352-0350/01 – Odborná praxe 5 (OA)

Garantující katedraKatedra automatizační techniky a řízeníKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Petr Noskievič, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení
Určeno pro fakultyFS, USPUrčeno pro typy studianavazující magisterské, bakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
TUM52 prof. Ing. Jiří Tůma, CSc.
WAG52 doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem odborné praxe je tvůrčím způsobem využít odborné znalosti nabyté v rámci studia oboru při řešení praktických problémů ve firmě působící v rámci studovaného oboru. Přitom získat praktické zkušenosti z řízení pracovních kolektivů, rozhodování o postupu řešení problému, organizace postupu řešení v rámci kolektivu, získat zkušenosti s formulací úkolů dílčích etap řešení a delegace zodpovědnosti za jejich dosažení. Vítány jsou i zkušenosti s aplikací cizího jazyka v odborné praxi. Termín praxe je uvažován v období mezi letním a zimním semestrem, do 31.8. Doba praxe: 2- 6 týdnů, získaný počet kreditů: 2-6

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Jedná se o volitelný předmět s délkou odborné praxe 2-6 týdnů (odpovídá počtu kreditů 2-6) v termínu od konce letního semestru 2.ročníku Bc studia (nebo 1.ročníku navazujícího Mg studia) do 31.8. - před zahájením zimního semestru 3.ročníku Bc studia (2.r. navazujícího Mg studia). Předmět je nad rámec studijních povinností a je určen pro prezenční formu studia. Předmět bude zapsán do studijního plánu zimního semestru 3.r. Bc studia (2.r. navazujícího Mg studia).

Povinná literatura:

Bezpečnostní předpisy zaměstnavatele. Pracovní postupy zaměstnavatele.

Doporučená literatura:

Dle zadání vedoucího praxe.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování závěrečné zprávy o praxi a odevzdání na oborové katedře. Prezentace, obhajoba výsledků odborné praxe podle podmínek oborové katedry.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Organizace praxe samostatně studentem (možnost využití kontaktů, nabídek oborové katedry, individuální zajištění praxe). 2. Nástup do praxe a seznámení se s podmínkami bezpečnosti práce, bezpečnostními předpisy, bezpečnostní školení, pracovní zařazení, organizace práce. 3. Průběh samotné praxe ve sjednané délce za sjednaných podmínek. 4. Ukončení praxe na pracovišti. 5. Zpracování závěrečné zprávy o praxi a odevzdání na oborové katedře. 6. Prezentace, obhajoba výsledků odborné praxe podle podmínek oborové katedry, uznání praxe.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet   3
Rozsah povinné účasti: Zpracování závěrečné zprávy o praxi a odevzdání na oborové katedře. Prezentace, obhajoba výsledků odborné praxe podle podmínek oborové katedry.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Zpracování závěrečné zprávy o praxi a odevzdání na oborové katedře. Prezentace, obhajoba výsledků odborné praxe podle podmínek oborové katedry.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0714A270003) Mechatronika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (N0714A270003) Mechatronika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (N0714A270003) Mechatronika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N0714A270003) Mechatronika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N0714A270003) Mechatronika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N3943) Mechatronika (3906T006) Mechatronické systémy P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N0714A270003) Mechatronika P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (N3943) Mechatronika (3906T006) Mechatronické systémy P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (N3943) Mechatronika (3906T006) Mechatronické systémy P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (N3943) Mechatronika (3906T006) Mechatronické systémy P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (B3943) Mechatronika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N3943) Mechatronika (3906T006) Mechatronické systémy P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (N3943) Mechatronika (3906T006) Mechatronické systémy P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.