352-0338/02 – Základy týmové práce (ZTP)

Garantující katedraKatedra automatizační techniky a řízeníKredity2
Garant předmětuIng. David Fojtík, Ph.D.Garant verze předmětuIng. David Fojtík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FOJ74 Ing. David Fojtík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je naučit studenty týmového přístupu k řešení technických úkolů. Absolventi předmětu se na praktických příkladech naučí: - definovat strukturu týmu, - organizovat práci v týmech, - efektivně komunikovat mezi členy týmu, - motivovat a kontrolovat práci členů týmu, - využívat softwarové technické prostředky v komunikaci a organizaci týmové práce. Současně se studenti seznámí s principy vzniku a podporou činnosti studentských týmů na Fakultě strojní VŠB-TU Ostrava v rámci řešení týmových závěrečných prací.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět si klade za cíl vštípit studentům zásady a dovednosti nezbytné pro efektivní práci v týmech. Předmět vznikl jako reakce na potřebu průmyslu, kde práce v týmech je běžnou a mnohdy nezbytnou součástí pracovní náplně vysokoškolsky vzdělaných pracovníků. Studenti se tak seznámí s principy fungování a organizací práce v týmech, s vhodnými podpůrnými prostředky, motivačními a kontrolními mechanizmy apod. Současně předmět připravuje studenty na práci ve studentských týmech pro řešení týmových závěrečných prací. Předmět je důrazně doporučován všem zájemcům o navazující magisterské studium, kteří koketují s myšlenkou zapojit se v rámci své diplomové práce do řešení týmového projektu.

Povinná literatura:

KOLAJOVÁ, L. Týmová spolupráce - jak efektivně vést tým pro dosažení nejlepších výsledků. Grada Publishing, a.s., Praha, 2006, 1. vyd. ISBN: 80-247-1764-6 KRÜGER, W. Vedení týmů - Jak sestavit, organizovat a povzbuzovat pracovní tým. Grada Publishing, a.s., Praha, 2004, 1. vyd. 80-247-0780-2

Doporučená literatura:

KRÜGER, W. Vedení týmů - Jak sestavit, organizovat a povzbuzovat pracovní tým. Grada Publishing, a.s., Praha, 2004, 1. vyd. 80-247-0780-2

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Studenti musí připravit projekt.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Projekt z technického pohledu – etapy projektu 2. Příprava projektu (plánování) – formulace zadání/problému – postupy a techniky 3. Příprava projektu (plánování) – techniky a postupy + podpůrné nástroje MS PROJECT, MS OUTLOOK apod. 4. Plánování finančních a lidských zdrojů. 5. Řízení a realizace projektu – zahájení realizace, struktura realizačního týmu - techniky a postupy 6. Řízení a realizace projektu – kontrolní mechanismy (monitorování), ukončení realizace a vyhodnocení - techniky a postupy 7. Týmový přístup k řešení projektů – vznik týmu, týmové role a kompetence, struktura týmu, motivace 8. Projektový tým - teambuilding 9. Správa projektové dokumentace – význam, prostředky, postupy (PDM systémy) 10. Komunikace v týmu – efektivní vedení technických porad 11. Základy asertivity 12. Technická prezentace – příprava prezentace výsledků – nástroje a techniky 13. Technická prezentace – mluvený projev 14. Seznámení s koncepcí vzniku a podporou studentských týmů na VŠB

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B0715A270012) Strojírenství P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B0713A070003) Energetika a životní prostředí P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B0715A270012) Strojírenství P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B2341) Strojírenství P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení P angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B2341) Strojírenství (3907R009) Provoz energetických zařízení P angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie P angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika P angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B2341) Strojírenství (3901R003) Aplikovaná mechanika P angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B0715A270012) Strojírenství P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení P angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství (3901R003) Aplikovaná mechanika P angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství (3907R009) Provoz energetických zařízení P angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie P angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika P angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika P angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie P angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství (3901R003) Aplikovaná mechanika P angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení P angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství (3907R009) Provoz energetických zařízení P angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika P angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství (2303R002) Strojírenská technologie P angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství (3901R003) Aplikovaná mechanika P angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení P angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství (3907R009) Provoz energetických zařízení P angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku