352-0506/03 – Prostředky automatického řízení (PAŘ)

Garantující katedraKatedra automatizační techniky a řízeníKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Jaromír Škuta, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jaromír Škuta, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PAW0005 Ing. Miroslav Pawlenka
PAW0016 Ing. Tomáš Pawlenka
SKU51 doc. Ing. Jaromír Škuta, Ph.D.
TUM52 prof. Ing. Jiří Tůma, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem je získat znalosti a dovednosti v zacházení s řídicí technikou jak v oblasti hardware (senzory, akční členy, sjednocování moduly, řídicí systémy), tak se software (konfigurační software pro tuto technologii).

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Rozdělení prostředků automatického řízení a jejich charakteristika (programové a technické prostředky). Systémy řízení, hierarchická struktura. Členy pro získávání informace (snímače, normalizované signály, ...), členy pro transformaci, zesílení a přenos informace (operační zesilovače, převodníky A/Č a Č/A).Členy pro zpracování informace (regulátory analogové a číslicové, kompaktní a modulové regulátory). Členy pro logické řízení (logické obvody kombinační, sekvenční, logické automaty PLC). Členy pro využití a zobrazení informace (analogové zobrazovače, číslicové displeje, operátorská stanoviště). Připojení řídicích systémů k technologickému procesu (průmyslové sítě ILAN). Metodika návrhu a realizace řídicího řetězce (počítačová podpora návrhu, příklady).

Povinná literatura:

ĎAĎO, S. & KREIDL, M. Senzory a měřicí obvody. Praha : Vydavatelství ČVUT 1999. 315 s. MARTÍNEK, R. Senzory v průmyslové praxi. Praha: Vydavatelství BEN, 2004. 200 s. ISBN 80-7300-114-4. SCHMID, D. a kol. Řízení a regulace pro strojírenství a mechatroniku. Praha: Europa-SOBOTÁLES cz. 2005 ISBN 80-86706-10-9. XIAO, P. Designing Embedded Systems and the Internet of Things (IoT) with the ARM mbed, 1st Edition. Wiley, 2018. 344p. ISBN 9781119364016.

Doporučená literatura:

BOLTON, W. Instrumentation and Control Systems. Newnes, 2004, 352 p. ISBN-10 9780750664325, ISBN-13 978-0750664325. NOVÁK, P. Mobilní roboty – pohony, senzory, řízení. Praha: vydavatelství BEN, 2005. 248 s. ISBN80-7300-141-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Protokoly, test.

E-learning

352lab.vsb.cz

Další požadavky na studenta

Vypracovat protokoly z měření. 80% účast na cvičeních. Osobní účast na všech praktických měřeních.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do předmětu a obsah studovaného předmětu. Zařízení automatického řízení jejich rozdělení, vlastnost (softwarové a technické nástroje), řídicí systémy, hierarchická struktura řízení. 2. Přehled a rozdělení senzorů. 3. Přehled a rozdělení el. pohonných jednotek. 4. Distribuované systémy řízení, týmová práce, její implementace a dovednosti systémového inženýra. SCADA / MMI systémy jejich vlastnosti a nasazení v hierarchické struktuře řízení. 5. Průmyslové sítě, základní typy, 7vrstvý model, fyzická vrstva…. aplikační vrstva. 6. Wifi sítě, konfigurace přístupových bodů v průmyslu a konfigurace AD-HOC, propojení řídících systémů s technologickým procesem (ILAN, LAN, WLAN). Ukázka laboratorní sady. 7. Řídicí systémy používané v technické praxi, jejich rozdělení, (programovatelné logické regulátory, IPC, uP, regulátory, …). 8. Rozhraní řídicích systémů, senzorů, výkonových jednotek a akčních členů používaných v technické praxi (unifikace / zesílení signálů, převod veličin, ...). 9. Popis jednočipových počítačů vyšších řad, popis vybraných implementovaných modulů. 10. Programování jednočipových počítačů pomocí vyššího programovacího jazyka. 11. Metody ladění navrhovaných algoritmů v simulačním prostředí a postupné spouštění reálných úloh. 12. Zařízení podporující komunikaci I2C, SPI (MEMS, paměti, převodníky, ...) a speciální obvody pro zpracování signálu. 13. Inteligentní senzory, jejich vnitřní struktura a popis realizace. 14. Časová rezerva.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  21
        Zkouška Zkouška 65  30 3
Rozsah povinné účasti: Osobní účast na praktickém měření min. 80% účast na cvičeních. Změření všech praktických úkolů a odevzdání všech programů do konce semestru.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Osobní schůzka v prvním týdnu semestru s přednášejícím. Odměření všech praktických úloh a odevzdání všech programů do konce semestru.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0714A270012) Řízení strojů a procesů PAŘ P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0714A270012) Řízení strojů a procesů PAŘ P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0714A270012) Řízení strojů a procesů PAŘ P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0714A270012) Řízení strojů a procesů PAŘ P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.