352-0340/02 – Technické výpočty (TV)

Garantující katedraKatedra automatizační techniky a řízeníKredity4
Garant předmětuIng. David Fojtík, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Pavel Smutný, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FOJ74 Ing. David Fojtík, Ph.D.
POD134 Ing. Petr Podešva, Ph.D.
SMU78 Ing. Pavel Smutný, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 12+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem vzdělávání ve studijním předmětu je zvládnutí tvorby a zápisu algoritmů pro řešení typických technických výpočtů, schopnost realizace výpočtů v prostředí tabulkového procesoru, zvládnutí tvorby jednoduchých programů pro realizaci technických výpočtů, realizace součtů řad, hledání kořenů a extrémů funkcí, numerickou integraci a derivaci.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Cílem vzdělávání ve studijním předmětu je zvládnutí tvorby a zápisu algoritmů pro řešení typických technických výpočtů, schopnost realizace výpočtů v prostředí tabulkového procesoru, zvládnutí tvorby jednoduchých programů pro realizaci technických výpočtů, realizace součtů řad, hledání kořenů a extrémů funkcí, numerickou integraci a derivaci.

Povinná literatura:

FOJTÍK, David, 2012. Programovací techniky: učební text : studijní materiály pro studijní obor Aplikovaná informatika a řízení Fakulty strojní. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita. ISBN 978-80-248-2608-0. NAVARRŮ, Miroslav. Excel 2019: podrobný průvodce uživatele. Praha: Grada, 2019. Průvodce. ISBN 978-80-247-2026-5. LAURENČÍK, Marek. Excel 2019: práce s databázemi a kontingenčními tabulkami. Praha: Grada, 2020. Průvodce. ISBN 978-80-271-1391-0. Excel help & learning [online]. Microsoft [cit. 2021-03-08]. Dostupné z: https://support.microsoft.com/en-us/excel

Doporučená literatura:

WINSTON, Wayne L. Microsoft Excel 2019: data analysis and business modeling. Sixth edition. [New York]: Pearson Education, [2019]. ISBN 978-1-5093-0588-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Studenti vypracovávají úkoly a píší testy. Ověření probíhá v elektronickém výukovém systému (lms.vsb.cz).

LMS

E-learning

http://lms.vsb.cz

Další požadavky na studenta

Studenti musí vypracovat zadané úkoly a absolvovat testy.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

• Uplatnění algoritmizace, programování ve strojírenství. • Tabulkový procesor - Excel jako nástroj k řešení matematicko-statistických úloh a rozhodování. • Možnosti a nástroje Excelu – příklady praktického využití (zpracování a prezentace experimentálních dat získaných simulací nebo měřením). • Zpracování a tvorba grafů, praktické použití – získání průběhu derivace a integrace. • Pokročilé funkce a zpracování dat v tabulkovém procesoru. • Záznam a používaní Maker v prostředí aplikací MS Excel. • Pokročilý záznam a editace maker, základní příkazy, datové typy a výrazy ve Visual Basicu. • Ladění a větvení ve Visual Basicu. • Cykly ve Visual Basicu a programové metody přístupu k buňkám. • Subrutiny, funkce a argumenty ve "Visual Basic for Application". • Pokročilé argumenty, objekty a události. • Lineární regrese, analýza naměřených dat. • Aproximace a numerické řešení algebraických rovnic.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Účast na cvičeních min. 80%.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Účast na testech + splnění individuálních úkolů po domluvě s cvičícím.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie MR P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2023/2024 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie CH P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie F P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie MT P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie PJ P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0713A070003) Energetika a životní prostředí P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270012) Strojírenství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0713A070003) Energetika a životní prostředí P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie MR P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2022/2023 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie CH P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie F P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie MT P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie PJ P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0715A270012) Strojírenství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie MR P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2021/2022 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie CH P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie F P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie MT P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie PJ P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0713A070003) Energetika a životní prostředí P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0715A270012) Strojírenství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A270012) Strojírenství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0713A070003) Energetika a životní prostředí P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie MR P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2020/2021 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie CH P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie F P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie MT P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie PJ P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B2341) Strojírenství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A270012) Strojírenství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie MR P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu A stu. plán
2019/2020 (B0713A070003) Energetika a životní prostředí P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie CH P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie F P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie MT P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie PJ P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.