních obvodů. Metoda požadovaného modelu.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2021/2022 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2020/2021 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2019/2020 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2018/2019 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2017/2018 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2016/2017 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2015/2016 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng 2014/2015 prezenční čeština povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng 2013/2014 prezenční čeština povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng 2012/2013 prezenční čeština povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok

Hodnocení Výuky2012/2013 zimní