352-0341/01 – Informační systémy ve strojírenství (ISveS)

Garantující katedraKatedra automatizační techniky a řízeníKredity4
Garant předmětuIng. Pavel Smutný, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Pavel Smutný, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu A
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SMU78 Ing. Pavel Smutný, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 8+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolventi budou umět: - vysvětlit základní pojmy z oblasti informačních systémů a popsat úkoly a cíle využití nástrojů k analýze a dokumentaci informačních systémů (případy užití, diagramy aktivit, entitní diagramy), - vysvětlit funkci základních nástrojů k realizaci databázových systémů, - popsat nástroje a technologie pro prezentaci dat na webu. Absolventi budou umět: - používat základní modely informačních systémů (případy užití, diagramy aktivit, entitní diagramy), - analyzovat informační systém, popsat ho a specifikovat požadavky na jeho funkci, - realizovat jednoduchý informační systém v prostředí databází, - prezentovat data na webu, jak ve statické, tak dynamické podobě, - organizovat práci v týmu k dosažení společného cíle, využívat sebehodnocení uvnitř týmu k dosažení společného cíle, - prezentovat dosažené výsledky s využitím typických vizuálních prezentačních nástrojů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět pokrývá oblast metodologie a technické infrastruktury aplikované informatiky, technologie získávání údajů, metody dalšího zpracování dat, tvorby informačních systémů, principy tvorby datových struktur. Student získá přehled o systémech pro plánování a řízení podnikových zdrojů, řízení vztahů se zákazníky, zabezpečení informačních systémů. Součástí obsahu předmětu je tvorba informačních systémů s využitím databází a s prezentační vrstvou na webu.

Povinná literatura:

BRUCKNER, Tomáš. Tvorba informačních systémů: principy, metodiky, architektury. Praha: Grada Publishing, 2012. Management v informační společnosti. ISBN 978-80-247-4153-6. BASL, Josef a Roman BLAŽÍČEK. Podnikové informační systémy: podnik v informační společnosti. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada Publishing, 2012. Management v informační společnosti. ISBN 978-80-247-4307-3. GÁLA, Libor, Jan POUR a Zuzana ŠEDIVÁ. Podniková informatika: počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi. 3., aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing, 2015. Expert. ISBN 978-80-247-5457-4. MILDA, Miroslav. Tvoříme firemní IT prostředí, aneb, Malý průvodce IT manažera. České Budějovice: Kopp, 2022. ISBN 978-80-7232-547-4.

Doporučená literatura:

SMUTNÝ, Pavel. E-learningový kurz předmětu Informační systémy ve strojírenství. VŠB-TUO. Dostupné také z: https://lms.vsb.cz. HOPKINS, Callum. PHP okamžitě. Přeložil Ondřej BAŠE. Brno: Computer Press, 2014. ISBN 978-80-251-4196-0. BORONCZYK, Tim. MySQL Okamžitě. Přeložil Milan DANĚK. Brno: Computer Press, 2016. ISBN 978-80-251-4737-5.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Studenti vypracovávají úkoly na cvičeních. Ověření probíhá v elektronickém výukovém systému (lms.vsb.cz).

E-learning

https://lms.vsb.cz

Další požadavky na studenta

Řešení zadaného projektu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Seznámení s obsahem předmětu, požadavky kreditního systému. Informační systémy základní pojmy, postupy, trendy. 2. Globální strategie. Podnikové procesy. IT strategie. 3. Průmysl 4.0. 4. Životní cyklus vývoje SW. 5. Návrh IS - UML. Jazyk UML, základní modely, diagramy aktivit, diagramy entit. 6. Relační datový model, relace, atributy, vazby. Architektury informačních systémů a databází. 7. Programování databázových aplikací. Konceptuální modelování. 8. Systémy ERP, CRM, ECM. 9. Ochrana osobních údajů. 10. Bezpečnost informačních systémů. 11. Testování informačních systémů. 12. Business Intelligence. 13. Uživatelská rozhraní informačních systémů. 14. Vytvoření informačního systému pomocí HTML, CSS, PHP, MySQL.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Účast na přednášce pro kombinované studium.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Účast na závěrečném testu + splnění individuálních úkolů po domluvě s cvičícím.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0715A270011) Strojírenství (S08) Řízení strojů a procesů IT K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2024/2025 (B0715A270011) Strojírenství (S08) Řízení strojů a procesů IT P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2024/2025 (B1088A040001) Provoz a řízení letecké dopravy (S02) Provoz letadlové techniky P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0715A270011) Strojírenství (S08) Řízení strojů a procesů IT P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2023/2024 (B0715A270011) Strojírenství (S08) Řízení strojů a procesů IT K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2023/2024 (B1088A040001) Provoz a řízení letecké dopravy (S02) Provoz letadlové techniky P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0715A270011) Strojírenství (S08) Řízení strojů a procesů IT P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2022/2023 (B0715A270011) Strojírenství (S08) Řízení strojů a procesů IT K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2022/2023 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B1088A040001) Provoz a řízení letecké dopravy (S02) Provoz letadlové techniky P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství (S08) Řízení strojů a procesů IT K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství (S08) Řízení strojů a procesů IT P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2021/2022 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A270011) Strojírenství (S08) Řízení strojů a procesů IT K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2020/2021 (B0715A270011) Strojírenství (S08) Řízení strojů a procesů IT P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2020/2021 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A270011) Strojírenství (S08) Řízení strojů a procesů IT P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2019/2020 (B0715A270011) Strojírenství (S08) Řízení strojů a procesů IT K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní
2020/2021 zimní
2019/2020 zimní
2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2016/2017 zimní
2015/2016 zimní
2012/2013 zimní