352-0333/01 – Mikroelektronické meřicí systémy (MMS)

Garantující katedraKatedra automatizační techniky a řízeníKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Jaromír Škuta, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jaromír Škuta, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení
Určeno pro fakultyFS, USPUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SKU51 doc. Ing. Jaromír Škuta, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student získá znalosti o stavebních prvcích (hardware) řídicích systémů (regulátory, mikropočítače, snímače, akční členy) a o programové podpoře SCADA/MMI.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět se zabývá problematikou mikrokontrolerů, prvků pro unifikaci a zesílení signálů a SCADA/MMI systému.

Povinná literatura:

BOYER, S. A. 1999. SCADA: Supervisory Control and Data Acquisition, 2nd Edition. New York (USA): ISA, 1999. 215 p. ISBN 1-55617-660-0. Control Web: 2011 Dokumentace pro řídicí systém. Dostupné na : http://www.mii.cz. HRBÁČEK, J. 1997. Programování mikrokontroléru PIC16CXX. Praha, BEN - technická literatura, 1997, ISBN 80-86056-16-3 . HRBÁČEK, J. 1999. Komunikace mikrokontroléru s okolím - 1. díl. Praha, BEN - technická literatura, 1999, ISBN 80-86056-36-8. HRBÁČEK, J. 2002. Komunikace mikrokontroléru s okolím -2. díl. Praha, BEN - technická literatura, 2002, ISBN 80-86056-73-2.

Doporučená literatura:

Control Web: 2011 Dokumentace pro řídicí systém. Dostupné na : http://www.mii.cz. HRBÁČEK, J. 1997. Programování mikrokontroléru PIC16CXX. Praha, BEN - technická literatura, 1997, ISBN 80-86056-16-3. HRBÁČEK, J. 1999. Komunikace mikrokontroléru s okolím - 1. díl. Praha, BEN - technická literatura, 1999, ISBN 80-86056-36-8. HRBÁČEK, J. 2002. Komunikace mikrokontroléru s okolím -2. díl. Praha, BEN - technická literatura, 2002, ISBN 80-86056-73-2. BOYER, S. A. 1999. SCADA: Supervisory Control and Data Acquisition, 2nd Edition. New York (USA): ISA, 1999. 215 p. ISBN 1-55617-660-0. BOYES, W. 2002. Instrumentation Reference Book, 3rd Edition. New York (USA): ISA, 2002. 1062 p. ISBN 07-50671-238. Control Web: 2011 Documentation for control system. Available at: http://www.mii.cz. Microchip: 2011 Documentation for microcontroler. Available at: http://www.microchip.com

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Protokol, zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Splnění zápočtu (všech požadavků pro udělení zápočtu).

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Pasivní prvky elektronických obvodů. 2. Zákony elektrotechniky. 3. Aktivní prvky elektronických obvodů. 4. Operační zesilovače. 5. Speciální obvody. 6. Jednočipové mikropočítače. 7. Programování jednočipových počítačů řady PIC. 8. Vnitřní struktura jednočipových počítačů řady PIC. 9. Programování vstupně/výstupních zařízení. 10. Programování komunikačních rozhraní řídicích systému. 11. Postup při návrhu řídicích a měřicích (monitorovacích) systému. 13. Průmyslové sítě (ILAN).

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2010/2011 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  21
        Zkouška Zkouška 65  16
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B0714A270002) Mechatronika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0714A270002) Mechatronika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0714A270002) Mechatronika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0714A270002) Mechatronika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0714A270002) Mechatronika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0714A270002) Mechatronika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B0714A270002) Mechatronika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0714A270002) Mechatronika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2018/2019 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B3943) Mechatronika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B3943) Mechatronika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B3943) Mechatronika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku