352-0332/01 – Řídicí systémy tekutinových pohonů (ŘSTP)

Garantující katedraKatedra automatizační techniky a řízeníKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Miroslav Mahdal, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Miroslav Mahdal, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení
Určeno pro fakultyFS, USPUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAH011 doc. Ing. Miroslav Mahdal, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět seznamuje s řízením akčních členů na bázi tekutinových – pneumatických a hydraulických pohonů. Výklad je zaměřen na způsoby řízení hydraulických a pneumatických pohonů, dvoustavové řízení pohonů pomocí rozváděčů, jejich připojení k řídicímu systému, programování funkcí pohonů z řídicího systému, návrh a realizaci algoritmu řízení v návaznosti na realizovaný technologický proces.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Studenti během studia získají teoretické i praktické znalosti a dovednosti z oblasti řídicích systémů pro tekutinové pohony. Seznámí se se základními pojmy z oblasti řízení, schématickými značkami pneumatických a hydraulických prvků, snímači používanými v hydraulických a pneumatických pohonech s praktickými ukázkami. Dále se seznámí s prvky pro řízení tlaku, průtoku, směru pohybu hydromotoru (pneumotoru) a napojení těchto prvků na řídicí systém. Formou protokolů si studenti získané znalosti prakticky ověří.

Povinná literatura:

Jelali, M., Kroll, A. Hydraulic Servo-systems: Modelling, Identification and Control. Springer Science & Business Media, 2003, 355 pp. ISBN 978-1-4471-0099-7. Kopáček, J. Pneumatické mechanismy. Ostrava: VŠB-Technická univerzita, 1996. ISBN 80-7078-306-0. Kopáček, J. Pneumatické mechanismy. 2. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita, 2005. ISBN 80-248-0879-X. Kopáček, J. Pneumatické mechanismy. Řízení pneumatických systémů. Skripta VŠB-TU Ostrava, 1999. ISBN 80-7078-498-9. Nevrlý,J., Vaďura,J. Inovovaný pneumatický stend FAP. CERM s.r.o, Brno, 2003. ISBN 80-7204-299-8. NOSKIEVIČ, P. Modelování a identifikace systémů. Ostrava: Montanex, 1999. ISBN 80-7225-030-2.

Doporučená literatura:

Chapple, P. Principles of Hydraulic System Design. Coxmoor Publishing Company, Oxford, 2002, 248 pp. ISBN 978-1901892154. Jelali, M., Kroll, A. Hydraulic Servo-systems: Modelling, Identification and Control. Springer Science & Business Media, 2003, 355 pp. ISBN 978-1-4471-0099-7. WOLF, W. Computers as components: principles of embedded computing system design. San Francisco: Morgan Kaufmann, 2001. ISBN 1-55860-541-X.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Kontrola projektů a připravenosti studentů na hodinu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní práce na cvičeních, experimentální činnost v laboratořích.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Obsah předmětu. Základní pojmy z řízení, logické řízení, logické proměnné a operace. 2. Základní prvky a schématické značky, schémata pneumatických, hydraulických a řídicích obvodů. 3. Vývoj řídicích algoritmů, zápis pracovního cyklu, grafické znázornění pracovního cyklu, zápis pracovního cyklu ve tvaru funkčního diagramu, dráhového diagramu. 4. Snímače v hydraulických a pneumatických pohonech, jejich připojení k řídicímu systému. 5. Řízení hydraulických pohonů. Struktura hydraulického agregátu a jeho řízení. 6. Prvky pro řízení tlaku, průtoku, řízení směru pohybu hydromotoru, jejich připojení k řídicímu systému. 7. Struktura pneumatického obvodu a prvky pro řízení tlaku, toku stlačeného vzduchu. 8. Pneumatické ovládání, skladba řídicího obvodu s pneumatickým řízením. 9. Pneumatické prvky s elektrickým ovládáním, syntéza řídicího obvodu. 10. Ventilové terminály, jejich začlenění do struktury řídicího systému. 11. Releové řízení, programovatelné automaty. Návrh řízení pro víceosé pohony. 12. Analýza chyb řídicích obvodů hydraulických a pneumatických pohonů. 13. Aplikace tekutinových pohonů v mechatronických systémech. 14. Bezpečnost provozu řídicích systémů hydraulických a pneumatických pohonů.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet  
        Zkouška Zkouška 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B0714A270002) Mechatronika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0714A270002) Mechatronika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0714A270002) Mechatronika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0714A270002) Mechatronika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0714A270002) Mechatronika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0714A270002) Mechatronika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B0714A270002) Mechatronika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0714A270002) Mechatronika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2018/2019 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B3943) Mechatronika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B3943) Mechatronika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B3943) Mechatronika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku