352-0504/03 – Počítačové systémy (PS)

Garantující katedraKatedra automatizační techniky a řízeníKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Marek Babiuch, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Marek Babiuch, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAB75 doc. Ing. Marek Babiuch, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 10+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Hlavním cílem předmětu Počítačové systémy je naučit studenty myslet počítačovým jazykem, navrhovat a řešit dílčí úlohy v programovacím jazyce, vytvářet algoritmy podle konkrétních problémů, navrhovat a realizovat programy zadaných praktických úloh. To je řešeno prostřednictvím jazyka ANSI C, který je základem pro celou škálu programovacích jazyků na široké škále platforem, od desktopových počítačů až po jednodeskové mikrokontroléry.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět Počítačové systémy je základním předmětem formujícím profil absolventa v oboru Automatizační technika a řízení. Jeho cílem je seznámení posluchačů se základy programování počítačové a mikroprocesorové techniky a počítačových systémů. Práce na cvičení je prováděná v programovacím jazyce ANSI C a C++ v prostředí Microsoft Visual Studia.

Povinná literatura:

Herout, P. Učebnice jazyka C, České Budějovice, Kopp 2005, počet stran: 280. ISBN 80-7232-220-6. Kernighan, B. W., Ritchie D. M. Programovací jazyk C, Brno, Computer Press 2006, počet stran: 288. ISBN 80-251-0897-x. C programming Tutorial. Available at: https://www.tutorialspoint.com/cprogramming/ Learn C. available at: https://www.learn-c.org/ Visual C++ Developer Center [online] dostupný z https://docs.microsoft.com/cs-cz/ Babiuch M. Internet a sítě, skriptum,VŠB TU Ostrava, 2010, počet stran 162, ISBN: 978-80-248-2566-3.

Doporučená literatura:

Šaloun, P. Jazyk C pro zelenáče. 2. přeprac. vyd. Praha: Neocortex, c2003. ISBN 80-86330-08-7. Herout, P. Učebnice jazyka C – II díl, České Budějovice, Kopp 2005, počet stran: 180. ISBN 80-7232-221-4. MSDN developer center. available on web http:// msdn.microsoft.com/ Free Online Computer Science and Programming Books, Textbooks, and Lecture Notes. available on web: http://www.freetechbooks.com/ Kadlec, V. Učíme se programovat v jazzce C, Brno, Computer Press 2002, počet stran: 294. ISBN 80-7226-715-9. Virius, M. Jazyky C a C++, Brno, Computer Press, 2005, počet stran: 520. ISBN 80-247-1494-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Studenti vypracují semestrální projekt (25b), ve kterém řeší prakticky zadánou úlohu v jazyce C. Během semestru jsou prověřeni praktickým testem (25b) a na závěr semestru zápočtovým testem z oblasti programování v jazyce C a teoretickými znalostmi z oblasti hardwaru (50b).

E-learning

univerzitní LMS systém dostupný na adrese www.lms.vsb.cz

Další požadavky na studenta

Prerekvizitou tohoto předmětu je znalost algoritmizace z předchozího studia a zkušenosti v oblasti používání osobního počítače s operačním systémem Windows.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Práce v prostředí Visual Studia.NET, tvorba projektů, ladění a krokování programu. 2. Architektura počítačů a mikrokontrolérů – Úvod, HW komponenty, princip činnosti PC, základní desky, čipové sady. 3. Procesory a kontroléry – sběrnice procesorů, instrukční sady, výroba procesoru, cache paměti, RISC, CISC. 4. Paměti, rozdělení pamětí, fyzické uspořádání, periferie a rozhraní PC a mikrokontrolérů. 5. Základy jazyka C, ANSI C, proměnné, operátory, operandy, funkce vstupu a výstupu. 6. Větvení programu, přepínač, preprocesor, podmíněný překlad. 7. Cykly v jazyce C. 8. Tvorba funkcí, rekurzivní funkce. 9. Pole, řetězce, řetězcové funkce. 10. Výčtový typ, struktury, uniony, bitové pole. 11. Argumenty příkazového řádku. 12. Vstup a výstup do/ze souboru, opakování. 13. Test, Samostatný zápočtový projekt. 14. Návaznost na jazyk C#, tvorba desktopové a jednoduché windows aplikace, zápočet

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Zápočtový projekt 20 b Praktická úloha ve cvičení 30 b Zápočtový test 50 b Zápočtové úlohy a test budou provedeny na učebně Počítačových Systémů s osobní přítomností.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Zápočtový projekt 20 b Praktická úloha ve cvičení 30 b Zápočtový test 50 b Zápočtové úlohy a test budou provedeny na učebně Počítačových Systémů s osobní přítomností.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0714A270012) Řízení strojů a procesů P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0714A270012) Řízení strojů a procesů P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0714A270012) Řízení strojů a procesů P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0714A270012) Řízení strojů a procesů P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS - MechEng - Master Studies 2024/2025 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.