352-0322/02 – Programování aplikací pro internet (PApI)

Garantující katedraKatedra automatizační techniky a řízeníKredity2
Garant předmětuIng. Pavel Smutný, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Pavel Smutný, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SMU78 Ing. Pavel Smutný, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 8+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Hlavním cílem předmětu Programování aplikací pro internet je naučit studenty myslet počítačovým jazykem, navrhovat a řešit dílčí úlohy ve skriptovacím programovacím jazyce, vytvářet algoritmy podle konkrétních problémů, navrhovat a realizovat programy zadaných praktických úloh. Druhým cílem předmětu je analýza současného stavu v oblasti publikování na webu. Po absolvování předmětu by student měl být schopen formulovat postup dle dílčích kroků při tvorbě webové aplikace, vybrat a dále modifikovat hotová řešení, tak aby pro potřeby daného projektu byl schopen své znalosti aplikovat. Důležitou součástí předmětu je samostatná závěrečná práce, v němž studenti spojí obě probírané oblasti dohromady, navrhnou a realizují výsledný projekt řešící tvorbu webové aplikace v prostředí Internetu.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Úkolem předmětu je naučit studenty vytvářet dokumenty pro web, vkládat do nich skripty ve vhodném skriptovacím jazyce a vytvářet aplikace na serveru v prostředí PHP, včetně jejich napojení na databáze. Informace pro studenty kombinované formy studia: Student má povinnost dohodnout s cvičícím obsah zápočtového projektu na začátku semestru. Zápočet bude udělován maximálně do konce zkouškového období letního semestru.

Povinná literatura:

Předmět nemá určenu povinnou literaturu. Předmět je koncipován tak, aby studenti zvládli obsah předmětu s probíranými praktickými příklady, sylaby v LMS systému a dostupnými online zdroji, se kterými jsou na každém cvičení seznamováni. Studijní pomůcky: SMUTNÝ, P. Elektronický učební text. Dostupný z URL http://lms.vsb.cz/

Doporučená literatura:

KOSEK, J. PHP tvorba interaktivních internetových aplikací - podrobný průvodce. Praha: Grada, 1998. ISBN: 80-7169-373-1. ULLMAN, L. PHP a MySQL Názorný průvodce tvorbou dynamických WWW stránek. Brno: Computer press. 2004. ISBN: 80-251-0063-4. Interval.cz Kurz PHP (sada článků). Dostupný z URL http://interval.cz/vyvoj-aplikaci/php/. W3C The World Wide Web Consortium (informační server). Dostupný z URL http://www.w3.org/.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Studenti vypracovávají úkoly na cvičeních. Ověření probíhá v elektronickém výukovém systému (lms.vsb.cz).

E-learning

http://lms.vsb.cz

Další požadavky na studenta

Předmět je veden s podporou e-learningu - od studentů je požadována základní znalost využívání webových služeb (přihlášení, odevzdání úkolů).

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

World Wide Web - Základní definice pojmů. CSS - Kaskádové styly Úvod do PHP, syntaxe jazyka. PHP: Operátory, typy proměnných, řetězce. PHP: Pole a smyčky SQL jazyk Databázový relační systém MySQL Tvorba návštěvní knihy v PHP, MySQL Tvorba adresáře jmen v PHP, MySQL Zadání zápočtu - blogovací systém včetně administrace

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii
Kombinovaná forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení P angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B2341) Strojírenství (3907R009) Provoz energetických zařízení P angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie P angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika P angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B2341) Strojírenství (3901R003) Aplikovaná mechanika P angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení P angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství (3901R003) Aplikovaná mechanika P angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství (3907R009) Provoz energetických zařízení P angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie P angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika P angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika P angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie P angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství (3901R003) Aplikovaná mechanika P angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení P angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství (3907R009) Provoz energetických zařízení P angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika P angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie P angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství (3901R003) Aplikovaná mechanika P angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení P angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství (3907R009) Provoz energetických zařízení P angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.