352-0331/01 – Experimentální metody mechatroniky (EMM)

Garantující katedraKatedra automatizační techniky a řízeníKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Jiří Tůma, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jiří Tůma, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení
Určeno pro fakultyUSP, FSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUL74 Ing. Jiří Kulhánek, Ph.D.
SUR111 Ing. Pavel Šuránek, Ph.D.
TUM52 prof. Ing. Jiří Tůma, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět je zaměřen na seznámení studentů se základními metodami experimentální dynamiky, tj. metodami zkoušení a testování statických a dynamických vlastností strojů a přístrojů. K pochopení funkce řízení jsou vysvětleny vlastnosti použitých přístrojů a snímačů včetně záznamových zařízení a multifunkčních karet a příslušného software.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

1.Metody digitalizace signálů, číslicového záznamu signálů, multifunkční karty a signálové analyzátory. 2. Snímače pro měření otáček, posunutí a vibrací. Tenzometrie. 3. Základní měření hladiny hluku a lokalizace zdroje hluku 4. Frekvenční analýza signálů. 5. Příčiny a příznaky nadměrného kmitání strojů. Nadměrné kmitání rotorů. Vyhodnocení spekter signálů. Obálky signálů. 6. Metody měření frekvenčních charakteristik, jejich prezentace a vyhodnocování. Resonance a antiresonance 7. Způsoby buzení kmitání strojů a mechanických struktur. Provozní tvary kmitů strojů. Viskózní a hysterezní tlumení kmitání. 8. Měření charakteristik pohonů strojů, souvislost otáček, krouticího momentu a výkonu strojů. 9. Životnostní zkoušky strojů, cyklické a náhodné zatěžování. Urychlení zkoušek. S-N křivky, hypotézy pro odhad čerpání poškození.

Povinná literatura:

Tůma, J. Zpracování signálů získaných z mechanických systémů užitím FFT, Sdělovací technika 1977. Tůma, J. Výukový software Signal analyser a příslušná elektronická učebnice. Tůma, J. Diagnostika strojů, 1. vyd. Ostrava : Skripta VŠB - TU Ostrava, 2009. 138 s. ISBN 978-80-248-2116-0. Tůma, J. Signal processing, 1. vyd. Ostrava : Skripta VŠB - TU Ostrava, 2009. 156 s. ISBN 978-80-248-2114-6. (http://fs1.vsb.cz/~tum52/skripta/)

Doporučená literatura:

Miláček, S. Měření a vyhodnocování mechanických veličin. Vydavatelství ČVUT, Praha 2001

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Studenti musí připravit protokol z měření.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Metody digitalizace signálů, číslicového záznamu signálů, multifunkční karty a signálové analyzátory. 2. Snímače pro měření otáček, posunutí a vibrací. Tenzometrie. 3. Základní měření hladiny hluku a lokalizace zdroje hluku 4. Frekvenční analýza signálů. 5. Příčiny a příznaky nadměrného kmitání strojů. Nadměrné kmitání rotorů. Vyhodnocení spekter signálů. Obálky signálů. 6. Metody měření frekvenčních charakteristik, jejich prezentace a vyhodnocování. Resonance a antiresonance 7. Způsoby buzení kmitání strojů a mechanických struktur. Provozní tvary kmitů strojů. Viskózní a hysterezní tlumení kmitání. 8. Měření charakteristik pohonů strojů, souvislost otáček, krouticího momentu a výkonu strojů. 9. Životnostní zkoušky strojů, cyklické a náhodné zatěžování. Urychlení zkoušek. S-N křivky, hypotézy pro odhad čerpání poškození.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2009/2010 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  20
        Zkouška Zkouška 65  16
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B0714A270002) Mechatronika RMS P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0714A270002) Mechatronika RMS K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A270002) Mechatronika RMS K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A270002) Mechatronika RMS P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A270002) Mechatronika RMS K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A270002) Mechatronika RMS P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0714A270002) Mechatronika RMS P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0714A270002) Mechatronika RMS K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B3943) Mechatronika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B3943) Mechatronika (3906R007) Automobilová elektronika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku