352-0344/01 – Automatické řízení (AŘ)

Garantující katedraKatedra automatizační techniky a řízeníKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GEB050 Ing. Jan Gebauer, Ph.D.
WAG52 doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Hlavním cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy z oblasti teorie automatického řízení pro spojité systémy. Studenti budou umět určit matematický model systému a vykreslit jeho charakteristiky. Budou schopni definovat základní typy konvenčních regulátorů a vybrat vhodný regulátor pro danou regulovanou soustavu. Dále se naučí vyhodnotit kvalitu regulačního pochodu (stabilita, trvalé regulační odchylky, ...). Seznámí se s vybranými metodami syntézy regulačních obvodů a budou umět vybrat vhodnou metodu pro konkrétní regulační obvody.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Hlavním cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy z oblasti teorie automatického řízení pro spojité systémy, navrhovat a řešit dílčí úlohy z oblasti automatizace (výpočet matematického modelu, určení základních charakteristik, kontrola stability regulačních obvodů, hodnocení kvality regulačního pochodu, seřízení konvenčních regulátorů).

Povinná literatura:

VÍTEČKOVÁ, Miluše a Antonín VÍTEČEK, 2008. Základy automatické regulace. Přepracované 2. vydání. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava. ISBN 978-80-248-1924-2. WAGNEROVÁ, R. & MINÁŘ, M. Syntéza lineárních regulačních obvodů. Ostrava: FS VŠB-TUO, 2000. Available from web: URL: http://www.fs.vsb.cz/fakulta/kat/352/uc_texty/Synteza/index/htm WAGNEROVÁ, R. & MINÁR, K. Analýza lineárních regulačních obvodů. Ostrava: FS VŠB-TUO, 2000. Available from web: URL: http://www.fs.vsb.cz/books/Analyza/index.html VÍTEČEK, Antonín, Miluše VÍTEČKOVÁ a Lenka LANDRYOVÁ, 2012. Basic Principles of Automatic Control [online]. Ostrava: Technical University of Ostrava [cit. 2018-01-04]. ISBN 978-80-248-4062-8. Dostupné z: http://books.fs.vsb.cz/ZRMS/basic-principles-of-automatic-control.pdf DORF, Richard C. a Robert H. BISHOP. Modern control systems. 12th ed., international ed. Upper Saddle River: Pearson, c2011. ISBN 978-0-13-138310-4.

Doporučená literatura:

BALÁTĚ, J. Automatické řízení. Praha: Nakladatelství BEN, 2003, 663 s. ISBN 80-7300-020-2. VÍTEČKOVÁ, M. Slovníky L- a Z- transformace s řešenými příklady. Ostrava: VŠB- TU Ostrava, 2005, 76 s. ISBN 80-248-0851-X. ŠVARC, I., ŠEDA, M. & VÍTEČKOVÁ, M. Automatické řízení. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2007, 324 str. ISBN 978-80-214-3491-2. VÍTEČEK, Antonín a Miluše VÍTEČKOVÁ, 2013. Zpětnovazební řízení mechatronických systémů [online]. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava [cit. 2018-01-04]. ISBN 978-80-248-3232-6. Dostupné z: http://books.fs.vsb.cz/ZRMS/zpetnovazebni-rizeni-mechatronickych-systemu.pdf

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočet (max. 35 bodů, min. 20 bodů) - Studenti prezenční formy studia musí absolvovat tři písemky a odevzdat dva programy. Studenti kombinované formy studia musí odevzdat program. V prezenční formě studia je povinná 80% účast na cvičeních. Zkouška (max. 65 bodů, min. 24 bodů) - písemnná část je tvořena 5 příklady, každý za 9 bodů, tzn. celkem 45 bodů (min. 12). Ústní část je tvořena 2 teoretickými otázkami, každá za 10 body, max. je 20 bodů (min. 6).

E-learning

lms.vsb.cz kurz Automatické řízení

Další požadavky na studenta

Studenti musí absolvovat tři písemky a odevzdat dva programy.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. L-transformace a její vlastnosti. Řešení diferenciálních rovnic. 2. Matematické modely spojitých lineárních dynamických členů. 3. Algebra blokových schémat. Logaritmické kmitočtové charakteristiky. 4. Základní pojmy, Spojitý lineární regulační obvod a jeho vlastnosti, dělení regulačních obvodů. 5. Základní typy lineárních dynamických spojitých systémů. 6. Spojité konvenční regulátory a jejich vlastnosti. 7. Stabilita spojitého lineárního regulačního obvodu a kritéria pro její ověřování. 8. Kvalita regulačního pochodu. 9. Syntéza spojitých regulačních obvodů. Experimentální metody. 10. Syntéza spojitých regulačních obvodů. Metoda optimálního modulu a symetrického optima. 11. Syntéza spojitých regulačních obvodů. Standardních tvarů a kmitočtových charakteristik. 12. Syntéza spojitých regulačních obvodů. Metoda násobného dominantního pólu. Metoda SIMC. 13. Syntéza spojitých regulačních obvodů. Metoda požadovaného modelu.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  20
        Zkouška Zkouška 65  20 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2341) Strojírenství (3902R001) Aplikovaná informatika a řízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2020/2021 zimní
2019/2020 zimní
2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2016/2017 zimní
2015/2016 zimní