352-0313/01 – Management (M)

Gurantor departmentDepartment of Control Systems and InstrumentationCredits3
Subject guarantorIng. Roman Pavlas, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Petr Wolf, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
WOL05 doc. Ing. Petr Wolf, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+1
Part-time Graded credit 8+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

V tomto předmětu získají studenti jak teoretické, tak částečně praktické znalosti a vědomosti týkající se plánování, vedení, organizování. Předmět je odrazovým můstkem pro inženýra, který by měl pracovat na úrovni středního nebo vrcholového vedení organizace. Po absolvování předmětu budou studenti disponovat znalostmi, které - kromě uvedeného - mohou uplatnit i u domácích nebo zahraničních firem. Předmět dále poskytuje studentovi přehled o fungování tržní ekonomiky, umožňuje mu orientaci v jejích zákonitostech a připravuje jej k budování a řízení soukromých firem. Vedle nejdůležitějších legislativních norem (obchodní, občanské, živnostenské, daňové právo) je náplní předmětu studium systému zdravotního a sociálního zabezpečení. Při výkladu se vychází z platné legislativy, která je vysvětlována na příkladech z praxe.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations
Tutorials
Other activities

Summary

Introduction to the management. Personal management. The roles of managers in the various types of companies. Basic terms of management - conceptes of clasical, neoclasical and modern concepts of control functions. Psychology and sociology, their mission on society. Psychology categories, methods. Case of psychology in engineer work, psychology of personality and a team. Examples of psychology utilization in engineer practice...

Compulsory literature:

BOONE, L. E.& KURTZ, D. L. Management. 4th ed. New York : McGraw-Hill, 1992. 605 p. ISBN 0-07-540964-X COLE, G. A. Management – theory and practice. 3. ed. London : DP Publications, 1990. 588 p. ISBN 1-870941-90-X

Recommended literature:

KOUBEK, J.: Řízení lidských zdrojů. Praha : Management Press, 1995. ISBN 80-85943-01-8 GOTTFRIED, J., HORÁKOVÁ, B., PAVLAS, R. VANČURA V. 2008. Inovace, inovační podnikání, strategie marketingové komunikace. Závěrečná práce ke kurzu Vzdělávání pro rozvoj spolupráce pracovníků vědy a výzkumu s průmyslovými podniky. Projekt CZ.04.1.03/3.2.15.2/0332. Ostrava : VŠB – TU, 11 s. BERNSTEIN, A. J., ROZEN, S.C. Dinosauří mozky. Praha : Victoria Publishing. ISBN 80-85605-33-3 LAMMING, R. & BESSANT, J. Macmillanův slovník podnikání a managementu. Praha: Management Press, 1995 Sbírka zákonů ČR. BLACK, H. C. Blackův právnický slovník. Praha: Victoria Publishing, 1993. DĚDIČ, J. a kol. Učebnice práva. Praha: Victoria Publishing, 1994. JURIS. Sbírka zákonů na počítači. (dostupná na učebně F 232).

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Informace o obsahu přednášek a cvičení najdete na adrese http://www.352.vsb.cz/predmety/Predmet.ASP?Predmet=352313

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0 3
        Úloha Other task type 100  0
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B2341) Engineering (3902R001) Applied Informatics and Control (70) Applied Informatics and Control P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (3902R001) Applied Informatics and Control (70) Applied Informatics and Control K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B2341) Engineering (3902R001) Applied Informatics and Control (70) Applied Informatics and Control P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B2341) Engineering (3902R001) Applied Informatics and Control (70) Applied Informatics and Control K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (3902R001) Applied Informatics and Control (70) Applied Informatics and Control P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (3902R001) Applied Informatics and Control (70) Applied Informatics and Control K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (3902R001) Applied Informatics and Control (70) Applied Informatics and Control P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (3902R001) Applied Informatics and Control (70) Applied Informatics and Control K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (3902R001) Applied Informatics and Control (70) Applied Informatics and Control P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (3902R001) Applied Informatics and Control (70) Applied Informatics and Control K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B2341) Engineering (3902R001) Applied Informatics and Control (70) Applied Informatics and Control P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B2341) Engineering (3902R001) Applied Informatics and Control (70) Applied Informatics and Control K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (3902R001) Applied Informatics and Control (70) Applied Informatics and Control P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (3902R001) Applied Informatics and Control (70) Applied Informatics and Control K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (3902R001) Applied Informatics and Control (70) Applied Informatics and Control P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (3902R001) Applied Informatics and Control (70) Applied Informatics and Control K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.