352-0331/02 – Experimentální metody mechatroniky (EMM)

Garantující katedraKatedra automatizační techniky a řízeníKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Jiří Tůma, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jiří Tůma, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení
Určeno pro fakultyFS, USPUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
TUM52 prof. Ing. Jiří Tůma, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 3+3
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 14+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět je zaměřen na seznámení studentů se základními metodami experimentální dynamiky, tj. metodami zkoušení a testování statických a dynamických vlastností strojů a přístrojů. K pochopení funkce řízení jsou vysvětleny vlastnosti použitých přístrojů a snímačů včetně záznamových zařízení a multifunkčních karet a příslušného software.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

1.Metody digitalizace signálů, číslicového záznamu signálů, multifunkční karty a signálové analyzátory. 2. Snímače pro měření otáček, posunutí a vibrací. Tenzometrie. 3. Základní měření hladiny hluku a lokalizace zdroje hluku 4. Frekvenční analýza signálů. 5. Příčiny a příznaky nadměrného kmitání strojů. Nadměrné kmitání rotorů. Vyhodnocení spekter signálů. Obálky signálů. 6. Metody měření frekvenčních charakteristik, jejich prezentace a vyhodnocování. Resonance a antiresonance 7. Způsoby buzení kmitání strojů a mechanických struktur. Provozní tvary kmitů strojů. Viskózní a hysterezní tlumení kmitání. 8. Měření charakteristik pohonů strojů, souvislost otáček, krouticího momentu a výkonu strojů. 9. Životnostní zkoušky strojů, cyklické a náhodné zatěžování. Urychlení zkoušek. S-N křivky, hypotézy pro odhad čerpání poškození.

Povinná literatura:

Tůma, J. Zpracování signálů získaných z mechanických systémů užitím FFT, Sdělovací technika 1977. Tůma, J. Výukový software Signal analyser a příslušná elektronická učebnice. Tůma, J. Diagnostika strojů, 1. vyd. Ostrava : Skripta VŠB - TU Ostrava, 2009. 138 s. ISBN 978-80-248-2116-0. Tůma, J. Signal processing, 1. vyd. Ostrava : Skripta VŠB - TU Ostrava, 2009. 156 s. ISBN 978-80-248-2114-6. (http://fs1.vsb.cz/~tum52/skripta/)

Doporučená literatura:

Miláček, S. Měření a vyhodnocování mechanických veličin. Vydavatelství ČVUT, Praha 2001

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Studenti absolvují závěrečný test a ústní zkoušku.

E-learning

Další požadavky na studenta

Studenti musí připravit protokol z měření.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Metody digitalizace signálů, číslicového záznamu signálů, multifunkční karty a signálové analyzátory. 2. Snímače pro měření otáček, posunutí a vibrací. Tenzometrie. 3. Základní měření hladiny hluku a lokalizace zdroje hluku 4. Frekvenční analýza signálů. 5. Příčiny a příznaky nadměrného kmitání strojů. Nadměrné kmitání rotorů. Vyhodnocení spekter signálů. Obálky signálů. 6. Metody měření frekvenčních charakteristik, jejich prezentace a vyhodnocování. Resonance a antiresonance 7. Způsoby buzení kmitání strojů a mechanických struktur. Provozní tvary kmitů strojů. Viskózní a hysterezní tlumení kmitání. 8. Měření charakteristik pohonů strojů, souvislost otáček, krouticího momentu a výkonu strojů. 9. Životnostní zkoušky strojů, cyklické a náhodné zatěžování. Urychlení zkoušek. S-N křivky, hypotézy pro odhad čerpání poškození.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku