352-0324/03 – Technické prezentace (TP)

Garantující katedraKatedra automatizační techniky a řízeníKredity2
Garant předmětuIng. Pavel Smutný, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Pavel Smutný, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SMU78 Ing. Pavel Smutný, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu Technické prezentace je dopomoci studentům rozvíjet jejich osobnostní potenciál. Především pak podpořit jejich tvořivost, samostatnost v jednání a rozhodování, iniciativu, odpovědnost, komunikativnost. Klade si za cíl seznámit studenty s metodikou tvorby technické prezentace za pomocí SW a HW prostředků. Snaží se studentům objasnit metodiku přenosu informací z člověka na člověka, dodržování zásad zvýšeného vnímání při prezentaci a význam výběru textových a obrazových materiálů včetně jejich zpracování.

Vyučovací metody

Projekt

Anotace

Předmět seznámí posluchače na praktických příkladech se zásadami při tvorbě technické prezentace. Jeho cílem je rozšíření znalostí posluchačů o schopnosti využívat běžné SW prostředky pro prezentaci. Obsahem předmětu je tvorba obsahu prezentace a pak její předvedení.

Povinná literatura:

KOČÍ, P. Technické prezentace 1. vyd. Ostrava, VŠB-TUO, 2007, 26s + videosoubory. http://projekty.fs.vsb.cz/415/?ucebni-opory-prezentace SMUTNÝ, Pavel. E-learningový kurz předmětu Technické prezentace. VŠB-TUO. Dostupné také z: https://lms.vsb.cz

Doporučená literatura:

POWELL, Mark. Presenting in English: how to give successful presentations. Boston: Thomson, 2002, 128 s. ISBN 1899396306. LAURENČÍK, Marek a Michal BUREŠ, 2011. PowerPoint 2010: podrobný průvodce. Praha: Grada. Průvodce (Grada). ISBN 978-80-247-3640-2. WIEKE, Thomas. Prezentace: jak překonat obvyklé problémy a působit přesvědčivě. Praha: Grada, 2006. No problem!. ISBN 80-247-1682-8. BUZAN, Tony a Barry BUZAN. Myšlenkové mapy: probuďte svou kreativitu, zlepšete svou paměť, změňte svůj život. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-2910-4. HOLZNER, Steven. RSS: automatické doručování obsahu vašich WWW stránek. Brno: Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1479-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Studenti vypracovávají 7 úkolů. Ověření probíhá v elektronickém výukovém systému (lms.vsb.cz).

LMS

E-learning

Předmět je veden s podporou e-learningu (https://lms.vsb.cz). Všechny studijní materiály jsou zpřístupněny a uvedeny v jednotlivých studijních týdnech. Hodnocení je realizováno formou testů v e-learningu.

Další požadavky na studenta

Předmět je veden s podporou e-learningu - od studentů je požadována základní znalost využívání webových služeb (přihlášení, odevzdání úkolů).

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Možnosti PowerPoint seznámení s programem Tvorba prezentace v PowerPoint. Vkládání textu – dynamická změna. Grafika - dynamická změna. Úprava, řazení. Tvorba a úprava grafických symbolů Metodika 2D a 3D grafických symbolů, volba rozměru, možnosti a popis v grafu. Vkládání do dokumentu. Příprava dokumentů k prezentaci Tvorba písemných dokumentů. Úprava grafů. Výběr a úprava obrázků. Pravidla pro tvorbu prezentace Možnosti prezentace. Návrh vlastní prezentace. Pravidla pro psaní závěrů. Prezentace Tvorba a předvedení vlastní prezentace.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Pro udělení zápočtu je nutné splnit 7 úkolů, které jsou definované v kurzu v rámci LMS.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Pro udělení zápočtu je nutné splnit 7 úkolů, které jsou definované v kurzu v rámci LMS.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2024/2025 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2023/2024 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2022/2023 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2021/2022 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2020/2021 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2019/2020 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2018/2019 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2017/2018 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2016/2017 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.