352-0313/01 – Management (M)

Garantující katedraKatedra automatizační techniky a řízeníKredity3
Garant předmětuIng. Roman Pavlas, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Wolf, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
WOL05 doc. Ing. Petr Wolf, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+1
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 8+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

V tomto předmětu získají studenti jak teoretické, tak částečně praktické znalosti a vědomosti týkající se plánování, vedení, organizování. Předmět je odrazovým můstkem pro inženýra, který by měl pracovat na úrovni středního nebo vrcholového vedení organizace. Po absolvování předmětu budou studenti disponovat znalostmi, které - kromě uvedeného - mohou uplatnit i u domácích nebo zahraničních firem. Předmět dále poskytuje studentovi přehled o fungování tržní ekonomiky, umožňuje mu orientaci v jejích zákonitostech a připravuje jej k budování a řízení soukromých firem. Vedle nejdůležitějších legislativních norem (obchodní, občanské, živnostenské, daňové právo) je náplní předmětu studium systému zdravotního a sociálního zabezpečení. Při výkladu se vychází z platné legislativy, která je vysvětlována na příkladech z praxe.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Úvod do managementu. Personální management. Role manažera v rozdílných typech organizací. Základní pojmy managementu - klasické, neoklasické a moderní pojetí funkce řízení. Psychologie a sociologie, jejich poslání ve společnosti. Psychologické kategorie, metody. Příklady psychologie při inženýrské činnosti, psychologie osobnosti a týmu. Příklady využití psychologie v inženýrské praxi. Podnik – struktura, vazby, hospodářská soutěž, obchodní společnosti. Podnikatelský záměr, plánování zdrojů, finanční toky. Osoby fyzické a právnické. Podnikání a živnostenský zákon, obchodní rejstřík, obchodní závazkové vztahy, druhy a náležitosti smluv, závazky, ručení, některé typy smluv. Marketing a trh. Vlastnické a závazkové vztahy, pojištění, leasing. Daňový systém (daně přímé a nepřímé, daň z příjmů, daň z přidané hodnoty, ostatní daně, daňové přiznání). Řízení lidských zdrojů - personální práce. Sociální a zdravotní systém. Bankovnictví a pojišťovnictví.

Povinná literatura:

ŠAJDLEROVÁ, I., KONEĆNÝ, M. Základy managementu. Elektronický učební text. Ostrava : VŠB-TUO, 2007. 1. vydání. 197 s. ISBN 978-80-248-1520-6 DONNELLY, J. H. Jr., GIBSON, J. L., IVANCEVICH, J. M. Management. Praha : Grada Publishing, 2004, dotisk 2004, 2002, 2000, 824 s. ISBN 80-7169-422-3 PAVLAS, R., GOTTFRIED, J., HORÁKOVÁ, B., VANČURA V. 2008. Strategická analýza organizace a formulace návrhů na zlepšení. Závěrečná práce ke kurzu Vzdělávání pro rozvoj spolupráce pracovníků vědy a výzkumu s průmyslovými podniky. Projekt CZ.04.1.03/3.2.15.2/0332. Ostrava : VŠB – TU, 102 s. VLČEK, J. - aj. Výkladový lexikon pojmů tržní ekonomiky. Praha : Victoria Publishing, 1994

Doporučená literatura:

KOUBEK, J.: Řízení lidských zdrojů. Praha : Management Press, 1995. ISBN 80-85943-01-8 GOTTFRIED, J., HORÁKOVÁ, B., PAVLAS, R. VANČURA V. 2008. Inovace, inovační podnikání, strategie marketingové komunikace. Závěrečná práce ke kurzu Vzdělávání pro rozvoj spolupráce pracovníků vědy a výzkumu s průmyslovými podniky. Projekt CZ.04.1.03/3.2.15.2/0332. Ostrava : VŠB – TU, 11 s. BERNSTEIN, A. J., ROZEN, S.C. Dinosauří mozky. Praha : Victoria Publishing. ISBN 80-85605-33-3 LAMMING, R. & BESSANT, J. Macmillanův slovník podnikání a managementu. Praha: Management Press, 1995 Sbírka zákonů ČR. BLACK, H. C. Blackův právnický slovník. Praha: Victoria Publishing, 1993. DĚDIČ, J. a kol. Učebnice práva. Praha: Victoria Publishing, 1994. JURIS. Sbírka zákonů na počítači. (dostupná na učebně F 232).

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Informace o obsahu přednášek a cvičení najdete na adrese http://www.352.vsb.cz/predmety/Predmet.ASP?Predmet=352313

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0 3
        Úloha Jiný typ úlohy 100  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení (70) Aplikovaná informatika a řízení P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení (70) Aplikovaná informatika a řízení K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení (70) Aplikovaná informatika a řízení P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení (70) Aplikovaná informatika a řízení K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení (70) Aplikovaná informatika a řízení P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení (70) Aplikovaná informatika a řízení K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení (70) Aplikovaná informatika a řízení P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení (70) Aplikovaná informatika a řízení K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení (70) Aplikovaná informatika a řízení P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení (70) Aplikovaná informatika a řízení K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení (70) Aplikovaná informatika a řízení P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení (70) Aplikovaná informatika a řízení K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení (70) Aplikovaná informatika a řízení P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení (70) Aplikovaná informatika a řízení K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení (70) Aplikovaná informatika a řízení P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení (70) Aplikovaná informatika a řízení K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.