352-0319/01 – Manažerské informační systémy (MIS)

Garantující katedraKatedra automatizační techniky a řízeníKredity3
Garant předmětuIng. Roman Pavlas, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Roman Pavlas, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2001/2002Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
WOL05 doc. Ing. Petr Wolf, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 8+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s moderními informačními systémy, využívanými v podnikové praxi. Studenti poznají softwarové systémy, budou schopni přiřadit ke konkrétním podnikovým potřebám vhodný produkt, popsat jeho funkcionality a implementovat jej do prostředí podniku.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Hierarchické úrovně IS/IT, rozdělení, systémová integrace, začlenění a funkce komponent v IS/IT, návaznost na technologické úrovně, datová a funkční provázanost modulů IS/IT, datové sklady a jejich využití v IS/IT, technologie OLAP, plánování a řízení výroby, využití Internetu v IS/IT, e-business. Demonstrace na produktech SAP R/3, my SAP.com.

Povinná literatura:

ŠARMANOVÁ, J. Informační systémy a datové sklady. Elektronický učební text. Ostrava : VŠB-TUO, 2007. 1. vydání. 169 s. ISBN 978-80-248-1500-8 GOTTFRIED, J., HORÁKOVÁ, B., PAVLAS, R. VANČURA V. 2008. Informace, řízení informací. Závěrečná práce ke kurzu Vzdělávání pro rozvoj spolupráce pracovníků vědy a výzkumu s průmyslovými podniky. Projekt CZ.04.1.03/3.2.15.2/0332. Ostrava : VŠB – TU, 59 s. VOŘÍŠEK, J. Strategické řízení informačního systému. Praha : Management Press, 1997. ISBN 80-85943-40-9 GÁLA, L., POUR, J., TOMAN, P. Podniková informatika. Praha : Grada Publishing, 2006, 1. vydání. 484 s. ISBN 80-247-1278-4 SODOMKA, P. Informační systémy v podnikové praxi. Brno : Computer Press, a. s., 2006. 1. vydání. 352 s. ISBN 80-251-1200-4

Doporučená literatura:

BASL, J. Podnikové informační systémy. Podnik v informační společnosti. Praha : Grada Publishing, 2002. 1. vydání. 144 s. ISBN 80-247-0214-2 DOHNAL, J. - POUR, J. Architektury informačních systémů v průmyslových a obchodních podnicích. Praha : Ekopress, 1997. ISBN 80-86119-02-5 MOLNÁR, Z. Moderní metody řízení informačních systémů. Praha : Grada, 1992. ISBN 80-85623-07-2 MOLNÁR, Z. Efektivnost informačních systémů. Praha : Grada Publishing, 2001. ISBN 80-247-0087-5 PALMER, S. & WEAVER, M. Úloha informací v managerském rozhodování. Praha : Grada Publishing, 2000. ISBN 80-7169-940-3 VODÁČEK, L. - ROSICKÝ, A. Informační management. Praha : Victoria Publishing, 1997. ISBN 80-85943-35-2 ŘEPA, V. Analýza a návrh informačních systémů. Praha : Ekopress, 1999. ISBN 80-86119-13-0

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Informace o obsahu přednášek a cvičení najdete na adrese http://www.352.vsb.cz/predmety/Predmet.ASP?Predmet=352319

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0 3
        Úloha Jiný typ úlohy 100  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení (70) Aplikovaná informatika a řízení P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení (70) Aplikovaná informatika a řízení K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení (70) Aplikovaná informatika a řízení P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení (70) Aplikovaná informatika a řízení K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení (70) Aplikovaná informatika a řízení P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení (70) Aplikovaná informatika a řízení K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení (70) Aplikovaná informatika a řízení P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení (70) Aplikovaná informatika a řízení K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení (70) Aplikovaná informatika a řízení P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení (70) Aplikovaná informatika a řízení K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení (70) Aplikovaná informatika a řízení P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení (70) Aplikovaná informatika a řízení K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení (70) Aplikovaná informatika a řízení P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení (70) Aplikovaná informatika a řízení K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení (70) Aplikovaná informatika a řízení P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení (70) Aplikovaná informatika a řízení K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.