352-0501/03 – Aplikovaná informatika (AI)

Garantující katedraKatedra automatizační techniky a řízeníKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Marek Babiuch, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Marek Babiuch, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAB75 doc. Ing. Marek Babiuch, Ph.D.
FOJ74 Ing. David Fojtík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti jsou schopni vysvětlit základní pojmy z teorie informace, kódování a kryptografie. Studenti jsou schopni popsat základní algoritmy pro vyhledávání a třídění dat a vysvětlit jejich časovou složitost.Studenti umí sestavit a graficky zapsat algoritmy pro řešení problémů z oblasti aplikované informatiky. V oblasti databázových systémů jsou schopni formulovat SQL dotazy a pracovat s databázemi z konkrétního programovacího jazyka. Ovládají také jazyk XML, vaalidaci XML dokumentů a dotazování se nad XML daty. Mají přehled o vlastnostech značkovacích jazyků, skriptovacích jazyků a javascriptu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět Aplikovaná informatika patří k základním předmětům formujícím profil absolventa v oboru Automatické řízení a inženýrská informatika, zejména v oblasti věnující se informačním techlogiím. Jeho cílem je seznámení posluchačů s postupy tvorby algoritmů a datových struktur, řešení problémů apod. Získané informace jsou základem pro realizaci aplikací v navazujících předmětech studia.

Povinná literatura:

BABIUCH, M. Sylaby k předmětu Aplikovaná informatika. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2019. Dostupný ze systému LMS. URL: http://www.lms.vsb.cz. FARANA, R. Metody kódování, šifrování a bezpečnosti dat. 1. vyd. Ostrava 2013. 156 s. ISBN 80-7078-398-2. FARANA R. Kapitoly ze základů informatiky. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2003, 106 s. ISBN: 80-248-0265-1. ZURAWSKI, R. The Industrial Information Technology Hanbook. Danvers, MA, U.S.A.: CRC Press LLC, 2005. ISBN 0-8493-1985-4.

Doporučená literatura:

LAURENČÍK, M. SQL: podrobný průvodce uživatele. Praha: Grada Publishing, 2018. Průvodce. ISBN 978-80-271-0774-2. KALUŽA, Jindřich a Ludmila KALUŽOVÁ. Informatika. Praha: Ekopress, 2012. ISBN 978-80-86929-83-5. PLÁVKA, J. Algoritmy a zložitosť. Košice: TU Košice, 1998, 82 s. ISBN 80-7166- 026-4. ŠARMANOVÁ, J. Teorie zpracování dat. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1997, 106 s. ISBN 80-7078-491-1. VIRIUS, M. Základy algoritmizace. Praha: Vydavatelství ČVUT, 1995. 195 s. ISBN 80-01-01346-4. WIRTH, N. Algoritmy a štruktúry údajov. Bratislava: Alfa, 1989. 488 s. ISBN 80-05-00153-3. RAPHAEL, B. a I. F. C. SMITH. Engineering informatics: fundamentals of computer-aided engineering. 2nd ed. Chichester: Wiley, 2013. ISBN 978-1-119-95341-8. ZURAWSKI, R. The Industrial Information Technology Hanbook. Danvers, MA, U.S.A.: CRC Press LLC, 2005. ISBN 0-8493-1985-4. GROFF, J. R. a P. N. WEINBERG. Using SQL. Berkeley: McGraw-Hill/Osborne, c1990. ISBN 0-07-881524-X.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Studenti pracují na zápočtovém projektu (20b), během semestru jsou ověřováni bodovaným testem (15b). Zkouška z předmětu aplikovaná informatika je rozdělena na praktickou a teoretickou část/ústní (45b+20b).

E-learning

univerzitní LMS systém dostupný na adrese www.lms.vsb.cz

Další požadavky na studenta

Prerekvizitou tohoto předmětu je znalost algoritmizace a zkušenosti v oblasti používání osobního počítače s operačním systémem Windows. Rovněž se předpokládá matematická erudovanost na úrovni vysokoškolského studenta (ukončený bakalářská stupeň).

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Informatika základy, teorie informace, algoritmy, vývojové diagramy, uložení čísel v počítači, datové formáty. 2. Kódování, tvorba kódů, konstrukce nejkratších kódů, Huffmanovo kódování. 3. Lineární systematické kódy. Hammingův kód, Cyklické kódy. 4. Šifrování dat, přehled šifer, minulé i současné šifrování, příklady AES, DES, RSA. 5. Časová složitost algoritmů, algoritmy třídění dat. 6. Javascript. Syntaxe jazyka, příklady použití. 7. Interpretační skriptovací jazyky a jazyky pro zpracování statistických dat. 8. Jazyk XML, jmenný prostor, validace XML dokumentů, XML schémata (XSD a DTD). 9. Editace a transformace XML dokumentů DOM, XPATH, XMLT. 10. Dotazování nad XML daty, XML Query, Linq to XML. 11. Úvod do MS SQL Serveru, Struktura, uživatele a oprávnění, úvod do jazyka Transact-SQL. 12. DMLS - dotazování nad SQL serverem – dolování dat . 13. Dotazování nad vícero tabulkami, dotazy s poddotazy, Úvod do tvorby uložených procedur a funkcí MS SQL serveru. 14. Zápočet

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  20
        Zkouška Zkouška 65  31 3
Rozsah povinné účasti: Zápočet 35 bodů (10 bodů projekt + 25 bodů test) Zkouška 65 bodů : (25 praktická, 40 teorie) >=75% účast na cvičeních

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Zápočet 35 bodů (10 bodů projekt + 25 bodů test) Zkouška 65 bodů : (25 praktická, 40 teorie)

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0714A270012) Řízení strojů a procesů P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0714A270012) Řízení strojů a procesů P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0714A270012) Řízení strojů a procesů P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0714A270012) Řízení strojů a procesů P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.