352-0323/01 – Programming Means (PrPr)

Gurantor departmentDepartment of Control Systems and InstrumentationCredits2
Subject guarantorIng. David Fojtík, Ph.D.Subject version guarantorIng. David Fojtík, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementOptional
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2001/2002Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
FOJ74 Ing. David Fojtík, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 0+2
Part-time Graded credit 8+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Hlavním cílem předmětu je naučit studenty využívat moderní vývojové nástroje k tvorbě aplikací a jejich prostřednictvím navrhovat a realizovat moderní grafické a databázové aplikace.

Teaching methods

Summary

Předmět si klade za cíl seznámit posluchače s moderními programovacími prostředky používanými k vývoji desktop i WEB aplikací dostupných v jazyce MS Visual Basic. Posluchači se tak seznámí s principy objektového, vizuálního, a komponentního programování, tvorby databázových aplikací a také s platformou .NET. Úspěšný absolvent předmětu tak získá ucelený přehled o možnostech vývoje moderních aplikací se zaměření na architekturu Microsoft. Předmět zvlášť ocení studenti jejíž diplomová práce se programování přímo či nepřímo dotýká. Pro absolvování tohoto předmětu jsou požadovány základní znalosti algoritmizace a jazyka Visual Basic na úrovni předmětu Programovací techniky. Studium tohoto předmětu je vhodným a doporučovaným předstupněm předmětů Informační technologie, Informatika, Databáze a internet v bakalářském studijním programu a předmětů Operační systémy a programování, Speciální programovací techniky, Informační technologie, Základy informatiky v magisterském studijním programu (oborové předměty garantované katedrou 352).

Compulsory literature:

POKORNÝ, J. KVOCH, M. Programování ve Visual Basicu 6.0. České Budějovice: Kopp, 1999. ISBN 80-7232-044-0. MICROSOFT. Microsoft Visual Basic 6.0 Příručka programátora, Praha : Computer Press, 2003, 852 s. ISBN 80-7226-154-1. STEVEN,R. RON, P. PAUL, L. Visual Basic.NET v kostce : pohotová referenční příručka. Praha Grada Publishing, 2003, ISBN 80-247-0388-2. REBECCA M. R. MS ADO.NET Krok za krokem. Praha: Mobil Media a.s., 2002, 536 s. ISBN 80-86593-20-7 MICROSOFT. Microsoft Development Network Library (MSDN). Dokumentace online, dostupný též na http://msdn.microsoft.com/library

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Látka plynule navazuje na předmět Programovací techniky. Tudíž výklad je nejprve zaměřen na vývoj vizuálních desktop aplikací v MS Visual Basicu 6 a následně na tvorbu aplikací pod platformou .NET. Výuka probíhá v laboratořích F232 a F206 a je postavená na sadě jednoduchých snadno pochopitelných příkladů. Obsah výuky v jednotivých týdench semestru je následující: 1. Shrnutí základních programovacích technik MS Visual Basicu 6.0 2. Visuální programování I - formuláře a základní ovládací prvky 3. Visuální programování II – tvorba nabídky a nástrojových panelů 4. Objektové programování – tvorba objektů a jejich rozhranní 5. Úvod do objektů COM a DCOM 6. Vytváření uživatelských ovládacích prvků 7. Písemná práce I. Úvod do databázových aplikací 8. Přístup k datům pomocí ADO 9. Úvod do platformy .NET a jazyka Visual Basic .NET 10. Visual Basic .NET a objektové programování 11. Tvorba MS Windows aplikací v .NET I – základní uživatelské rozhraní 12. Tvorba MS Windows aplikací v .NET II – přístup k datům pomocí ADO. NET 13. Úvod do tvorby WEB aplikací – ASP.NET 14. Písemná práce II a udělení zápočtů

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0 3
        Úloha Other task type 100  0
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty P Czech Šumperk 3 Optional study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty K Czech Šumperk 3 Optional study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty K Czech Ostrava 3 Optional study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty K Czech Uherský Brod 3 Optional study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty K Czech Třinec 3 Optional study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty P Czech Šumperk 3 Optional study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty K Czech Šumperk 3 Optional study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty K Czech Ostrava 3 Optional study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty K Czech Uherský Brod 3 Optional study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty K Czech Třinec 3 Optional study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty P Czech Šumperk 3 Optional study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty K Czech Šumperk 3 Optional study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty K Czech Ostrava 3 Optional study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty K Czech Uherský Brod 3 Optional study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty K Czech Třinec 3 Optional study plan
2004/2005 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2004/2005 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty K Czech Ostrava 3 Optional study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty K Czech Ostrava 3 Optional study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty P Czech Ostrava 3 Optional study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty K Czech Ostrava 3 Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.