352-0335/01 – Cars Diagnostics and Testing (DaTA)

Gurantor departmentDepartment of Control Systems and InstrumentationCredits6
Subject guarantorIng. Jiří Kulhánek, Ph.D.Subject version guarantorIng. Jiří Kulhánek, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2009/2010Year of cancellation
Intended for the facultiesUSPIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KOC55 doc. Ing. Petr Kočí, Ph.D.
KUL74 Ing. Jiří Kulhánek, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+3
Part-time Credit and Examination 14+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The course aims to familiarize students with testing electronic control units, sensors and actuators and vehicle diagnostics. To understand the management function will be explained the basic principles of function units and the relevant regulations, be familiar with the diagnosis. Students learn to use the VAG Diagnostic and work with the oscilloscope Autoskop II, which is intended to diagnose car.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Experimental work in labs
Terrain work

Summary

The course aims to familiarize students with testing electronic control units, sensors and actuators and vehicle diagnostics. To understand the management function will be explained the basic principles of function units and the relevant regulations, be familiar with the diagnosis.

Compulsory literature:

Binh, L.K. Diagnostics methods and their application in automotive engine. Ostrava, VŠB-TU Ostrava. 51 p., 2012. Ph.D. thesis. Head: prof. Ing. Jiří Tůma, CSc.

Recommended literature:

Binh, L.K. Diagnostics methods and their application in automotive engine. Ostrava, VŠB-TU Ostrava. 51 p., 2012. Ph.D. thesis. Head: prof. Ing. Jiří Tůma, CSc.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Hlavním cílem předmětu je naučit studenty orientaci v metodách a prostředcích senzorových a řídicích systémů s důrazem na leteckou techniku, navrhovat a řešit dílčí úlohy spojené s návrhem a posouzením měřicího a řídicího řetězce podle konkrétního zadání, navrhovat a realizovat zadané experimentální praktické úlohy v při týmové spolupráci. Druhým cílem předmětu je analýza současného stavu instrumentace pro realizaci měřicích a řídicích systémů. Po absolvování předmětu by student měl být schopen formulovat principy činnosti typických senzorových a diagnostických systémů letadel, analyzovat jejich strukturu, vysvětlit podstatu funkce jednotlivých komponent, převodníků a řídicích podsystémů, zhodnotit jejich dosavadní vývoj a predikovat další vývoj měřicích, senzorových a řídicích technologií obilních a leteckých prostředků . Důležitou součástí předmětu je samostatně zpracovávaný Semestrální projekt, v němž studenti využijí teoretické znalosti spojené s návrhem měřicího a řídicího řetězce subsystému letadla, navrhnou a kriticky posoudí výsledné řešení z pohledu přesnosti, kvality řízení, realizovatelnosti a dalších konkrétních kritérií. Control is provided by e-learning. Students are required to submit at the end result of their work practice.

E-learning

The course is conducted with podporpou e-learning. All materials are made ​​available and included in each study week. Evaluation is done using the tests in e-learning.

Other requirements

The course is conducted with podporpou e-learning. All materials are made ​​available and included in each study week. Evaluation is done using the tests in e-learning.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

The course will focus on acquainting students with the testing of electronic control units, sensors and actuators car. To understand the management function will be explained the basic principles of function units and the relevant regulations, be familiar with the diagnosis. Lectures are as follows: 1st Car Diagnostics • Serial • Parallel • Vibrodiagnostics • Tribodiagnostics 2nd The importance of electronics in the car • Description ABS • Description ASR • Description of ESP • Operation and diagnosis of major sensors (speed sensor, position, pressure, gas, ...) 3rd CAN bus and its importance for diagnosis • CAN and LIN bus, switching and control protocols for data transmission • Control unit in the car, their functions and connections 4th Description and options tester VAG 5th Bus diagnostics with the use of software PCAN Explorer 6th Diagnosis of ABS, ASR and ESP 7th Parallel diagnosis • AUTOSKOP II - Description, measurement 8th Measurement • lambda • injection and ignition • Throttle potentiometer • Camshaft position 9th Comfort system, door controller, alarm and central locking. 10th Vibrodiagnostics, Tribodiagnostics

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2010/2011 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100  51
        Exercises evaluation Credit  
        Examination Examination  
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2017/2018 (B3943) Mechatronics (3906R007) Automotive Electronics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2017/2018 (B3943) Mechatronics (3906R007) Automotive Electronics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2016/2017 (B3943) Mechatronics (3906R007) Automotive Electronics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2016/2017 (B3943) Mechatronics (3906R007) Automotive Electronics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2015/2016 (B3943) Mechatronics (3906R007) Automotive Electronics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2015/2016 (B3943) Mechatronics (3906R007) Automotive Electronics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2014/2015 (B3943) Mechatronics (3906R007) Automotive Electronics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2014/2015 (B3943) Mechatronics (3906R007) Automotive Electronics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2013/2014 (B3943) Mechatronics (3906R007) Automotive Electronics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2013/2014 (B3943) Mechatronics (3906R007) Automotive Electronics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2012/2013 (B3943) Mechatronics (3906R007) Automotive Electronics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2012/2013 (B3943) Mechatronics (3906R007) Automotive Electronics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2011/2012 (B3943) Mechatronics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2011/2012 (B3943) Mechatronics (3906R007) Automotive Electronics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2011/2012 (B3943) Mechatronics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2011/2012 (B3943) Mechatronics (3906R007) Automotive Electronics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2010/2011 (B3943) Mechatronics (3906R007) Automotive Electronics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2010/2011 (B3943) Mechatronics (3906R007) Automotive Electronics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2009/2010 (B3943) Mechatronics (3906R007) Automotive Electronics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner