352-0502/06 – Měřicí a senzorová technika (MaST)

Garantující katedraKatedra automatizační techniky a řízeníKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Jaromír Škuta, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jaromír Škuta, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyUSP, FSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CZE0020 Ing. Jiří Czebe, Ph.D.
GEB050 Ing. Jan Gebauer, Ph.D.
KUL74 Ing. Jiří Kulhánek, Ph.D.
MAH011 doc. Ing. Miroslav Mahdal, Ph.D.
PAW0016 Ing. Tomáš Pawlenka
SKU51 doc. Ing. Jaromír Škuta, Ph.D.
SOF009 Ing. Pavel Šofer, Ph.D.
STR0284 Ing. Radek Štramberský
TUM52 prof. Ing. Jiří Tůma, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Obsahem předmětu je popis postupů při návrhu a implementaci měřicích řetězců, vysvětlení funkce senzorů fyzikálních veličin, unifikace a následné zpracování signálů z těchto senzorů pro řídicí systémy.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Předmět je určen pro studenty prvního ročníku magisterského studia na fakultě strojní. Student by měl mít po absolvování tohoto ředmětu podrobnější znalosti o technických prostředcích využívaných v regulačních obvodech a monitorovacích, konfiguračních a řídicích systémech. Je to rozšíření znalostí studentů nabytých v předmětu „Automatizační technika“ v bakalářském studiu. Část předmětu je věnována zpracování el. signálů v regulačních obvodech.

Povinná literatura:

BOLTON, W. Mechatronics: Electronic Control Systems in Mechanical and Electrical Engineering, 6th Ed. Harlow: Pearson, 2016. 663 p. ISBN 978-1-292-07668-3. ĎAĎO, S. & KREIDL, M. Senzory a měřicí obvody. Praha : Vydavatelství ČVUT 1999. 315 s. MARTÍNEK, R. Senzory v průmyslové praxi. Praha: Vydavatelství BEN, 2004. 200 s. ISBN 80-7300-114-4. NOVÁK, P. Mobilní roboty – pohony, senzory, řízení. Praha: vydavatelství BEN, 2005. 248 s. ISBN80-7300-141-1. SCHMID, Dietmar. Řízení a regulace pro strojírenství a mechatroniku. Přeložil Jiří HANDLÍŘ. Praha: Europa-Sobotáles cz., 2005. ISBN 80-86706-10-9.

Doporučená literatura:

BALÁTĚ, J., SMUTNÝ, L. aj. Technické prostředky automatického řízení. Praha: SNTL 1986. 436 s. KŘÍŽ, R. & VÁVRA, P. Strojírenská příručka - 2. Sv. D: Měřicí technika a bezdemontážní diagnostika. Praha: SCIENTIA 1993. 222 s. ISBN 80-85827-00-X. LIPTAK, B.G. Instrument Engineers´ Handbook, 4th Edition – Process Measurement and Analysis, Vol.1. New York (USA): ISA, 2003. 1824 p. ISBN 08-49310-830. SMUTNÝ, L. & NOVÁK, R. Prostředky automat. řízení - návody do cvičení. Ostrava: VŠB TUO, 1996. skripta. 128 s. ISBN 80-7078-202-1. TŮMA, J. Diagnostika strojů. Skripta VŠB-TU Ostava, FS, 2009. ISBN 978-80-248-2116-0. LIPTAK, B.G. Instrument Engineers´ Handbook, 4th Edition – Process Measurement and Analysis, Vol.1. New York (USA): ISA, 2003. 1824 p. ISBN 08-49310-830.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Cvičení - 7 protokolů, celkem 35 bodů, povinné min. 21b., účast na měřeních povinná. Zkouška - 1x test, 41b. (povinné min. 22b.). 2x otázky po 12b. tj. celkem 24b. (povinné min. každé otázky 4b.).

E-learning

http://352lab.vsb.cz/, https://lms.vsb.cz/.

Další požadavky na studenta

Vypracovat protokoly z měření. 80% účast na cvičeních. Osobní účast na všech praktických měřeních.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Seznámení s problematikou a obsahem studovaného předmětu. 2. Přehled snímačů (fyzikální principy snímačů, rozdělení snímačů, nové fyzikální principy senzorů, rozšíření znalostí z předmětu Automatizační technika). 3. Senzory používané v dílčích subsystémech mechatronických systémů (MEMs, inteligentní sensory, částí servisních a průmyslových robotů, …). 4. Senzory pro orientaci v prostoru (měření náklonu, rychlosti, zrychlení, polohy, ... jejich implementace do řídicích systémů). 5. Pohonné subsystémy – nasazení absolutních a relativních senzorů polohy, senzory rychlosti, senzory zrychlení (statické a dynamické). 6. Obvodové prvky pro zpracování signálů (OZ, tranzistor, dioda, tyristor, triak, …). 7. Základní zapojení operačních zesilovačů (neinvertující, invertor, …). 8. Vnitřní struktura a princip programování jednočipových počítačů (popis interních modulů jednodeskových počítačů), nezbytné externí komponenty pro funkčnost obvodu. 9. Instrukční sada a popis registrů jednočipových počítačů, programovací rozhraní, tvorba a simulace aplikace ve vývojovém prostředí MPLAB. 10. Metodika návrhů měřicích řetězců a měřicích systémů (použití počítačově podporovaného návrhu, použití inteligentních senzorových sestav). 11. LabView - vývojové prostředí, základní stavební prvky. 12. LabView - tvorba grafických rozhraní vytvořené aplikace. 13. LabView - rychlý návrh úlohy měření, řízení (ovládání nebo regulace). 14. Časová rezerva.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  21
        Zkouška Zkouška 65  30 3
Rozsah povinné účasti: Osobní účast na praktických měřeních, min. 80% účast na cvičeních. Odměření všech praktických úloh a odevzdání všech programů do konce semestru.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Osobní schůzka v prvním týdnu semestru s přednášejícím. Odměření všech praktických úloh a odevzdání všech programů do konce semestru.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (N0714A270011) Řízení strojů a procesů PAŘ K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0714A270011) Řízení strojů a procesů PAŘ P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0719A270009) Robotika (S02) Konstrukce robotické techniky MEK P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0719A270009) Robotika (S03) Servisní robotika MES P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0719A270009) Robotika (S01) Projektování robotizovaných pracovišť MEP P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0714A270011) Řízení strojů a procesů PAŘ K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0714A270011) Řízení strojů a procesů PAŘ P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0719A270009) Robotika (S01) Projektování robotizovaných pracovišť MEP P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0719A270009) Robotika (S02) Konstrukce robotické techniky MEK P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0719A270009) Robotika (S03) Servisní robotika MES P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0714A270011) Řízení strojů a procesů PAŘ P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0714A270011) Řízení strojů a procesů PAŘ K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0719A270009) Robotika (S01) Projektování robotizovaných pracovišť MEP P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0719A270009) Robotika (S02) Konstrukce robotické techniky MEK P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0719A270009) Robotika (S03) Servisní robotika MES P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0714A270011) Řízení strojů a procesů PAŘ K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0714A270011) Řízení strojů a procesů PAŘ P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní
2021/2022 zimní