352-0328/01 – Automatické řízení (AŘ)

Garantující katedraKatedra automatizační techniky a řízeníKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jan Gebauer, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2008/2009Rok zrušení
Určeno pro fakultyUSP, FSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GEB050 Ing. Jan Gebauer, Ph.D.
SOF009 Ing. Pavel Šofer, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět Automatické řízení patří k základním teoretickým předmětům formujícím profil absolventa v bakalářském studiu ve studijním programu Mechatronika. Jeho hlavním cílem je porozumět problematice jednoduchých spojitých i diskrétních regulačních obvodů včetně obvodů dvou- a třípolohové regulace.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Matematický popis lineárních dynamických členů, analýza a syntéza jednorozměrových lineárních regulačních obvodů, problematika číslicové a nespojité regulace.

Povinná literatura:

BALÁTĚ, J. Automatické řízení (2. vydání). Nakladatelství BEN – Technická literatura, Praha, 2005 NOSKIEVIČ, P. Modelování a identifikace systémů. MONTANEX, Ostrava, 1999 ŠVARC, I., MATOUŠEK, R. ŠEDA, M., VÍTEČKOVÁ, M. Automatické řízení. Akademické nakladatelství CERM, VUT v Brně, 2007 VÍTEČKOVÁ, M., VÍTEČEK, A. Základy automatické regulace. FS VŠB-TU Ostrava, 2014 http://books.fs.vsb.cz/Analyza/index.html http://books.fs.vsb.cz/ZRMS/zpetnovazebni-rizeni-mechatronickych-systemu.pdf http://books.fs.vsb.cz/ZRMS/closed-loop-control-of-mechatronic-system.pdf http://books.fs.vsb.cz/cislicovaregulace/ http://books.fs.vsb.cz/ZRMS/vybrane-metody-serizovani-regulatoru.pdf VÍTEČKOVÁ, M. Slovníky L- a Z – transformace s řešenými příklady. FS VŠB-TU Ostrava, 2005 http://books.fs.vsb.cz/MatMet/ATR.htm DORF, R. C., BISHOP, R. H. Modern Control Systems (Tenth Edition). Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River – New Jersey, 2004 VÍTEČEK, A., VÍTEČKOVÁ, M., LANDRYOVÁ, L. Basic Principles of Automatic Control. VŠB-TU Ostrava, FS, 2012, 115 str. http://books.fs.vsb.cz/ZRMS/basic-principles-of-automatic-control.pdf

Doporučená literatura:

ZÍTEK, P. Základy automatického řízení. FS ČVUT v Praze, 1993 VÍTEČKOVÁ, M., VÍTEČEK, A. Anglicko-český slovník základních pojmů z oblasti automatického řízení. FS VŠB-TU Ostrava, 2009 FRANKLIN, G. F., POWELL, J. D., EMAMI-NAEINI, A. Feedback Control of Dynamic Systems (Fourth Edition). Prentice Hall, Upper Saddle River – New Jersey, 2002

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Kombinovaná zkouška (písemná a ústní).

LMS

E-learning

Další požadavky na studenta

Napsání dvou testů a odevzdání tří zadaných programů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Seznámení s problematikou a obsahem studovaného předmětu. L- a Z-transformace, určování originálů a obrazů, řešení diferenciálních a diferenčních rovnic. 2. Matematické modely lineárních spojitých a diskrétních dynamických členů. 3. Základní dělení lineárních spojitých a diskrétních dynamických členů. Linearizace. 4. Sestavování matematických modelů reálných dynamických členů. 5. Jednoduché metody experimentální identifikace, úprava přenosů. Algebra blokových schémat. 6. Spojitý a diskrétní lineární regulační obvod a jeho vlastnosti. Základní přenosy. 7. Analogové (spojité) konvenční regulátory, jejich vlastnosti, realizace a modifikace. 8. Číslicové (diskrétní) regulátory, metody diskretizace integrační a derivační složky. 9. Stabilita lineárních regulačních obvodů, algebraická a kmitočtová kritéria stability, bilineární transformace. 10. Kvalita regulačního pochodu a její posuzování v oblasti časové, kmitočtové a komplexní proměnné. 11. Seřizování regulačních obvodů, experimentální a analyticko-experimentální metody. 12. Seřizování regulačních obvodů, analytické metody. 13. Seřizování regulačních obvodů s číslicovým regulátorem, volba vzorkovací periody. 14. Regulační obvody s nespojitými regulátory, dvou- a třípolohová regulace a její modifikace.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0 3
                Projekt Projekt 14  0 3
                Písemka Písemka 21  0 3
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 45  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 20  0 3
Rozsah povinné účasti: Zápočet - max. 35 bodů/min. 20 bodů Zkouška - max. 65 bodů/min. 16 bodů

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Studenti musí vypracovat dva programy a úspěšně absolvovat tři testy. Po získání zápočtu mohou složit zkoušku, která se skládá z písemné a ústní části.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0714A270002) Mechatronika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0714A270002) Mechatronika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0714A270002) Mechatronika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0714A270002) Mechatronika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0714A270002) Mechatronika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0714A270002) Mechatronika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A270002) Mechatronika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A270002) Mechatronika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A270002) Mechatronika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A270002) Mechatronika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0714A270002) Mechatronika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0714A270002) Mechatronika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B3968) Aplikované vědy a technologie (3901R076) Aplikované vědy a technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B3968) Aplikované vědy a technologie (3901R076) Aplikované vědy a technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B3943) Mechatronika (3906R007) Automobilová elektronika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B3943) Mechatronika (3906R007) Automobilová elektronika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B3968) Aplikované vědy a technologie (3901R076) Aplikované vědy a technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B3943) Mechatronika (3906R007) Automobilová elektronika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B3943) Mechatronika (3906R007) Automobilová elektronika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B3943) Mechatronika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B3943) Mechatronika (3906R007) Automobilová elektronika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B3943) Mechatronika (3906R007) Automobilová elektronika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B3968) Aplikované vědy a technologie (3901R076) Aplikované vědy a technologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B3943) Mechatronika (3906R007) Automobilová elektronika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B3943) Mechatronika (3906R007) Automobilová elektronika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B3943) Mechatronika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B3943) Mechatronika (3906R007) Automobilová elektronika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B3943) Mechatronika (3906R007) Automobilová elektronika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B3943) Mechatronika (3906R007) Automobilová elektronika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B3943) Mechatronika (3906R007) Automobilová elektronika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B3943) Mechatronika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B3943) Mechatronika (3906R007) Automobilová elektronika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B3943) Mechatronika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B3943) Mechatronika (3906R007) Automobilová elektronika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B3943) Mechatronika (3906R007) Automobilová elektronika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B3943) Mechatronika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B3943) Mechatronika (3906R007) Automobilová elektronika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B3943) Mechatronika (3906R007) Automobilová elektronika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B3943) Mechatronika (3906R007) Automobilová elektronika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy P čeština Ostrava povinný stu. plán
2008/2009 (B3943) Mechatronika (3906R007) Automobilová elektronika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy K čeština Ostrava povinný stu. plán
2008/2009 (B3943) Mechatronika (3906R007) Automobilová elektronika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Blok předmětů bez studijního plánu - USP - P 2014/2015 prezenční čeština volitelný odborný USP - Univerzitní studijní programy stu. blok

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 letní
2019/2020 letní
2018/2019 letní
2017/2018 letní
2016/2017 letní
2015/2016 letní