352-0309/01 – Databáze a Internet (DaI)

Garantující katedraKatedra automatizační techniky a řízeníKredity4
Garant předmětuIng. Pavel Smutný, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Radim Farana, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2001/2002Rok zrušení2015/2016
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FAR10 prof. Ing. Radim Farana, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět Databáze a Internet seznámí studenty s principy činnosti databázových informačních systémů, zejména využívajících relační datový model a architekturu File server a Klient/Server. Studenti se naučí modelovat databáze pomocí E-R modelů a tvořit jednoduché aplikace v prostředí desktopové databáze, včetně přístupu k datům prostřednictvím sítě Internet. Studenti budou schopni vytvářet jednoduché aplikace webových informačních systémů. Současně se studenti učí týmové práci při tvorbě informačního systému.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Databázové systémy, datové modely, architektury databází. Relační databáze v prostředí MS-Windows, objektový model, datové typy, referenční integrita, vnitřní konzistence. Tvorba datových modelů. Dotazovací jazyk SQL. Tvorba uživatelského rozhraní.ODBC spojení s datovými zdroji, výstup dat na internet, tvorba webově orientovaných informačních systémů, využití ASP, PHP, objektový model ADO.

Povinná literatura:

FARANA, R. Sylaby k předmětu Databáze a Internet. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2004. Dostupný z webu: URL: http://www.352.vsb.cz/uc_texty/Acc2000Syl/Index.htm. FARANA, R. Tvorba relačních databázových systémů. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1999. 100 s. Plný text dostupný z http://books.fs.vsb.cz/Acc97Lab/FaranaAcc97.pdf. Zdrojové soubory dostupné z www http://books.fs.vsb.cz/Acc97Lab/Welcome.htm. ISBN 80-7078-706-6.

Doporučená literatura:

CORNELL, G. Microsoft Visual Basic Scripting. Příručka programátora. 1. vyd. Brno : Computer Press, 1999. 278 s. ISBN 80-7226-144-4. FARANA, R. Řešené problémy v databázi MS-Access. Interní učební text. 1. vyd. Ostrava : kat. ATŘ VŠB-TU Ostrava, 1996. 60 s. Dostupný také z www http://books.fs.vsb.cz/DBAcc/menu.htm. FARANA, R. & SATEK, V. Aplikace počítačů v řízení. Tvorba nápovědných souborů. 1. vyd. Ostrava : KAKI 1995. 46 s. Dostupný také z www http://books.fs.vsb.cz/Help30/Index.htm. ISBN 80-02-01037-X. HLAVENKA, J. Vytváříme WWW stránky a spravujeme moderní web site. Praha: Computer Press, 2000. ISBN 80-7226-293-9. Interval.cz Interval.cz: Kurz PHP (informační server). Dostupný z URL http://interval.cz/vyvoj-aplikaci/php/. JANKOVSKÝ, D. Jak psát web. O tvorbě internetových stránek. [online]. Poslední aktualizace 22.2.2008. HTML formát. Dostupný z WWW: http://www.jakpsatweb.cz/. OLSZOWSKI, P. & FARANA, R. Dotazovací jazyk SQL. Interní učební text. 1. vyd. Ostrava : kat. ATŘ VŠB-TU Ostrava, 1997. 30 s. Dostupný také z www http://books.fs.vsb.cz/SQLReference/Index.htm. POINT Publishing Java Script v príkladoch (informační server). Dostupný z URL http://www.javascript.sk/. SPAINHOUR, S. & ECKSTEIN, R. Webmaster v kostce. Praha : Computer press 1999. 504 s. ISBN 80-7226-251-3. ŠARMANOVÁ, J. Teorie zpracování dat. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 1997, 106 s. ISBN 80-7078-491-1. Tvorba-webu.cz Základy jazyka JavaScript. Dostupný z URL http://www.tvorba-webu.cz/javascript/. WEISSINGER, A. K. ASP v kostce. Pohotová referenční příručka Active Server Pages. Praha: Computer Press 1999, 392 s. ISBN 80-7226-199-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Studenti musí připravit projekt.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Seznámení s obsahem předmětu, požadavky kreditního systému. Objektově orientovaná databáze MS-Access. Objektové typy v databázi a jejich použití, datové typy, možnosti 2. Datová analýza a návrh tabulek, jejich klíčování a propojení. Využití E-R modelů pro návrh databáze. 3. Výběrové dotazy, tvorba dotazů, virtuálních položek, agregace dat. Použití jazyka SQL. 4. Dotazový jazyk SQL podle normy ANSI. 5. Tvorba formulářů pro vstup údajů. Objekty formuláře. 6. Tvorba formulářů s podformuláři, manipulace s objekty formuláře. 7. Tvorba výstupních sestav, seskupování dat, agregace. 8. Řízení činnosti systému (makra a událostní procedury, panely nástrojů, řádky nabídek). 9. Programovací jazyk VBA, definice konstant a proměnných, objektové knihovny MS-Access. 10. Zabezpečení systému, pracovní skupiny, přístupová práva. Replikace dat, tvorba a správa replik. 11. Internet, služba www, tvorba hypertextových dokumentů. 12. Serverové aplikace, technologie ASP, objektový model. Technologie ASP.NET. 13. Spojení s databázemi, ODBC, přístup k datům přes ADO. 14. Moderní metody tvorby informačních systémů.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2008/2009 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0 3
                Projekt Projekt 35  0 3
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 45  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 20  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení (70) Aplikovaná informatika a řízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení (70) Aplikovaná informatika a řízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení (70) Aplikovaná informatika a řízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení (70) Aplikovaná informatika a řízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení (70) Aplikovaná informatika a řízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení (70) Aplikovaná informatika a řízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení (70) Aplikovaná informatika a řízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení (70) Aplikovaná informatika a řízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení (70) Aplikovaná informatika a řízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení (70) Aplikovaná informatika a řízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení (70) Aplikovaná informatika a řízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení (70) Aplikovaná informatika a řízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení (70) Aplikovaná informatika a řízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení (70) Aplikovaná informatika a řízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení (70) Aplikovaná informatika a řízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení (70) Aplikovaná informatika a řízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení (70) Aplikovaná informatika a řízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení (70) Aplikovaná informatika a řízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení (70) Aplikovaná informatika a řízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení (70) Aplikovaná informatika a řízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2011/2012 zimní