352-0503/03 – Identifikace systémů (IS)

Garantující katedraKatedra automatizační techniky a řízeníKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Petr Noskievič, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Petr Noskievič, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NOS52 prof. Ing. Petr Noskievič, CSc.
SKU52 Ing. Jolana Škutová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student dovede sestavit matematický model reálného systému různé fyzikální podstaty. Dovede zhodnotit výhody analytických a experimentálních metod identifikace a rozhodnout o jejich použití. Student dovede systém rozložit na jednotlivé subsystémy a navrhnout jejich identifikaci. Sestavený matematický model je schopen realizovat v simulačním programu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Obsahem předmětu jsou analytické a experimentální metody sestavení matematického modelu dynamického systému. Výklad je zaměřen na principy matematicko-fyzikálního modelování mechanických, elektrických, hydraulických, pneumatických a tepelných systémů. V oblasti experimentálních metod jsou probírány metody využívající deterministické a náhodné signály. Jsou probírány metody vyhodnocování přechodových, impulzních a frekvenčních charakteristik, aplikace stochastických metod a identifikace diskrétních modelů systémů ve tvaru ARMAX.

Povinná literatura:

NOSKIEVIČ, P. Modelování a identifikace systémů. 1. vyd. Ostrava : MONTANEX, a. s., 1999. 276 s. ISBN 80-7225-030-2. NOSKIEVIČ, P. Simulace systémů. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1996. ISBN 80-7078- 112-2. ZÍTEK, P. Matematické a simulační modely 1. Modely v komplexním oboru. Praha: vyd. FS ČVUT, 2001, 110 s. ISBN 80-01-02300-1. ZÍTEK, P. & PETROVÁ, R. Matematické a simulační modely. Praha: Vydavatelství ČVUT, 1996. 128 s. ISBN 80-01-01524-6.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Řešení úloh na cvičení, zpracování dvou projektů, obhajoba individuálního řešení úloh, hodnocení aktivity.

E-learning

Další požadavky na studenta

Řešení úloh na cvičení, zpracování dvou projektů, obhajoba individuálního řešení úloh, hodnocení aktivity.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Př. Úvod do předmětu. Základní pojmy matematického modelování a z teorie systémů. Struktura a popis systémů. Cv. Seznámení s lab. řádem, organizací a náplní cvičení, vybavením laboratoří, demonstrace typových lab. Úloh na PLC nebo PC. 2. Př. Identifikace dynamických vlastností mechanických systémů. Cv. Matematický model ve tvaru LDR. 3. Př. Modelování mechanických systémů s více stupni volnosti. Cv. Identifikace mechanických soustav. 4. Př. Identifikace elektrických systémů. Cv. Identifikace mechanických systémů. 5. Př. Identifikace hydraulických systémů. Cv. Identifikace elektrických systémů. Program č. 1. Program 1:Analytické metody identifikace systémů. 6. Př. Modelování pneumatických systémů. Cv. Identifikace hydraulických a pneumatických systémů. 7. Př. Modelování tepelných procesů. Cv. Modelování tepelných procesů. 8. Př. Experimentální metody identifikace - deterministické metody, vstupní signály. Cv. Simulační experimenty s počítačovými modely realizovanými v simulačním programu MATLAB - Simulink. 9. Př. Vyhodnocování přechodových, impulzních a kmitočtových charakteristik. Cv. Vyhodnocování přechodových, impulzních a kmitočtových charakteristik. 10. Př. Parametrizace odezev systémů. Cv. Vyhodnocování odezev systémů. Program č. 2. Program 2: Experimentální metody identifikace systémů. 11. Př. Experimentální identifikace pomocí náhodných testovacích signálů. Náhodný signál. Cv. Parametrizace charakteristik systémů. 12. Př. Stochastické metody identifikace. Cv. Experimentální identifikace. 13. Př. Identifikace diskrétních modelů procesů a systémů. Cv. Souhrnné hodnocení znalostí a dovedností v rozsahu přednášek a cvičení. 14. Př. Identifikace v uzavřeném regulačním obvodu. Cv. Obhajoba programů.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2010/2011 zimní semestr, platnost do: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (40) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 21
                Projekt 1 Projekt 15  8
                Projekt 2 Projekt 15  8
                Hodnocení studenta Jiný typ úlohy 10  0
        Zkouška Zkouška  (60)
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  16
                Ústní zkouška Ústní zkouška 30  6
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (3902T004) Automatické řízení a inženýrská informatika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS - MechEng - Master Studies 2016/2017 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Master Studies 2015/2016 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng 2014/2015 prezenční čeština povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng 2013/2014 prezenční čeština povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng 2012/2013 prezenční čeština povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok