352-0501/01 – Aplikovaná informatika (AI)

Garantující katedraKatedra automatizační techniky a řízeníKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Marek Babiuch, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Marek Babiuch, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAB75 doc. Ing. Marek Babiuch, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti jsou schopni vysvětlit základní pojmy z teorie informace, kódování a kryptografie. Studenti jsou schopni popsat základní algoritmy pro vyhledávání a třídění dat a vysvětlit jejich časovou složitost.Studenti umí sestavit a graficky zapsat algoritmy pro řešení problémů z oblasti aplikované informatiky. V oblasti databázových systémů jsou schopni formulovat SQL dotazy a pracovat s databázemi z konkrétního programovacího jazyka. Ovládají také jazyk XML, vaalidaci XML dokumentů a dotazování se nad XML daty. Mají přehled o vlastnostech značkovacích jazyků, skriptovacích jazyků a javascriptu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět Aplikovaná informatika patří k základním předmětům formujícím profil absolventa v oboru Automatické řízení a inženýrská informatika, zejména v oblasti věnující se informačním techlogiím. Jeho cílem je seznámení posluchačů s postupy tvorby algoritmů a datových struktur, řešení problémů apod. Získané informace jsou základem pro realizaci aplikací v navazujících předmětech studia.

Povinná literatura:

BABIUCH, M. Sylaby k předmětu Aplikovaná informatika. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2019. Dostupný ze systému LMS. URL: http://www.lms.vsb.cz. FARANA, R. Metody kódování, šifrování a bezpečnosti dat. 1. vyd. Ostrava 2013. 156 s. ISBN 80-7078-398-2. FARANA R. Kapitoly ze základů informatiky. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2003, 106 s. ISBN: 80-248-0265-1. ZURAWSKI, R. The Industrial Information Technology Hanbook. Danvers, MA, U.S.A.: CRC Press LLC, 2005. ISBN 0-8493-1985-4.

Doporučená literatura:

LAURENČÍK, M. SQL: podrobný průvodce uživatele. Praha: Grada Publishing, 2018. Průvodce. ISBN 978-80-271-0774-2. KALUŽA, Jindřich a Ludmila KALUŽOVÁ. Informatika. Praha: Ekopress, 2012. ISBN 978-80-86929-83-5. PLÁVKA, J. Algoritmy a zložitosť. Košice: TU Košice, 1998, 82 s. ISBN 80-7166- 026-4. ŠARMANOVÁ, J. Teorie zpracování dat. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1997, 106 s. ISBN 80-7078-491-1. VIRIUS, M. Základy algoritmizace. Praha: Vydavatelství ČVUT, 1995. 195 s. ISBN 80-01-01346-4. WIRTH, N. Algoritmy a štruktúry údajov. Bratislava: Alfa, 1989. 488 s. ISBN 80-05-00153-3. RAPHAEL, B. a I. F. C. SMITH. Engineering informatics: fundamentals of computer-aided engineering. 2nd ed. Chichester: Wiley, 2013. ISBN 978-1-119-95341-8. ZURAWSKI, R. The Industrial Information Technology Hanbook. Danvers, MA, U.S.A.: CRC Press LLC, 2005. ISBN 0-8493-1985-4. GROFF, J. R. a P. N. WEINBERG. Using SQL. Berkeley: McGraw-Hill/Osborne, c1990. ISBN 0-07-881524-X.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Řešení zadaného projektu a absolvování testů během cvičení.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Seznámení s obsahem předmětu, požadavky kreditního systému. Tvorba algoritmů a jejich popis, hodnocení složitosti algoritmů. 2. Kódování, vlastnosti kódů, kódy nejkratší délky, kódy konstantní změny (Grayovy kódy). 3. Kódy kontrolní a samoopravné (lineární kódy, Hammingovy kódy, cyklické kódy). 4. Kódování dat. Datové typy jednoduché a složené, programové struktury, předávání dat. 5. Algoritmy vyhledávání a třídění souborů v paměti, soubory s mnoha různými prvky. Hodnocení složitosti algoritmů a porovnání jejich výkonnosti. 6. Algoritmy vnějšího třídění, kombinované třídění externích souborů s využitím operační paměti. 7. Dynamické datové struktury. Lineální seznamy, realizace zásobníku a fronty. 8. Dynamické datové struktury. Binární stromy, vyhledávací stromy. 9. Dynamické datové struktury. Vyvažování stromů, optimální stromy. B-stromy a jejich využití pro tvorbu indexů. 10. Řešení problémů pomocí stromových struktur. Prohledávání do šířky, do hloubky, heuristické algoritmy. Genetické algoritmy 11. Vícekriteriální analýza. 12. Komprese dat, aplikace algoritmů pro vyhledávání a třídění, bezeztrátová komprese, využití hešování. 13 Ztrátová komprese dat.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0 3
                Projekt Projekt 35  20 3
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 45  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 20  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2020/2021 zimní
2019/2020 zimní
2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2016/2017 zimní
2015/2016 zimní
2013/2014 zimní
2011/2012 zimní
2009/2010 zimní