352-0500/01 – Teorie automatického řízení I (TAŘI)

Garantující katedraKatedra automatizační techniky a řízeníKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VIT40 prof. Ing. Antonín Víteček, CSc.,Dr.h.c.
VIT60 prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc.
WAG52 doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Hlavním cílem předmětu Teorie automatického řízení I je naučit studenty provádět analýzu a syntézu spojitých i diskrétních mnohorozměrových lineárních systémů řízení, a to jak pomocí přenosových matic, tak i ve stavovém prostoru a dále navrhnout fuzzy regulaci.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět Teorie automatického řízení I je jedním ze základních teoretických předmětů formujících profil absolventa v navazujícím magisterském studiu. Jeho cílem je seznámení posluchačů s problematikou analýzy a syntézy mnohorozměrových lineárních spojitých i diskrétních systémů řízenía a to jak pomocí přenosových matic, tak i ve stavovém prostoru.

Povinná literatura:

Balátě, J. Automatické řízení. Nakladatelství BEN, Praha, 2003 (2. vydání 2004) Balátě, J. Vybrané statě z automatického řízení. FT VUT v Brně, 1996 Noskievič, P. Modelování a identifikace systémů. MONTANEX, Ostrava, 1999 Švarc, I. – Šeda, M. – Vítečková, M. Automatické řízení. Akademické vydavatelství CERM, VUT v Brně, 2007 Šulc, B. – Vítečková, M. Teorie a praxe návrhu regulačních obvodů. Vydavatelství ČVUT, Praha, 2004

Doporučená literatura:

VÍTEČKOVÁ, M. Slovníky L- a Z-transformace s řešenými příklady. Ostrava: VŠB- TU Ostrava, Fakulta strojní, 2005. 76 s. ISBN 80 - 248 – 0851 – X Vítečková, M. Seřízení regulátorů metodou inverze dynamiky. FS VŠB-TU Ostrava, 1998, 2002 VÍTEČKOVÁ, M., VÍTEČEK, A. Základy automatické regulace. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, 2006. 200 s. ISBN 80 - 248 – 1068 – 9

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Napsání dvou testů a vypracování tří zadaných programů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracovat dva projekty.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Matematické modely členů spojitých i diskrétních mnohorozměrových lineárních regulačních obvodů (MLRO). 2. Algebra blokových schémat, základní přenosové matice a stabilita spojitých i diskrétních MLRO. 3. Stabilita spojitých i diskrétních MLRO. 4. Autonomnost, invariantnost a syntéza spojitých i diskrétních MLRO. 5. Syntéza spojitých i diskrétních MLRO. 6. Stavové modely členů spojitých i diskrétních mnohorozměrových lineárních systémů řízení (MLSŘ). 7. Řešení spojitých i diskrétních stavových rovnic. 8. Řiditelnost, stabilizovatelnost, pozorovatelnost a detekovatelnost spojitých i diskrétních lineárních dynamických systémů. 9. Základní kanonické tvary spojitých i diskrétních stavových modelů a transformace na ně. 10.Návrh stavového regulátoru a pozorovatele spojitých i diskrétních MLSŘ. 11. Návrh stavového regulátoru a pozorovatele u spojitých i diskrétních MLSŘ. 12. Fuzzy množiny a logika. 13. Lingvistické a fuzzy modely dynamických systémů. 14. Lingvistické a fuzzy algoritmy regulace. Fuzzifikace, inferenční mechanismus a defuzzifikace.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0 3
                Projekt Projekt 14  0 3
                Písemka Písemka 14  0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 7  0 3
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 45  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 20  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (P2102) Nerostné suroviny (3902V010) Automatizace technologických procesů K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (P2102) Nerostné suroviny (3902V010) Automatizace technologických procesů K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS - MechEng - Master Studies 2019/2020 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Master Studies 2018/2019 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Master Studies 2017/2018 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Master Studies 2016/2017 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Master Studies 2015/2016 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng 2014/2015 prezenční čeština povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng 2013/2014 prezenční čeština povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng 2012/2013 prezenční čeština povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok

Hodnocení Výuky2011/2012 zimní
2009/2010 zimní