352-0329/03 – Modelování a simulace mechatronických systémů (MaSMS)

Garantující katedraKatedra automatizační techniky a řízeníKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Petr Noskievič, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Petr Noskievič, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NOS52 prof. Ing. Petr Noskievič, CSc.
SKU52 Ing. Jolana Škutová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je získání znalostí z matematického modelováním základních dynamických systémů a sestavení simulačních modelů mechatronických systémů. Dále osvojení si realizace simulačních modelů v simulačním programu a simulace odezev systémů. Předmět je zaměřen zvládnutí základních metod matematicko fyzikálního modelování, realizaci a použití simulačních modelů v mechatronice.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Předmět je zaměřen na metody matematicko fyzikálního modelování, realizaci a použití simulačních modelů v mechatronice. 1. Modelování, matematické a simulační modely, fyzikální modely, jejich použití v technické praxi. 2. Základní tvary matematických modelů dynamických systémů, způsoby jejich získání, přehled o postupech analytické a experimentální identifikace. 3. Realizace matematického modelu v simulačním programu – modely ve tvaru přenosových funkcí, ve tvaru diferenciálních rovnic, modelování nelinearit, logických funkcí. 4. Simulační programy, jejich rozdělení, použití, implementované numerické metody. 5. Základy modelování mechanických systémů, analytické postupy sestavení modelu. 6. Modelování mechanických subsystémů mechatronických systémů. 7. Modelování subsystémů automobilů – model pérování automobilu, model brzdění, modelování funkce systému ABS. 8. Modelování elektrických subsystémů mechatronických systémů. 9. Modelování hydraulických systémů, sestavení matematického modelu a jeho realizace. 10. Modelování tepelných systémů. 11. Modelování řídicích obvodů, modelování číslicových regulátorů. Analýza vlastností dynamických systémů pomocí simulačních modelů. 12. Vyšetření charakteristik systémů – přechodové, frekvenční. Podpora syntézy zpětnovazebního řízení pomocí simulačních modelů. 13. Verifikace simulačních modelů, měření proměnných na reálném systémů, porovnání výstupů simulačního modelu a reálného experimentu. 14. Případové studie aplikace simulačních modelů ve vývojovém cyklu mechatronického systému.

Povinná literatura:

NOSKIEVIČ, P. Simulace systémů. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1996. ISBN 80-7078-112-2. NOSKIEVIČ, P. Modelování a identifikace systémů. 1. vyd. Ostrava : MONTANEX, a. s., 1999. 276 s. ISBN 80-7225-030-2. Noskievič, P.: Modelování a simulace mechatronických systémů pomocí programu MATLAB-Simulink.VŠB-TU Ostrava, 83 stran, 2013, ISBN 978-80-248-3231-9.

Doporučená literatura:

Grepl,R.: Modelování mechatronických systémů v MATLAB/SimMechanics. BEN-technická literatura, 2007. ISBN 978-80-7300-226-8 Doňár,B.- Zaplatílek,K.: MATLAB pro začátečníky. BEN-technická literatura,2003. ISBN 80-7300-175-6.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Aktivní práce studentů v rámci cvičení. Vypracování zadaných projektů. Kombinovaná zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování 3 projektů zaměřených na sestavení matematických modelů a simulaci mechatronických systémů. Zvládnutí řešení základních simulačních úloh v programu MATLAB-Simulink.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Modelování, matematické a simulační modely, fyzikální modely, jejich použití v technické praxi. 2. Základní tvary matematických modelů dynamických systémů, způsoby jejich získání, přehled o postupech analytické a experimentální identifikace. 3. Realizace matematického modelu v simulačním programu – modely ve tvaru přenosových funkcí, ve tvaru diferenciálních rovnic, modelování nelinearit, logických funkcí. 4. Simulační programy, jejich rozdělení, použití, implementované numerické metody. 5. Základy modelování mechanických systémů, analytické postupy sestavení modelu. 6. Modelování mechanických subsystémů mechatronických systémů. 7. Modelování subsystémů automobilů – model pérování, model brzdění, modelování funkce systému ABS. 8. Modelování elektrických subsystémů mechatronických systémů. 9. Modelování hydraulických systémů, sestavení matematického modelu a jeho realizace. 10. Modelování tepelných systémů. 11. Modelování řídicích obvodů, modelování číslicových regulátorů. Analýza vlastností dynamických systémů pomocí simulačních modelů. 12. Vyšetření charakteristik systémů – přechodové, frekvenční. Podpora syntézy zpětnovazebního řízení pomocí simulačních modelů. 13. Verifikace simulačních modelů, měření proměnných na reálném systému, porovnání výstupů simulačního modelu a reálného experimentu. 14. Případové studie aplikace simulačních modelů ve vývojovém cyklu mechatronického systému.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  24 3
Rozsah povinné účasti: Účast na prezenční části výuky - tutoriálech je povinná a velmi doporučována. Vyřešení a včasné odevzdání všech zadaných programů. Omluvena neúčast z velmi vážných důvodů musí být nahrazena dostudováním probíraných témat v rámci samostudia. Následně vykonání kombinované zkoušky.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Účast na prezenční části výuky - tutoriálech je povinná a velmi doporučována. Vyřešení a včasné odevzdání všech zadaných programů. Omluvena neúčast z velmi vážných důvodů musí být nahrazena dostudováním probíraných témat v rámci samostudia. Následně vykonání kombinované zkoušky.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0715A270011) Strojírenství (S08) Řízení strojů a procesů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2024/2025 (B0715A270011) Strojírenství (S08) Řízení strojů a procesů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270011) Strojírenství (S08) Řízení strojů a procesů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270011) Strojírenství (S08) Řízení strojů a procesů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270011) Strojírenství (S08) Řízení strojů a procesů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270011) Strojírenství (S08) Řízení strojů a procesů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství (S08) Řízení strojů a procesů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství (S08) Řízení strojů a procesů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A270011) Strojírenství (S08) Řízení strojů a procesů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A270011) Strojírenství (S08) Řízení strojů a procesů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A270011) Strojírenství (S08) Řízení strojů a procesů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A270011) Strojírenství (S08) Řízení strojů a procesů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní