352-0351/01 – Modelování a simulace dynamických systémů (MaSDS)

Garantující katedraKatedra automatizační techniky a řízeníKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Petr Noskievič, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Petr Noskievič, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyUSP, FSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NOS52 prof. Ing. Petr Noskievič, CSc.
SKU52 Ing. Jolana Škutová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude po absolvování předmětu schopen: -sestavit matematický model základních mechanických , elektrických , hydraulických a tepelných dynamických systémů, - provést analýzu chování dynamického systému a jeho vlastností. Student bude znát principy matematicko-fyzikálního modelování se soustředěnými parametry Student bude schopen použít simulační program MATLAB-Simulink pro realizaci simulačních modelů a experimentování s nimi.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Cílem předmětu je matematicko-fyzikálního modelování, realizace a použití simulačních modelů dynamických systémů. Výklad je zaměřen na tvorbu matematicko-fyzikálních modelů se soustředěnými parametry mechanických, elektrických, hydraulických a tepelných systémů, modelování řídicích systémů a jejich realizaci v simulačním programu.

Povinná literatura:

[1] NOSKIEVIČ, P. Modelování a identifikace systémů. 1. vyd. Ostrava : MONTANEX, a. s., 1999. 276 s. ISBN 80-7225-030-2. [2] NOSKIEVIČ, P. Modelování a simulace mechatronických systémů pomocí programu MATLAB Simulink. 1. vyd. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-3231-9.

Doporučená literatura:

[1] GREPL, R.: Modelování mechatronických systémů v MATLAB/SimMechanics. BEN-technická literatura, 2007. ISBN 978-80-7300-226-8. [2] DOŇÁR, B.- ZAPLATÍLEK, K.: MATLAB pro začátečníky. BEN-technická literatura, 2003. ISBN 80-7300-175-6.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Student musí vypracovat projekt.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Matematicko-fyzikální modelování, matematické a simulační modely. Základní tvary matematických modelů dynamických systémů a způsoby jejich získání pomocí analytické a experimentální identifikace. 2. Realizace matematického modelu v simulačním programu – modely ve tvaru přenosových funkcí, ve tvaru diferenciálních rovnic, modelování nelinearit, logických funkcí. 3. Modelování mechanických systémů s jedním a více stupni volnosti konajících přímočarý, rotační a kombinovaný pohyb. 4. Modelování elektrických systémů. 5. Modelování hydraulických systémů. 6. Modelování tepelných systémů. 7. Modelování řídicích obvodů, modelování číslicových regulátorů. Analýza vlastností dynamických systémů pomocí simulačních modelů. 8. Simulační programy, jejich rozdělení, použití ve výzkumu a vývoji, implementované numerické metody. 9. Případové studie aplikace simulačních modelů ve vývojovém cyklu systému.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (10) 20
                Projekt 1 Projekt 10  6
        Zkouška Zkouška 65  16 3
Rozsah povinné účasti: Účast na cvičeních je povinná, maximálně může být omluvena neúčast na třech cvičeních s dostudováním probíraných témat v rámci samostudia. Vyřešení a včasné odevzdání všech zadaných programů. Účast na přednáškách je předpokládaná a velmi doporučována.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Účast na cvičeních je povinná, maximálně může být omluvena neúčast na třech cvičeních s dostudováním probíraných témat v rámci samostudia. Vyřešení a včasné odevzdání všech zadaných programů. Účast na přednáškách je předpokládaná a velmi doporučována.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0588A170003) Aplikované vědy a technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B3968) Aplikované vědy a technologie (3901R076) Aplikované vědy a technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B3968) Aplikované vědy a technologie (3901R076) Aplikované vědy a technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B3968) Aplikované vědy a technologie (3901R076) Aplikované vědy a technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3968) Aplikované vědy a technologie (3901R076) Aplikované vědy a technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.