352-0345/03 – Číslicová regulace (ČR)

Garantující katedraKatedra automatizační techniky a řízeníKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
WAG52 doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Hlavním cílem předmětu je seznámení studentů s problematikou analýzy a syntézy jednorozměrových diskrétních jednoduchých i rozvětvených regulačních obvodů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Z-transformace a její vlastnosti. Matematické modely diskrétních lineárních dynamických členů. Diskrétní lineární regulační obvod a jeho vlastnosti. Diskrétní konvenční regulátory a jejich vlastnosti. Stabilita diskrétního lineárního regulačního obvodu a kritéria pro její ověřování. Kvalita regulačního pochodu. Volba diskrétního regulátoru a jeho seřízení. Rozvětvené regulační obvody.

Povinná literatura:

VÍTEČKOVÁ, M., VÍTEČEK, A. Základy automatické regulace (2. rozšířené vydání). Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, 2008. 244 s. ISBN 978-80-248–1924–2 VÍTEČKOVÁ, R. & ŠČEVÍK, P Číslicová regulace. Ostrava: FS VŠB-TUO, 2008. Available from web: URL: http://www.fs.vsb.cz/books/cislicovaregulace/ VÍTEČEK, Antonín, Miluše VÍTEČKOVÁ a Lenka LANDRYOVÁ, 2012. Basic Principles of Automatic Control [online]. Ostrava: Technical University of Ostrava [cit. 2018-01-04]. ISBN 978-80-248-4062-8. Dostupné z: http://books.fs.vsb.cz/ZRMS/basic-principles-of-automatic-control.pdf XUE, Dingyu a YangQuan CHEN, 2015. Modeling, analysis and design of control systems in matlab and simulink. Singapore: World Scientific Publishing Co. Pte. ISBN 978-9814618458.

Doporučená literatura:

BALÁTĚ, J. Automatické řízení. Praha: Nakladatelství BEN, 2003 (2. vydání, 2004), 663 s. ISBN 80-7300-020-2 ŠULC, B., VÍTEČKOVÁ, M. Teorie a praxe návrhu regulačních obvodů. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2004. 333 s. ISBN 80-01-03007-5 ŠVARC, I., Matoušek, R., ŠEDA, M., VÍTEČKOVÁ, M. Automatické řízení. Brno: Akademické nakladatelství CERM, VUT v Brně, 2011, 348 s. ISBN 978-80-214-4398-3 VÍTEČKOVÁ, M. Seřízení regulátorů metodou inverze dynamiky. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, 2002, 54 s. ISBN 80-7078-628-0

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočet (max. 35 bodů, min. 20 bodů) - Studenti prezenční formy studia musí absolvovat tři písemky a odevzdat dva programy. Studenti kombinované formy studia musí odevzdat program. V prezenční formě studia je povinná 80% účast na cvičeních. Zkouška (max. 65 bodů, min. 24 bodů) - písemnná část je tvořena 5 příklady, každý za 9 bodů, tzn. celkem 45 bodů (min. 12). Ústní část je tvořena 2 teoretickými otázkami, každá za 10 body, max. je 20 bodů (min. 6).

E-learning

lms.vsb.cz

Další požadavky na studenta

Napsání dvou testů a vypracování tří zadaných programů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Z-transformace a její vlastnosti. 2. Matematické modely diskrétních lineárních dynamických členů. 3. Základní typy LDDS. 4. Diskrétní lineární regulační obvod a jeho vlastnosti. 5. Diskrétní konvenční regulátory a jejich vlastnosti. 6. Stabilita diskrétního lineárního regulačního obvodu a kritéria pro její ověřování. 7. Kvalita regulačního pochodu. 8. Seřízení RO s diskrétním (číslicovým) regulátorem. 9. Metody přímého návrhu číslicových regulátorů.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  20
        Zkouška Zkouška 65  16 3
Rozsah povinné účasti: Zápočet (max. 35 bodů, min. 20 bodů) - Studenti musí odevzdat program. Zkouška (max. 65 bodů, min. 24 bodů) - písemnná část je tvořena 5 příklady, každý za 9 bodů, tzn. celkem 45 bodů (min. 12). Ústní část je tvořena 2 teoretickými otázkami, každá za 10 body, max. je 20 bodů (min. 6).

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Studenti musí vypracovat projekt. Po získání zápočtu mohou složit zkoušku, která se skládá z písemné a ústní části.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0715A270011) Strojírenství (S08) Řízení strojů a procesů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2024/2025 (B0715A270011) Strojírenství (S08) Řízení strojů a procesů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270011) Strojírenství (S08) Řízení strojů a procesů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270011) Strojírenství (S08) Řízení strojů a procesů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270011) Strojírenství (S08) Řízení strojů a procesů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270011) Strojírenství (S08) Řízení strojů a procesů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství (S08) Řízení strojů a procesů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství (S08) Řízení strojů a procesů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A270011) Strojírenství (S08) Řízení strojů a procesů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A270011) Strojírenství (S08) Řízení strojů a procesů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A270011) Strojírenství (S08) Řízení strojů a procesů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A270011) Strojírenství (S08) Řízení strojů a procesů K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 letní