352-0324/02 – Technické prezentace (TP)

Garantující katedraKatedra automatizační techniky a řízeníKredity3
Garant předmětuIng. Pavel Smutný, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Pavel Smutný, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SMU78 Ing. Pavel Smutný, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet 0+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu Technické prezentace je dopomoci studentům rozvíjet jejich osobnostní potenciál. Především pak podpořit jejich tvořivost, samostatnost v jednání a rozhodování, iniciativu, odpovědnost, komunikativnost. Klade si za cíl seznámit studenty s metodikou tvorby technické prezentace za pomocí SW a HW prostředků. Snaží se studentům objasnit metodiku přenosu informací z člověka na člověka, dodržování zásad zvýšeného vnímání při prezentaci a význam výběru textových a obrazových materiálů včetně jejich zpracování.

Vyučovací metody

Projekt

Anotace

Předmět seznámí posluchače na praktických příkladech se zásadami při tvorbě technické prezentace. Jeho cílem je rozšíření znalostí posluchačů o schopnosti využívat běžné SW prostředky pro prezentaci. Obsahem předmětu je tvorba obsahu prezentace a pak její předvedení.

Povinná literatura:

KOČÍ, P. Technické prezentace 1. vyd. Ostrava, VŠB-TUO, 2007, 26s + videosoubory. http://projekty.fs.vsb.cz/415/?ucebni-opory-prezentace

Doporučená literatura:

LARENČÍK, M. PowerPoint 2010 : podrobný průvodce. Praha: Grada Publishing, 2011. 978-80-247-3640-2 (brož.) WIEKE, T. Prezentace : jak překonat obvyklé problémy a působit přesvědčivě. Praha: Grada Publishing, 2006. 80-247-1682-8 (brož.) BUZAN, T. Myšlenkové mapy : probuďte svou kreativitu, zlepšete svou paměť, změňte svůj život. Brno: Computer Press, 2011. 978-80-251-2910-4 (brož.) HOLZNER, S. & ŠINDELÁŘ, J. RSS : automatické doručování obsahu vašich WWW stránek. Brno: Computer Press, 2007. 978-80-251-1479-7

Způsob průběžné kontroly znalostí během semestru

E-learning

Předmět je veden s podporou e-learningu. Všechny studijní materiály jsou zpřístupněny a uvedeny v jednotlivých studijních týdnech. Hodnocení je realizováno formou testů v e-learningu.

Další požadavky na studenta

Předmět je veden s podporou e-learningu - od studentů je požadována základní znalost využívání webových služeb (přihlášení, odevzdání úkolů).

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Orientace a práce s informačními zdroji na Internetu Uspořádání informací, myšlenek a postupů do vizuální podoby Možnosti PowerPoint seznámení s programem. Tvorba prezentace v PowerPoint. Vkládání textu – dynamická změna. Grafika - dynamická změna. Úprava, řazení. Tvorba a úprava grafických symbolů Metodika 2D a 3D grafických symbolů, volba rozměru, možnosti a popis v grafu. Vkládání do dokumentu. Příprava dokumentů k prezentaci Tvorba písemných dokumentů. Úprava grafů. Výběr a úprava obrázků. Pravidla pro tvorbu prezentace Možnosti prezentace. Návrh vlastní prezentace. Pravidla pro psaní závěrů. Prezentace Tvorba a předvedení vlastní prezentace.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 0
        Úkol 1 Projekt 10  10
        Úkol 2 Projekt 30  30
        Úkol 3 Projekt 45  45
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramOborSpec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (B2341) Strojírenství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství K čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství K čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství K čeština Uherský Brod 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství K čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B2341) Strojírenství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B2341) Strojírenství K čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B2341) Strojírenství K čeština Uherský Brod 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B2341) Strojírenství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B2341) Strojírenství K čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B2341) Strojírenství K čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B2341) Strojírenství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B2341) Strojírenství K čeština Uherský Brod 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B2341) Strojírenství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B2341) Strojírenství K čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B2341) Strojírenství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B2341) Strojírenství K čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B2341) Strojírenství K čeština Uherský Brod 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B2341) Strojírenství K čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B2341) Strojírenství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B2341) Strojírenství K čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B2341) Strojírenství K čeština Uherský Brod 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B2341) Strojírenství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství K čeština Třinec 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství K čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství K čeština Uherský Brod 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství K čeština Třinec 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství K čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství K čeština Uherský Brod 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (2341R999) Bakalářské strojírenství / 1-3 semestr (00) Bakalářské strojírenství / 1 - 3 semestr K čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (2341R999) Bakalářské strojírenství / 1-3 semestr (00) Bakalářské strojírenství / 1 - 3 semestr K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (2341R999) Bakalářské strojírenství / 1-3 semestr (00) Bakalářské strojírenství / 1 - 3 semestr K čeština Uherský Brod 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (2341R999) Bakalářské strojírenství / 1-3 semestr (00) Bakalářské strojírenství / 1 - 3 semestr K čeština Třinec 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku