352-0343/01 – Programování průmyslových aplikací (PPA)

Garantující katedraKatedra automatizační techniky a řízeníKredity2
Garant předmětudoc. Ing. Marek Babiuch, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Marek Babiuch, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu A
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAB75 doc. Ing. Marek Babiuch, Ph.D.
SMU78 Ing. Pavel Smutný, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 4+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Hlavním cílem předmětu je naučit studenty myslet počítačovým jazykem, navrhovat a řešit dílčí úlohy ve skriptovacím programovacím jazyce, vytvářet algoritmy podle konkrétních problémů, navrhovat a realizovat programy zadaných praktických úloh. Druhým cílem předmětu je analýza současného stavu v oblasti publikování na webu. Po absolvování předmětu by student měl být schopen formulovat postup dle dílčích kroků při tvorbě webové aplikace, vybrat a dále modifikovat hotová řešení, tak aby pro potřeby daného projektu byl schopen své znalosti aplikovat. Důležitou součástí předmětu je samostatná závěrečná práce, v níž studenti spojí obě probírané oblasti dohromady, navrhnou a realizují výsledný projekt řešící tvorbu webové aplikace v prostředí Internetu. Úkolem předmětu je naučit studenty vytvářet webové aplikace a XML webové služby, vytvářet aplikace na serveru v prostředí ASP.NET, včetně jejich napojení na databáze.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Propojení průmyslových aplikací s informačními technologiemi je v současné době již samozřejmost. Předmět si klade za cíl seznámit studenty s některými programovacími technikami a technologiemi se kterými se setkají v průmyslové praxi.

Povinná literatura:

Babiuch, M. Prezentace a studijní materiály k předmětu PPA v systému LMS, 2017. Babiuch, M. Internet a sítě. Ostrava: VŠB-TU Ostrava 2010, 163 stran. ISBN 978-80-248-2566-3. Babiuch, M. Programování aplikací pro Internet II. Ostrava: VŠB-TU Ostrava 2007, 182 stran. ISBN 978-80-248-1504-6.

Doporučená literatura:

Babiuch, M. Konfigurace síťových prvků a protokolů. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2011, [online]. Dostupné z: http://projekty.fs.vsb.cz/147/ucebniopory/978-80-248-2764-3.pdf ISBN 978-80-248-2764-3. Foggon, D., Maharry, D., Ullman, Ch. and Watson K. Programming Microsoft .NET XML Web Services, ISBN: 0-7356-1912-3. Kuhner, J. Expert .NET Micro Framework (Expert's Voice in .NET), New York: Springer-Verlag, 2008. ISBN 978-1-59059-973-0. Lacko, L. ASP.NETa ADO.NET 2.0 - Hotová řešení, ISBN: 80-251-1028-1. Monk, S. Getting Started with .NET Gadgeteer, Gravenstein Highway North, Sebastopol: O'Reilly Media, Inc. 2012. ISBN 978-1-449-32823-8. Noergaard, T. Embedded Systems Architecture – A Comprehensive Guide for Engineers and Programmers, Oxford: Elsevier, 2005. ISBN 0-7506-7792-9. Pfister, C. Getting Started with the Internet of Things: Connecting Sensors and Microcontrollers to the Cloud, Gravenstein Highway North, Sebastopol: O'Reilly Media, Inc. 2011. ISBN 978-1-449-39957-1. Prosise, J. Programování v Microsoft .NET, Webové aplikace v C#, ASP.NET a .NET Framework, ISBN: 80-7226-879-1. Vlach, J., Vlachová J. Počítačová rozhraní – přenos dat a řídicí systémy. Praha: BEN – technická literatura. 2000. 2. Rozšířené vydání. ISBN 80-7300-010-5.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočtový test v průběhu semestru, zápočtový projekt na konci semestru.

E-learning

https://lms.vsb.cz/

Další požadavky na studenta

Základní znalosti práce s operačními systémy, znalosti informační infrastruktury fakulty a univerzity.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Data, informace, sdílení - Web 2.0, Cloud computing. 2. Podniková data, Enterprise Content Management. 3. Mobilní systémy a aplikace. 4. Tvorba webových služeb, XML, SOAP. 5. Vývoj aplikací s vývojovými deskami a senzorovými moduly na platformě Arduino. 6. Embedded systémy – vývoj aplikací v .NET Micro Frameworku, práce s vývojovými deskami. 7. HW moduly, smart sensory a komunikační moduly. 8. Práce se síťovými Etherenet a Wifi moduly. 9. Zobrazovací jednotky a displeje.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51 3
        Projekt Projekt 50  30
        Zápočtová písemka Písemka 50  25 3
Rozsah povinné účasti: Zpracování definovaných úkolů v LMS na cvičeních. Znalosti z přednášek jsou ověřeny rovněž pomocí testu v LMS.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Zpracování definovaných úkolů v LMS ze cvičení. Znalosti z přednášek jsou ověřeny rovněž pomocí testu v LMS.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0715A270011) Strojírenství (S08) Řízení strojů a procesů IT K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2024/2025 (B0715A270011) Strojírenství (S08) Řízení strojů a procesů IT P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2023/2024 (B0715A270011) Strojírenství (S08) Řízení strojů a procesů IT P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2023/2024 (B0715A270011) Strojírenství (S08) Řízení strojů a procesů IT K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2022/2023 (B0715A270011) Strojírenství (S08) Řízení strojů a procesů IT P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2022/2023 (B0715A270011) Strojírenství (S08) Řízení strojů a procesů IT K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2022/2023 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství (S08) Řízení strojů a procesů IT K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství (S08) Řízení strojů a procesů IT P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2021/2022 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A270011) Strojírenství (S08) Řízení strojů a procesů IT K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2020/2021 (B0715A270011) Strojírenství (S08) Řízení strojů a procesů IT P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2020/2021 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A270011) Strojírenství (S08) Řízení strojů a procesů IT P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2019/2020 (B0715A270011) Strojírenství (S08) Řízení strojů a procesů IT K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 letní
2020/2021 letní
2018/2019 letní
2017/2018 letní
2016/2017 letní
2015/2016 letní