352-0326/02 – Řídicí systémy letadel (ŘSL)

Garantující katedraKatedra automatizační techniky a řízeníKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Miroslav Mahdal, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Kočí, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2015/2016
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOC55 doc. Ing. Petr Kočí, Ph.D.
MAH011 doc. Ing. Miroslav Mahdal, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Hlavním cílem předmětu Řídicí systémy letadel je naučit studenty orientaci v metodách a prostředcích senzorových a řídicích systémů s důrazem na leteckou techniku, navrhovat a řešit dílčí úlohy spojené s návrhem a posouzením měřicího a řídicího řetězce podle konkrétního zadání, navrhovat a realizovat zadané experimentální praktické úlohy v při týmové spolupráci. Druhým cílem předmětu je analýza současného stavu instrumentace pro realizaci měřicích a řídicích systémů. Po absolvování předmětu by student měl být schopen formulovat principy činnosti typických senzorových a diagnostických systémů letadel, analyzovat jejich strukturu, vysvětlit podstatu funkce jednotlivých komponent, převodníků a řídicích podsystémů, zhodnotit jejich dosavadní vývoj a predikovat další vývoj měřicích, senzorových a řídicích technologií a leteckých prostředků. Důležitou součástí předmětu je samostatně zpracovávaný Semestrální projekt, v němž studenti využijí teoretické znalosti spojené s návrhem měřicího a řídicího řetězce subsystému letadla, navrhnou a kriticky posoudí výsledné řešení z pohledu přesnosti, kvality řízení, realizovatelnosti a dalších konkrétních kritérií.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět představuje širší aplikační základ bakalářského studia v oblasti technických a programových prostředků systémů měření, diagnostiky a řízení a jejich aplikace pro oblast letecké techniky. Předpokladem studia předmětu je absolvování předmětů společného 3 semestrálního základu. Cílem předmětu Řídicí systémy letadel je naučit studenty orientaci v metodách a prostředcích senzorových a řídicích systémů, navrhovat a řešit dílčí úlohy spojené s návrhem měřicího a řídicího řetězce letadla podle konkrétního zadání, navrhovat a realizovat zadané experimentální praktické úlohy v při týmové spolupráci. Dalším cílem předmětu je analýza současného stavu instrumentace pro realizaci měřicích, diagnostických a řídicích systémů leteckých systémů. Předmět obsahuje přehled současného stavu užívaných palubních informačních a řídicích systémů letounů včetně systémů GPWS, TCAS, INS, FADEC, FMS a FBW. Zaměřuje se na popis hierarchických struktur informačních a řídicích systémů civilních a vojenských letadel a vazeb mezi nimi.

Povinná literatura:

Věk, V., Celerinová, J. Letadlové systémy. Učební texty dle předpisu JAR-66. Praha: vydavatelství ČVUT, 2002. 206 str. ISBN: 80-01-02501-2. Draxler, K., Fábera, V., Roháč, J. Digitální technologie / Elektronické přístrojové systémy. Učební texty dle předpisu JAR-66. Skripta ČVUT FD Praha. Brno: CERM, 2003. 183 str. ISBN: 80-7204-311-0. Cary R. Spitzer. Digital Avionics Handbook, Elements software and functions, 2007 USA. ISBN 0-8493-8438-9. Cary R. Spitzer. Digital Avionics Handbook, Development and Implementation, 2007 USA. ISBN 0-8493-8441-9. Soldán V. Letové postupy a provoz letadel, Letecká informační služba Řízení letového provozu, 2007, Jeneč. ISBN 978-80-239-8595-5. Věk, V., Celerinová, J. Letadlové systémy. Učební texty dle předpisu JAR-66. Praha: vydavatelství ČVUT, 2002. 206 str. ISBN 80-01-02501-2. Draxler, K., Fábera, V., Roháč, J. Digitální technologie / Elektronické přístrojové systémy. Učební texty dle předpisu JAR-66. Skripta ČVUT FD Praha. Brno: CERM, 2003. 183 str. ISBN 80-7204-311-0. Abzug, Malcolm J., and E. Eugene Larrabee. Airplane Stability and Control. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2002, 391 pp. ISBN 0521809924.

Doporučená literatura:

Draxler, K. Přístrojové systémy letadel I. ČVUT FEL, Praha 2003, ISBN 80-01-02688-4. Draxler, K. Přístrojové systémy letadel II. ČVUT FEL, Praha 2002, ISBN 80-01-02484-9. Stevens, L. B., Lewis, F. L., Johnson, E. N. Aircraft Control and Simulation. 3rd Edition, Wiley-Blackwell, 2015. ISBN 978-1-118-87098-3. McRuer, T. Duane, Graham, D., Ashkenas, I. Aircraf Dynamics and Automatic Control. Princeton University Press, Princeton, 1990, 810 pp. ISBN 978-0691600383.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Důležitou součástí předmětu je samostatně zpracovávaný Semestrální projekt, v němž studenti využijí teoretické znalosti spojené s návrhem měřicího a řídicího řetězce subsystému letadla, navrhnou a kriticky posoudí výsledné řešení z pohledu přesnosti, kvality řízení, realizovatelnosti a dalších konkrétních kritérií. Kritéria pro dosažení zápočtu jsou následující: - Zpracování 3 protokolů z experimentálních úloh v laboratoři. - Návrh, konzultace a zpracování Semestrálního projektu z oblasti návrhu měřicího řídicího řetězce letadla podle konkrétního zadání.

E-learning

Výuka je vedena s podporou e-learningu na adrese http://vyuka.fs.vsb.cz/ - kurz Řídicí systémy letadel.

Další požadavky na studenta

V předmětu se studenti seznámí s experimentálními laboratorními úlohami, kde výstupem budou tři protokoly ze cvičení. Dále každý student zpracuje Semestrální projekt na téma návrhu měřicího a řídicího řetězce vybraného subsystému letadla. Pro úspěšné absolvování předmětu se rovněž předpokládá aktivní účast na cvičeních a přednáškách.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Předmět Řídicí systémy letadel je rozdělen na část analyticko-informační a experimentálně-syntetickou, přičemž obě oblasti na sebe navzájem navazují při praktických cvičeních v laboratoři a návrhu Semestrálního projektu. V teoretické části předmětu jsou studenti seznámeni formou prezentací s probíraným učivem, které pak následně aplikují v experimentálních a návrhových cvičeních. Hlavním cílem předmětu Řídicí systémy letadel je naučit studenty orientaci v metodách a prostředcích senzorových a řídicích systémů s důrazem na leteckou techniku, navrhovat a řešit dílčí úlohy spojené s návrhem a posouzením měřicího a řídicího řetězce podle konkrétního zadání, navrhovat a realizovat zadané experimentální praktické úlohy v při týmové spolupráci. Druhým cílem předmětu je analýza současného stavu instrumentace pro realizaci měřicích a řídicích systémů. Po absolvování předmětu by student měl být schopen formulovat principy činnosti typických senzorových a diagnostických systémů letadel, analyzovat jejich strukturu, vysvětlit podstatu funkce jednotlivých komponent, převodníků a řídicích podsystémů, zhodnotit jejich dosavadní vývoj a predikovat další vývoj měřicích, senzorových a řídicích technologií mobilních a leteckých prostředků.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2010/2011 zimní semestr, platnost do: 2015/2016 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100  51
        Zápočet Zápočet  (35)
                zápočet Jiný typ úlohy 35  20
        Zkouška Zkouška  (65)
                Zkouška Jiný typ úlohy 65  26
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R038) Technologie údržby letecké techniky P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R038) Technologie údržby letecké techniky P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R038) Technologie údržby letecké techniky P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R038) Technologie údržby letecké techniky P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R038) Technologie údržby letecké techniky P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B3712) Technologie letecké dopravy (3708R038) Technologie údržby letecké techniky P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku