352-0305/01 – Manager Graphics (MG)

Gurantor departmentDepartment of Control Systems and InstrumentationCredits3
Subject guarantorIng. Jolana Škutová, Ph.D.Subject version guarantorIng. Jolana Škutová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2001/2002Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
SKU52 Ing. Jolana Škutová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 1+3
Part-time Graded credit 8+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Hlavním cílem předmětu Manažerská grafika je jednoznačně prezentovat výsledky práce studentů ve vynikající textové i grafické podobě. Student bude schopen zpracovat textový dokument v nezbytných typografických zásadách a s důrazem na vhodné grafické zpracování výsledků své práce. Student bude schopen data analyzovat a upravit do požadované grafické podoby v dostupných softwarových produktech. Dále bude schopen pořídit, upravit a prezentovat audio/video záznam o činnosti zařízení v laboratoři, jehož výsledky pak ilustruje ve výsledné prezentaci. Student bude schopen navrhovat a ilustrovat výsledky své práce v podobě prezentace a rovněž umí vyjádřit výsledky své práce v rámci přednesení prezentace. Posledním cílem předmětu je navrhovat, realizovat a programovat grafické uživatelské aplikace v programu Matlab. Student se bude dobře orientovat v činnosti zpracování rozsáhlých dat, jejich vhodného zobrazování a analýze výsledků měření v programu Matlab.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Experimental work in labs
Project work

Summary

Stále je v současné době nezbytné u studentů bakalářského studia rozvíjet schopnosti textového i grafického zpracování dat v rámci technické zprávy k dané problematice, schopnosti konvertovat a přenášet data mezi různými produkty, analyzovat a vhodným způsobem prezentovat data získaná z měření v laboratořích, schopnosti zjednodušení vlastní práce a několikanásobném využití stejné činnosti ve více oblastech zájmu. Rovněž chybí studentům schopnosti vyjadřovat cíle a myšlenky jednoznačným a graficky názorným způsobem, který prodávají nejen výsledky vlastní práce, ale také naznačují schopnosti přístupu k řešení dané problematiky a manažerských schopnostech každého studenta jako osobnosti.

Compulsory literature:

Kočička, P. & Blažek, F. Praktická typografie. Brno: Computer Press, 2000. ISBN 80-72263-85-4. Lokosová, J. Integrované programové prostředky. Typografie a zpracování textů na počítači. 1. vyd. Ostrava: KAKI, 1997. 104 s. ISBN 80-02-01152-X. Doňar, B.; Zaplatílek, K. MATLAB - tvorba uživatelských aplikací. 2. Díl. Praha : BEN - Technická literatura, 2004. 216 p. ISBN 80-7300-133-0.

Recommended literature:

Král, M. & Magera, I. Microsoft Office PowerPoint 2007. Podrobná uživatelská příručka. Brno: Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1619-7. Žara, J.; Beneš, B.; Sochor, J. & Felkel, P. Moderní počítačová grafika. Brno: Computer Press, 2005. ISBN 80-251-0454-0.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

V průběhu semestru studenti odevzdají dva programy v předem stanovených termínech a v zápočtovém týdnu odevzdávají a obhajují projekt.

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject codeAbbreviationTitleRequirement
352-0302 VT Computer Engineering Recommended

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Information about the content of lectures and seminars can be found http://www.352.vsb.cz/predmety/Predmet.ASP?Predmet=352305

Conditions for subject completion

Conditions for completion are defined only for particular subject version and form of study

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B2341) Engineering (3902R001) Applied Informatics and Control (70) Applied Informatics and Control P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (3902R001) Applied Informatics and Control (70) Applied Informatics and Control K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (B2341) Engineering (3902R001) Applied Informatics and Control (70) Applied Informatics and Control P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (B2341) Engineering (3902R001) Applied Informatics and Control (70) Applied Informatics and Control K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (3902R001) Applied Informatics and Control (70) Applied Informatics and Control P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (3902R001) Applied Informatics and Control (70) Applied Informatics and Control K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (3902R001) Applied Informatics and Control (70) Applied Informatics and Control P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (3902R001) Applied Informatics and Control (70) Applied Informatics and Control K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (3902R001) Applied Informatics and Control (70) Applied Informatics and Control P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (3902R001) Applied Informatics and Control (70) Applied Informatics and Control K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (B2341) Engineering (3902R001) Applied Informatics and Control (70) Applied Informatics and Control P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (B2341) Engineering (3902R001) Applied Informatics and Control (70) Applied Informatics and Control K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (3902R001) Applied Informatics and Control (70) Applied Informatics and Control P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (3902R001) Applied Informatics and Control (70) Applied Informatics and Control K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (3902R001) Applied Informatics and Control (70) Applied Informatics and Control P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (3902R001) Applied Informatics and Control (70) Applied Informatics and Control K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2009/2010 Summer