352-0307/01 – Automatické řízení II (AŘII)

Garantující katedraKatedra automatizační techniky a řízeníKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2001/2002Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VIT40 prof. Ing. Antonín Víteček, CSc.,Dr.h.c.
WAG52 doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Hlavním cílem předmětu je seznámení studentů s problematikou analýzy a syntézy jednorozměrových diskrétních jednoduchých i rozvětvených regulačních obvodů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Z-transformace a její vlastnosti. Matematické modely diskrétních lineárních dynamických členů. Diskrétní lineární regulační obvod a jeho vlastnosti. Diskrétní konvenční regulátory a jejich vlastnosti. Stabilita diskrétního lineárního regulačního obvodu a kritéria pro její ověřování. Kvalita regulačního pochodu. Volba diskrétního regulátoru a jeho seřízení. Rozvětvené regulační obvody.

Povinná literatura:

BALÁTĚ, J. Automatické řízení. Praha : Nakladatelství BEN, 2003 (2. vydání, 2004), 663 s. ISBN 80-7300-020-2. VÍTEČKOVÁ, M. Matematické metody v řízení. L- a Z-transformace. Ostrava: VŠB – TUO, 1998. 86 s. ISBN 80-7078-570-5. VÍTEČKOVÁ, M. Slovníky L- a Z-transformace s řešenými příklady. Ostrava: VŠB- TU Ostrava, Fakulta strojní, 2005. 76 s. ISBN 80 - 248 – 0851 – X VÍTEČKOVÁ, M. - VÍTEČEK, A. Základy automatické regulace. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, 2008. 244 s. ISBN 978 - 80 - 248 – 1924 – 2 ŠULC, B. - VÍTEČKOVÁ, M. Teorie a praxe návrhu regulačních obvodů. Praha : Vydavatelství ČVUT, Praha, 2004. 333 s. ISBN 80-01-03007-5. ŠVARC, I. – Matoušek, R. – ŠEDA, M. – VÍTEČKOVÁ, M. Automatické řízení. Brno: Akademické nakladatelství CERM, VUT v Brně, 2011, 324 s. ISBN 978 - 80 - 214 - 4398 - 3 VÍTEČKOVÁ, M., VÍTEČEK, A. Anglicko-český slovník základních pojmů z oblasti automatického řízení (2. rozšířené vydání). Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2009, 133 s. ISBN 978-80-248-2115-3 http://www.fs.vsb.cz/books/cislicovaregulace/ - VÍTEČKOVÁ, M., ŠČEVÍK, P. Číslicová regulace.

Doporučená literatura:

VÍTEČKOVÁ, M. Seřízení regulátorů metodou inverze dynamiky. Ostrava : FS VŠB- TU Ostrava, 2002, 54 s. ISBN 80-7078-628-0.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Napsání dvou testů a vypracování tří zadaných programů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Př. Z-transformace, definiční vztahy a základní vlastnosti. Vzorkování. Určování obrazů a originálů. Samostudium: Z-transformace. Cv. Z-transformace, definiční vztahy, základní vlastnosti, řešení diferenčních rovnic. Určování obrazů a originálů. 2. Př. Matematické modely lineárních diskrétních dynamických systémů. Cv. Určování obrazů a originálů u Z-transformace, řešení lineárních diferenčních rovnic pomocí Z-transformace. Stabilita lineárních spojitých regulačních regulačních obvodů. 3. Př. Diskretizace lineárních spojitých dynamických systémů. Vzorkování. Cv. Matematické modely lineárních diskrétních dynamických systémů. 4. Př. Lineární diskrétní regulační obvod a jeho základní přenosy. Cv. Určování diskrétních přenosů, přechodových a impulsních funkcí. Program č. 1. Matematické modely lineárních diskrétních dynamických systémů. 5. Př. Konvenční typy lineárních diskrétních regulátorů a jejich modifikace. Cv. Určování diskrétních přenosů, přechodových a impulsních funkcí. Diskretizace lineárních spojitých dynamických systémů. 6. Př. Filtrace u lineárních diskrétních regulačních obvodů. Cv. Matematické modely lineárních diskrétních regulátorů (různá vyjádření a převody mezi nimi). Základní přenosy lineárních diskrétních regulačních obvodů. 7. Př. Stabilita lineárních diskrétních regulačních obvodů. Cv. Kritéria stability pro lineárníspojité regulační obvody. 8. Př. Kvalita regulačního pochodu u spojitých i diskrétních regulačních obvodů. Cv. Test č. 1. Matematické modely lineárních diskrétních dynamických systémů. 9. Př. Kvalita regulačního pochodu u spojitých i diskrétních regulačních obvodů. Cv. Kontrola stability lineárního diskrétního regulačního obvodu. 10. Př. Syntéza lineárních diskrétních regulačních obvodů (malá, střední a velká vzorkovací perioda). Cv. Kvalita regulačního pochodu u spojitých i diskrétních regulačních obvodů, trvalé regulační odchylky. 11. Př. Syntéza lineárních spojitých regulačních obvodů (Zieglerovy-Nicholsovy experimentální metody). Cv. Syntéza lineárních spojitých i diskrétních regulačních obvodů. Program č. 2. Syntéza lineárních spojitých i diskrétních regulačních obvodů. 12. Př. Syntéza lineárních spojitých regulačních obvodů ( metoda standardních tvarů, metoda kmitočtových charakteristik). Cv. Syntéza lineárních spojitých i diskrétních regulačních obvodů. 13. Př. Syntéza lineárních spojitých i diskrétních regulačních obvodů (metoda požadovaného modelu, metoda násobného dominantního pólu, metoda optimálního modulu). Cv. Test č. 2. Syntéza lineárních spojitých i diskrétních regulačních obvodů. 14. Př. Syntéza lineárních diskrétních regulačních obvodů. Cv. Syntéza lineárních spojitých i diskrétních regulačních obvodů.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení (70) Aplikovaná informatika a řízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení (70) Aplikovaná informatika a řízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení (70) Aplikovaná informatika a řízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení (70) Aplikovaná informatika a řízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení (70) Aplikovaná informatika a řízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení (70) Aplikovaná informatika a řízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení (70) Aplikovaná informatika a řízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení (70) Aplikovaná informatika a řízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení (70) Aplikovaná informatika a řízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení (70) Aplikovaná informatika a řízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení (70) Aplikovaná informatika a řízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení (70) Aplikovaná informatika a řízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení (70) Aplikovaná informatika a řízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení (70) Aplikovaná informatika a řízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení (70) Aplikovaná informatika a řízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení (70) Aplikovaná informatika a řízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení (70) Aplikovaná informatika a řízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení (70) Aplikovaná informatika a řízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení (70) Aplikovaná informatika a řízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení (70) Aplikovaná informatika a řízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2019/2020 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2018/2019 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2017/2018 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2016/2017 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2015/2016 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng 2014/2015 prezenční čeština povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng 2013/2014 prezenční čeština povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng 2012/2013 prezenční čeština povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok

Hodnocení Výuky2011/2012 zimní