352-0341/02 – Informační systémy ve strojírenství (ISveS)

Garantující katedraKatedra automatizační techniky a řízeníKredity4
Garant předmětuIng. Pavel Smutný, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Pavel Smutný, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SMU78 Ing. Pavel Smutný, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 8+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolventi budou umět: - vysvětlit základní pojmy z oblasti informačních systémů a popsat úkoly a cíle využití nástrojů k analýze a dokumentaci informačních systémů (případy užití, diagramy aktivit, entitní diagramy), - vysvětlit funkci základních nástrojů k realizaci databázových systémů, - popsat nástroje a technologie pro prezentaci dat na webu. Absolventi budou umět: - používat základní modely informačních systémů (případy užití, diagramy aktivit, entitní diagramy), - analyzovat informační systém, popsat ho a specifikovat požadavky na jeho funkci, - realizovat jednoduchý informační systém v prostředí databází, - prezentovat data na webu, jak ve statické, tak dynamické podobě, - organizovat práci v týmu k dosažení společného cíle, využívat sebehodnocení uvnitř týmu k dosažení společného cíle, - prezentovat dosažené výsledky s využitím typických vizuálních prezentačních nástrojů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět pokrývá oblast metodologie a technické infrastruktury aplikované informatiky, technologie získávání údajů, metody dalšího zpracování dat, tvorby informačních systémů, principy tvorby datových struktur. Student získá přehled o systémech pro plánování a řízení podnikových zdrojů, řízení vztahů se zákazníky, zabezpečení informačních systémů. Součástí obsahu předmětu je tvorba informačních systémů s využitím databází a s prezentační vrstvou na webu.

Povinná literatura:

BRUCKNER, Tomáš. Tvorba informačních systémů: principy, metodiky, architektury. Praha: Grada Publishing, 2012. Management v informační společnosti. ISBN 978-80-247-4153-6. BASL, Josef a Roman BLAŽÍČEK. Podnikové informační systémy: podnik v informační společnosti. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada Publishing, 2012. Management v informační společnosti. ISBN 978-80-247-4307-3. GÁLA, Libor, Jan POUR a Zuzana ŠEDIVÁ. Podniková informatika: počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi. 3., aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing, 2015. Expert. ISBN 978-80-247-5457-4. MILDA, Miroslav. Tvoříme firemní IT prostředí, aneb, Malý průvodce IT manažera. České Budějovice: Kopp, 2022. ISBN 978-80-7232-547-4.

Doporučená literatura:

SMUTNÝ, Pavel. E-learningový kurz předmětu Informační systémy ve strojírenství. VŠB-TUO. Dostupné také z: https://lms.vsb.cz. HOPKINS, Callum. PHP okamžitě. Přeložil Ondřej BAŠE. Brno: Computer Press, 2014. ISBN 978-80-251-4196-0. BORONCZYK, Tim. MySQL Okamžitě. Přeložil Milan DANĚK. Brno: Computer Press, 2016. ISBN 978-80-251-4737-5.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Studenti vypracovávají úkoly na cvičeních. Ověření probíhá v elektronickém výukovém systému (lms.vsb.cz).

LMS

E-learning

https://lms.vsb.cz

Další požadavky na studenta

Řešení zadaného týmového projektu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Seznámení s obsahem předmětu, požadavky kreditního systému. Informační systémy základní pojmy, postupy, trendy. 2. Globální strategie. Podnikové procesy. IT strategie. 3. Průmysl 4.0. 4. Životní cyklus vývoje SW. 5. Návrh IS - UML. Jazyk UML, základní modely, diagramy aktivit, diagramy entit. 6. Relační datový model, relace, atributy, vazby. Architektury informačních systémů a databází. 7. Programování databázových aplikací. Konceptuální modelování. 8. Systémy ERP, CRM, ECM. 9. Ochrana osobních údajů. 10. Bezpečnost informačních systémů. 11. Testování informačních systémů. 12. Business Intelligence. 13. Uživatelská rozhraní informačních systémů. 14. Vytvoření informačního systému pomocí HTML, CSS, PHP, MySQL.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Účast na cvičeních min. 80%

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Účast na závěrečném testu + splnění individuálních úkolů po domluvě s cvičícím.

Zobrazit historii
Kombinovaná forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Účast na přednášce pro kombinované studium.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Účast na závěrečném testu + splnění individuálních úkolů po domluvě s cvičícím.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0715A270012) Strojírenství (S05) Řízení strojů a procesů AI P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2023/2024 (B0715A270012) Strojírenství (S05) Řízení strojů a procesů AI P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2022/2023 (B0715A270012) Strojírenství (S05) Řízení strojů a procesů AI P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2021/2022 (B0715A270012) Strojírenství (S05) Řízení strojů a procesů AI P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2020/2021 (B0715A270012) Strojírenství (S05) Řízení strojů a procesů AI P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2019/2020 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A270012) Strojírenství (S05) Řízení strojů a procesů AI P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2024/2025 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2023/2024 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2022/2023 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2021/2022 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2020/2021 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2019/2020 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2018/2019 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2017/2018 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.