352-0307/02 – Automatické řízení II (AŘII)

Garantující katedraKatedra automatizační techniky a řízeníKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Miluše Vítečková, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VIT60 prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc.
WAG52 doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Hlavním cílem předmětu je seznámení studentů s problematikou analýzy a syntézy jednorozměrových diskrétních jednoduchých i rozvětvených regulačních obvodů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Z-transformace a její vlastnosti. Matematické modely diskrétních lineárních dynamických členů. Diskrétní lineární regulační obvod a jeho vlastnosti. Diskrétní konvenční regulátory a jejich vlastnosti. Stabilita diskrétního lineárního regulačního obvodu a kritéria pro její ověřování. Kvalita regulačního pochodu. Volba diskrétního regulátoru a jeho seřízení. Rozvětvené regulační obvody.

Povinná literatura:

BALÁTĚ, J. Automatické řízení. Praha : Nakladatelství BEN, 2003 (2. vydání, 2004), 663 s. ISBN 80-7300-020-2. VÍTEČKOVÁ, M. Matematické metody v řízení. L- a Z-transformace. Ostrava: VŠB – TUO, 1998. 86 s. ISBN 80-7078-570-5. VÍTEČKOVÁ, M. Slovníky L- a Z-transformace s řešenými příklady. Ostrava: VŠB- TU Ostrava, Fakulta strojní, 2005. 76 s. ISBN 80 - 248 – 0851 – X VÍTEČKOVÁ, M. - VÍTEČEK, A. Základy automatické regulace. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, 2008. 244 s. ISBN 978 - 80 - 248 – 1924 – 2 ŠULC, B. - VÍTEČKOVÁ, M. Teorie a praxe návrhu regulačních obvodů. Praha : Vydavatelství ČVUT, Praha, 2004. 333 s. ISBN 80-01-03007-5. ŠVARC, I. – Matoušek, R. – ŠEDA, M. – VÍTEČKOVÁ, M. Automatické řízení. Brno: Akademické nakladatelství CERM, VUT v Brně, 2011, 324 s. ISBN 978 - 80 - 214 - 4398 - 3 VÍTEČKOVÁ, M., VÍTEČEK, A. Anglicko-český slovník základních pojmů z oblasti automatického řízení (2. rozšířené vydání). Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2009, 133 s. ISBN 978-80-248-2115-3 http://www.fs.vsb.cz/books/cislicovaregulace/ - VÍTEČKOVÁ, M., ŠČEVÍK, P. Číslicová regulace.

Doporučená literatura:

VÍTEČKOVÁ, M. Seřízení regulátorů metodou inverze dynamiky. Ostrava : FS VŠB- TU Ostrava, 2002, 54 s. ISBN 80-7078-628-0.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Napsání dvou testů a vypracování tří zadaných programů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Z-transformace a její vlastnosti. 2. Matematické modely diskrétních lineárních dynamických členů. 3. Diskrétní lineární regulační obvod a jeho vlastnosti. 4. Diskrétní konvenční regulátory a jejich vlastnosti. 5. Stabilita diskrétního lineárního regulačního obvodu a kritéria pro její ověřování. 6. Kvalita regulačního pochodu. 7. Seřízení diskrétního (číslicového) regulátoru. 8. Rozvětvené regulační obvody. 9. Rozvětvené regulační obvody.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  21
        Zkouška Zkouška 65  20
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku