352-0330/02 – Senzorová technika (ST)

Garantující katedraKatedra automatizační techniky a řízeníKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Jaromír Škuta, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jaromír Škuta, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení
Určeno pro fakultyFS, USPUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CZE0020 Ing. Jiří Czebe, Ph.D.
GEB050 Ing. Jan Gebauer, Ph.D.
KUL74 Ing. Jiří Kulhánek, Ph.D.
MAH011 doc. Ing. Miroslav Mahdal, Ph.D.
SKU51 doc. Ing. Jaromír Škuta, Ph.D.
WAL0061 Ing. Dominik Walica
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 17+7

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět je zaměřen na seznámení studentů se základními metodami experimentálních měření, vlastnostmi snímačů a měřicích analogových a číslicových přístrojů. Na příkladech identifikace a testování statických a dynamických vlastností měřicích přístrojů a jejich zapojování do měřicích sestav s počítačovou podporou si studenti ověří základy návrhu a použití měřicích subsystémů, včetně příslušného software.

Vyučovací metody

Přednášky
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Předmět je zaměřen na seznámení studentů se základními metodami experimentálních měření, vlastnostmi snímačů a měřicích analogových a číslicových přístrojů. Na příkladech identifikace a testování statických a dynamických vlastností měřicích přístrojů a jejich zapojování do měřicích sestav s počítačovou podporou si studenti ověří základy návrhu a použití měřicích subsystémů, včetně příslušného software.

Povinná literatura:

ĎAĎO, S. & KREIDL, M. Senzory a měřicí obvody. Praha : Vydavatelství ČVUT 1999. 315 s. MARTÍNEK, R. Senzory v průmyslové praxi. Praha: Vydavatelství BEN, 2004. 200 s. ISBN 80-7300-114-4. NOVÁK, P. Mobilní roboty – pohony, senzory, řízení. Praha: vydavatelství BEN, 2005. 248 s. ISBN80-7300-141-1. WILSON, Jon S. 2005. Sensor technology handbook. Burlington: Newnes, 2005. ISBN 0-7506-7729-5. FRANKLIN, G.F, POWELL, J.D., EMAMI-NAEINI, A. Feedback Control of Dynamic Systems. Upper Saddle River New Jersey 05478ISBN 0-13-149930-0.

Doporučená literatura:

FARANA, R., SMUTNÝ, L., VÍTEČEK, A. & VÍTEČKOVÁ, M. Zpracování závěrečných prací z oblasti automatizace a informatiky. Ostrava: VŠBTUO, 2004. 1. vydání. 116 str. ISBN 80-248-0557-X. LIPTAK, B.G. Instrument Engineers´ Handbook, 4th Edition – Process Measurement and Analysis, Vol.1. New York (USA): ISA, 2003. 1824 p. ISBN 08-49310-830. FRADEN, J. Handbook of Modern Sensors, New York (USA): Springer, 2004, pp. 589. Hardcover, ISBN 0-387-00750-4. BOLTON, W. Instrumentation and Control Systems. Elsevier : Amsterodam, 2004. 339 s. ISBN 0-7506-6432-0.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Protokoly (35), test (30), zkouška - písemná (35).

E-learning

Další požadavky na studenta

Splnění zápočtu (všech požadavků pro udělení zápočtu).

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Systémy řízení, měřicí a diagnostický subsystém, statické a dynamické vlastnosti členů měřicích obvodů. (experimentální identifikace, modelování). 2. Struktura snímačů a jejich typové vlastnosti. 3. Měřicí a vyhodnocovací obvody pro zpracování signálů ze snímačů. 4. Systémové, Analogově-digitální (A/D) a D/A převodníky, jednotky styku s prostředím (struktura, vlastnosti, připojení k mikropočítači, PLC a IPC). 5. Snímače a metody měření mechanicko-silových veličin. 6. Snímače a metody měření teploty a tepla. 7. Snímače a metody měření tlaku a průtoků (plynů, kapalin, sypkých hmot), výšky hladiny kapalin a sypkých materiálů a ostatních vybraných veličin. 8. Snímače a metody měření fyzikálních a chemických vlastností materiálů. 9. Členy pro zpracování signálů ze senzorů - vyhodnocovací obvody pro měření vybraných fyzikálních veličin (zesilovače napětí, měření odporu, kapacity, frekvence, ...). 10. Počítačové měřicí, diagnostické systémy IMC, IPC. 11. Nové fyzikální principy senzorů. Inteligentní senzorové systémy. 12. Počítačová podpora návrhu SCADA/MMI. 13. Měřicí a diagnostické systémy s počítači (technické a programové řešení, příklady technického a programového řešení). 14. Metodika návrhů a příklady měřicích a diagnostických systémů v oblasti mechatronických systémů a automobilech.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  21
        Zkouška Zkouška 65  20 3
Rozsah povinné účasti: Osobní účast na praktických měřeních, min. 80% účast na cvičeních. Odměření všech praktických úloh a odevzdání všech programů do konce semestru.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Osobní schůzka v prvním týdnu semestru s přednášejícím. Odměření všech praktických úloh a odevzdání všech programů do konce semestru.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0715A270011) Strojírenství (S07) Robotika PRM K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2024/2025 (B0715A270011) Strojírenství (S03) Hydraulika a pneumatika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2024/2025 (B0715A270011) Strojírenství (S03) Hydraulika a pneumatika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2024/2025 (B0715A270011) Strojírenství (S07) Robotika PRM P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270011) Strojírenství (S03) Hydraulika a pneumatika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270011) Strojírenství (S03) Hydraulika a pneumatika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270011) Strojírenství (S07) Robotika PRM P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270011) Strojírenství (S07) Robotika PRM K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270011) Strojírenství (S03) Hydraulika a pneumatika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270011) Strojírenství (S03) Hydraulika a pneumatika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270011) Strojírenství (S07) Robotika PRM P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270011) Strojírenství (S07) Robotika PRM K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství (S07) Robotika PRM K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství (S07) Robotika PRM P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství (S03) Hydraulika a pneumatika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství (S03) Hydraulika a pneumatika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A270011) Strojírenství (S03) Hydraulika a pneumatika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A270011) Strojírenství (S07) Robotika PRM K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A270011) Strojírenství (S03) Hydraulika a pneumatika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A270011) Strojírenství (S07) Robotika PRM P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A270011) Strojírenství (S07) Robotika PRM P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A270011) Strojírenství (S03) Hydraulika a pneumatika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A270011) Strojírenství (S03) Hydraulika a pneumatika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A270011) Strojírenství (S07) Robotika PRM K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní
2021/2022 zimní
2020/2021 zimní
2019/2020 zimní
2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2016/2017 zimní
2015/2016 zimní
2013/2014 zimní