352-0304/01 – Automatizační technika (AT)

Garantující katedraKatedra automatizační techniky a řízeníKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Jaromír Škuta, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jaromír Škuta, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2001/2002Rok zrušení2015/2016
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAB75 doc. Ing. Marek Babiuch, Ph.D.
JAN795 Ing. Patrik Janečka
PAV28 Ing. Roman Pavlas, Ph.D.
SKU51 doc. Ing. Jaromír Škuta, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět představuje širší aplikační základ bakalářského studia v oblasti technických a programových prostředků systémů řízení a jejich aplikace. Obsahuje rozbor měřicích a řídicích systémů z pohledu jejich přístrojové realizace, využití PC pro jejich nastavení a monitorování.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Základní termíny systémů řízení, pojmy měřicí a řídicí obvod. Statické a dynamické vlastnosti členů měřicích a řídicích obvodů, chyby měření. Snímače, senzory a převodníky, jejich fyzikální principy. Měření mechanicko silových statických a dynamických veličin (poloha, rozměr,otáčky, rychlost, zrychlení, síla, chvění ). Měření teploty (kontaktní a bezkontaktní snímače, zapojení, provedení). Měření tlaku, průtoků a výšky hladiny a ostatních vybraných veličin. Členy pro transformaci a zesílení informace - převodníky A/A, A-Č, jednotka styku s prostředím. Členy pro zpracování informace - regulátory, programovatelné automaty a počítačové řídicí systémy. Připojení měřicích a řídicích systémů k technologickému procesu. Počítačově integrované systémy CIM - CAD - CAM , programové systémy SCADA/MMI, příklady realizace v oblasti strojírenství, dopravy, hornicko- hutnických procesů.

Povinná literatura:

BOYES, W. 2002. Instrumentation Reference Book, 3rd Edition. New York (USA): ISA, 2002. 1062 p. ISBN 07-50671-238. ĎAĎO, S. & KREIDL, M. Senzory a měřicí obvody. Praha : Vydavatelství ČVUT 1999. 315 s. MARTÍNEK, R. Senzory v průmyslové praxi. Praha: Vydavatelství BEN, 2004. 200 s. ISBN 80-7300-114-4. NOVÁK, P. Mobilní roboty – pohony, senzory, řízení. Praha: vydavatelství BEN, 2005. 248 s. ISBN80-7300-141-1. FARANA, R., SMUTNÝ, L., VÍTEČEK, A. & VÍTEČKOVÁ, M. Zpracování závěrečných prací z oblasti automatizace a informatiky. Ostrava: VŠBTUO, 2004. 1. vydání. 116 str. ISBN 80-248-0557-X.

Doporučená literatura:

BERGE, J. 2001. Fieldbuses for Process Control: Engineering, Operation, and Maintenance. New York (USA): ISA, 2001. 468 p. ISBN 1-55617-760-7. BOYES, W. 2002. Instrumentation Reference Book, 3rd Edition. New York (USA): ISA, 2002. 1062 p. ISBN 07-50671-238. LIPTAK, B.G. Instrument Engineers´ Handbook, 4th Edition – Process Measurement and Analysis, Vol.1. New York (USA): ISA, 2003. 1824 p. ISBN 08-49310-830

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

ĎAĎO, S. & KREIDL, M. Senzory a měřicí obvody. Praha : Vydavatelství ČVUT 1999. 315 s. MARTÍNEK, R. Senzory v průmyslové praxi. Praha: Vydavatelství BEN, 2004. 200 s. ISBN 80-7300-114-4. NOVÁK, P. Mobilní roboty – pohony, senzory, řízení. Praha: vydavatelství BEN, 2005. 248 s. ISBN80-7300-141-1 FARANA, R., SMUTNÝ, L., VÍTEČEK, A. & VÍTEČKOVÁ, M. Zpracování závěrečných prací z oblasti automatizace a informatiky. Ostrava: VŠB-TUO, 2004. 1. vydání. 116 str. ISBN 80-248-0557-X BERGE, J. 2001. Fieldbuses for Process Control: Engineering, Operation, and Maintenance. New York (USA): ISA, 2001. 468 p. ISBN 1-55617-760-7.

Další požadavky na studenta

Splnění zápočtu (všech požadavků pro udělení zápočtu).

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Seznámení s problematikou a obsahem studovaného předmětu. Systémy řízení, měřicí obvod, regulační a řídicí obvod, řídicí a diagnostický systém. 2. Statické vlastnosti členů měřicích a řídicích obvodů (statická charakteristika, citlivost, přesnost, spolehlivost). Nejistoty (chyby) měření - (druhy, vlastnosti, výpočet, příklady). 3. Dynamické vlastnosti členů řídicích obvodů (přechodová a frekvenční charakteristika, dynamická chyba, identifikace dynamických vlastností). 4. Principy snímačů - příklady pasivních snímačů: odporové, kapacitní, fotoelektrické, indukční, ... . Měřicí a vyhodnocovací obvody pro zpracování signálů ze snímačů. 5. Snímače, senzory, čidla a převodníky (struktura, vlastnosti, rozdělení). Pasivní a aktivní snímače - rozdělení, vlastnosti, příklady aktivních snímačů (termoelektrické, fotoelektrické, piezoelektrické, indukční,...). 6. Měření mechanicko-silových statických a dynamických veličin (poloha, rozměr, posunutí, otáčky, rychlost, zrychlení, síla, chvění). 7. Měření tepelných veličin a tepla (principy, vlastnosti, kontaktní a bezkontaktní snímače, provedení, aplikace). 8. Měření tlaků a průtoků plynů a kapalin, výšky hladiny kapalin a sypkých materiálů a ostatních vybraných veličin. 9. Řídicí systémy PLC, regulátory, IPC . 10. SCADA/MMI systémy. 11. Příklady a metodika návrhů měřicích a řídicích systémů (teplota, tlak, průtok, poloha, rychlost, otáčky, ….). 12. Převodníky A/Č a Č/A - rozdělení, vlastnosti, zapojení, využití, porovnání, převodníky v inteligentních senzorech, převodníky PWM. 13. Akční členy.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2015/2016 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení (70) Aplikovaná informatika a řízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení (70) Aplikovaná informatika a řízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení (70) Aplikovaná informatika a řízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení (70) Aplikovaná informatika a řízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení (70) Aplikovaná informatika a řízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení (70) Aplikovaná informatika a řízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení (70) Aplikovaná informatika a řízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení (70) Aplikovaná informatika a řízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení (70) Aplikovaná informatika a řízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení (70) Aplikovaná informatika a řízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení (70) Aplikovaná informatika a řízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení (70) Aplikovaná informatika a řízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení (70) Aplikovaná informatika a řízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení (70) Aplikovaná informatika a řízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení (70) Aplikovaná informatika a řízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení (70) Aplikovaná informatika a řízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení (70) Aplikovaná informatika a řízení P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení (70) Aplikovaná informatika a řízení K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2009/2010 letní