352-0312/01 – Informatika (I)

Garantující katedraKatedra automatizační techniky a řízeníKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Radim Farana, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Radim Farana, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2001/2002Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FAR10 prof. Ing. Radim Farana, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámení posluchačů se základními pojmy teorie informace a jejich využitím v počítačových aplikacích. Studenti se budou orientovat v používaných formátech uložení dat, a s tím související numerické přesnosti uložení dat, vznikajících zaokrouhlovacích a výpočetních chybách. Studenti získají orientaci v základních algoritmech používaných v počítačových aplikacích, jako je kódování a šifrování textu, zabezpečení dat proti chybám při přenosu, komprese dat a schopnost použití těchto algoritmů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Problematika ukládání dat, datové typy, formáty dat, realizace základních matematických operací, numerická přesnost, zaokrouhlovací chyby.Přenos dat, model datového kanálu, zabezpečení dat, kontrolní kódy a jejich aplikace pro zabezpečení dat, kontrolní číslice, číselné kódy, čárové kódy.Komprese dat, základní algoritmy, bezeztrátová a ztrátová komprese, komprese obrazu a zvuku, komprese videa.

Povinná literatura:

FARANA, R. Kapitoly ze základů informatiky. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2003. 108 s. ISBN 80-248-0265-1. KAČMÁŘ, D. & FARANA, R. Vybrané algoritmy zpracování informací. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 1996. 136 s. ISBN 80-7078-398-2.

Doporučená literatura:

DECROS, a. s. Informační server firmy Decros, a. s. [on-line]. Dostupný z www http://www.decros.cz/. FARANA, R. Sylaby k předmětu Informatika. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2004. Dostupný z webu: URL: http://www.352.vsb.cz/uc_texty/InformatikaSyl/Index.htm. FARANA, R. & HALATA, M. Sbírka příkladů z předmětů Základy informatiky a Aplikovaná informatika [online]. Ostrava: kat. ATŘ VŠB-TU Ostrava, 2001. [cit. 2001-12-31] HTML formát. Dostupný z www: http://www.fs.vsb.cz/books/ZaklInfSbirka/Index.html. PLÁVKA, J. Algoritmy a zložitosť. Košice: TU Košice, 1998, 82 s. ISBN 80-7166- 026-4. SPIS Sdružení pro informační společnost. [on-line]. Dostupný z www http://www.spis.cz/. UOOU Úřad pro ochranu osobních údajů. [on-line]. Dostupný z www http://www.uoou.cz/. VIRIUS, M. Základy algoritmizace. Praha: Vydavatelství ČVUT, 1995. 195 s. ISBN 80-01-01346-4. VLČEK, K. Teorie informace, kódování a kryptografie. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1999. 184 s. ISBN 80-7078-614-0. WIRTH, N. Algoritmy a štruktúry údajov. Bratislava: Alfa, 1989. 488 s. ISBN 80- 05-00153-3. ZELINKA, I. Základy informatiky. Zlín: UTB ve Zlíně, 2005, 114 s. ISBN 80-7318-299-8.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Student musí vypracovat projekt.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Seznámení s problematikou a obsahem studovaného předmětu. Základní pojmy z teorie informace, vztahy mezi nimi (informační obsah, střední délka zprávy, redundance). 2. Základy pojmy z diskrétních kódů, Hammingova vzdálenost, kontrolní a samoopravné kódy. 3. Kontrolní číslice, čárové kódy, grayovy kódy. 4. Číselné formáty, přesnost uložení čísel, numerické chyby. 5. Kryptografické systémy, klasifikace, bezpečnost. Systémy s tajným klíčem. 6. Kryptologie, systémy s veřejným klíčem, elektronický podpis, elektronické certifikáty, certifikační autority. 7. Komprese dat, základní principy a použití. 8. Hodnocení algoritmů a jejich popis. 9. Realizace základních matematických operací, realizace funkcí rozvojem v řadu.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2014/2015 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0 3
                Projekt Projekt 35  20 3
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 45  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 20  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení (70) Aplikovaná informatika a řízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení (70) Aplikovaná informatika a řízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení (70) Aplikovaná informatika a řízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení (70) Aplikovaná informatika a řízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení (70) Aplikovaná informatika a řízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení (70) Aplikovaná informatika a řízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení (70) Aplikovaná informatika a řízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení (70) Aplikovaná informatika a řízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení (70) Aplikovaná informatika a řízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení (70) Aplikovaná informatika a řízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení (70) Aplikovaná informatika a řízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení (70) Aplikovaná informatika a řízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení (70) Aplikovaná informatika a řízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení (70) Aplikovaná informatika a řízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení (70) Aplikovaná informatika a řízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení (70) Aplikovaná informatika a řízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení (70) Aplikovaná informatika a řízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení (70) Aplikovaná informatika a řízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení (70) Aplikovaná informatika a řízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení (70) Aplikovaná informatika a řízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2010/2011 letní